Search result for

คับขัน

(22 entries)
(0.0141 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คับขัน-, *คับขัน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คับขัน[ADJ] critical, See also: trouble, urgent, emergent, tight, crisis, imperative, Syn. ฉุกเฉิน, เดือดร้อน, ลำบาก, Example: แม้จะอยู่ในสภาพคับขันของชีวิตแต่เขาก็บอกกับลูกเมียให้เป็นกำลังใจให้เขาด้วย, Thai definition: ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้, จำเป็นเฉพาะหน้าที่จะต้องทำหรือต้องสู้ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้, เข้าที่ลำบากหรือจำเป็น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คับขันว. จำเป็นเฉพาะหน้าที่จะต้องทำหรือต้องสู้ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้, เข้าที่ลำบากหรือจำเป็น, ขับขัน ก็ว่า.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Distressคับขัน,ความทรมาน,ความรู้สึกเป็นทุกข์,ความยุ่งยากใจ,สภาวะคับขัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
With three missing, turned upside downถ้าขาดไปสาม ประเทศชาติจะอยู่ในขั้นคับขัน Portrait of a Beauty (2008)
But this is all we have to overcome this crisis.แต่ทั้งหมดนี่่ เราต้องชนะในช่วงคับขันนี้ The Kingdom of the Winds (2008)
Thanks to Roanoke, the Leafs have got the Kings on the run.ต้องขอบคุณโรอาโน้คครับ ลีฟส์ชนะคิงส์ได้ในเวลาคับขัน The Love Guru (2008)
Only at the precipice do we evolve.เมื่อถึงจุดคับขัน เราจึงต้องปรับตัว The Day the Earth Stood Still (2008)
We took a vow. No one touches the mayday pouch until it's time to bail.เราตกลงกันว่าจะไม่แตะกล่องฉุกเฉิน จนกว่าจะถึงเวลาคับขัน Duplicity (2009)
Times are bad, so let's use Sam as a nuclear warhead?สถาณการณ์คับขัน เพราะงั้น ใช้แซมแทนหัวรบนิวเคลียร์กันดีมั้ย? When the Levee Breaks (2009)
We need that brain of yours working if things get hot.เราไม่อยากขาดมันสมองในยามคับขัน Ben 10: Alien Swarm (2009)
Hard-pressed Jedi and their valiant clone troopersเจไดและทหารโคลนที่กล้าหาญ ในสถานการณ์คับขัน Mystery of a Thousand Moons (2009)
Decade's in a pinch!ดีเคด อยู่ในภาวะคับขันแล้ว! Kamen Rider Decade the Movie: All Riders vs. Dai-Shocker (2009)
This is an emergency.เข้มงวด \ เพราะนี่กำลังคับขัน The God-Why-Don't-You-Love-Me Blues (2009)
It's so not what you're craving, but it'll do in a pinch, right, stef?ไม่ใช่อะไรที่เธอกระหายแน่ๆ แต่มันจะช่วยยามคับขัน ถูกไหม สเตฟ? Haunted (2009)
Not the kind of thing you grab in a panic.ไม่ใช่อะไร ที่จะคว้าไว้ในยามคับขัน Devil (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คับขัน[adj.] (khapkhan) EN: critical ; trouble ; urgent ; emergent ; tight ; crisis ; imperative ; pressing   FR: critique ; décisif ; crucial ; difficile

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
critical[ADJ] เป็นช่วงอันตราย, See also: คับขัน, Syn. dangerous, risky

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abrupt(อะบรัพทฺ') adj. ทันใด, ทันที, ปัจจุบันทันด่วน, ฉุกเฉิน, คับขัน, ฉับพลัน, หยาบ, หยาบคาย, ไม่ติดต่อกัน, ขาดตอนกัน, Syn. precipitate, sudden ###A. expected, smooth)
need(นีด) {needed,needing,needs} n. ความจำเป็น,ความต้องการ,สิ่งที่ต้องการ,สิ่งที่ขาดแคลน,ความคับขัน,ความขัดสน if need be ในกรณีจำเป็น vt.,vi. มีความจำเป็น,จำเป็น,ต้องการ,ประสงค์., See also: needer n.
throng(ธรอง) n. ฝูงชน,กลุ่มคน,กลุ่ม,จำนวนมากมาย,การชุมนุม,เรื่องราวคับขัน vt.,vi. จับกลุ่ม,รวมกลุ่ม,ชุมนุม,แออัด,ออกัน,กลุ้มรุม, Syn. mass
tight(ไททฺ) adj.,adv.แน่น,หนาแน่น,ตึงแน่น,อัดแน่น,กวดขัน,รัดแน่น,รัดรูป,ไม่รั่ว,อากาศเข้าไม่ได้,คับ,คับแคบ,คับขัน,ยาก,ลำบาก,รัดกุม,ได้ใจความ,เกือบเสมอกัน,ใกล้เคียงกันมาก,ขี้เหนียว,ตระหนี่,เมาเหล้า, (เงิน) ฝืด,คิดดอกเบี้ยอัตราสูง,เป็นที่ต้องการน้อย,เป็นระเบียบ

English-Thai: Nontri Dictionary
tight(adj) แน่น,คับ,อึดอัด,ตึง,คับขัน,กวดขัน,ขี้เหนียว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top