Search result for

คอหอย

(53 entries)
(0.0439 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คอหอย-, *คอหอย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คอหอย    [N] pharynx, See also: throat, glottis, Example: ส่วนที่เป็นทางผ่านของลมหายใจ ได้แก่ จมูก ปาก คอหอย กล่องเสียง หลอดลมใหญ่ หลอดลมย่อย เป็นต้น, Thai definition: ส่วนของคอตรงเหนือลูกกระเดือกขึ้นมา
คอหอยพอก    [N] goiter, See also: goitre, Syn. คอพอก, Example: เราทราบดีว่าโรคคอหอยพอกเกิดจากการขาดธาตุไอโอดีนซึ่งมีอยู่ในอาหารทะเล, Thai definition: ชื่อโรคเนื้องอกที่คอใต้คาง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คอหอยน. อวัยวะภายในลำคอ เป็นทางร่วมของระบบทางเดินอาหารและระบบทางเดินอากาศหายใจ เริ่มตั้งแต่หลังโพรงจมูก หลังช่องปากลงไปจนถึงหลังกล่องเสียง.
คอหอยกับลูกกระเดือกว. เข้ากันได้ดี แยกกันไม่ออก.
คอหอยตีบว. อาการที่รู้สึกตื้นตันใจพูดไม่ออก.
คอหอยพอกน. คอพอก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pharynxคอหอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pharyngomycosisคอหอยติดเชื้อรา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pharyngostenosisคอหอยตีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pharyngismus; pharyngismคอหอยบีบเกร็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pharyngism; pharyngismusคอหอยบีบเกร็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
laryngopharynx; hypopharynxคอหอยส่วนกล่องเสียง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hypopharynx; laryngopharynxคอหอยส่วนกล่องเสียง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nasopharynxคอหอยส่วนจมูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pharyngorhinitis; nasopharyngitisคอหอยส่วนจมูกอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nasopharyngitis; pharyngorhinitisคอหอยส่วนจมูกอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hypopharynxคอหอยส่วนล่าง [TU Subject Heading]
pharynxคอหอย, ส่วนหนึ่งของทางเดินอาหารในสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังชั้นสูง  เป็นช่องทางร่วมของหลอดลมกับหลอดอาหาร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Goiterคอหอยพอก, [การแพทย์]
Goiter, Hyperplasticคอหอยพอก [การแพทย์]
Goitre, Thyrotoxicคอหอยพอกชนิดเป็นพิษ, [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Her throat's fine.คอหอยเธอปกติดี Lucky Thirteen (2008)
Did you check his throat?คุณเช็คคอหอยเขาหรือยัง Last Resort (2008)
Ah ! My throat!อ้า โอ๊ย คอหอยฉัน Fighting (2009)
You step into the ring with that woman, she will cut your balls off and jam 'em down your throat.คุณเข้าไปในวงจรของแม่นั่นแล้ว เธอจะตัดไข่ของคุณแล้วยัดลงคอหอยคุณ A Pretty Girl in a Leotard (2009)
I'm gonna shove my fist down your throat, you little freak.ฉันจะยัดกำปั้นนายลงไปในคอหอยแกเลย ไอ้ตัวประหลาด After School Special (2009)
Something caught in my throat.ฉันว่า อะไรบางอย่างมันติดอยู่ในคอหอยฉันนะ On the Head of a Pin (2009)
I think it's my throat.ฉันคิดว่า คอหอยฉันเองล่ะ On the Head of a Pin (2009)
You gonna beat your homies to death when they dis you?นายเอามีดไปจี้คอหอยเพื่อนบ้าน ถ้าพวกเขาไม่ซื้อยานายงั้นเหรอ Breakage (2009)
Get us the camera before my boy here crushes his throat.เอากล้องมาให้พวกเรา ก่อนที่ไอ้หนูนี่ จะถูกยิงคอหอยกระจุย Potlatch (2009)
Throat of the most sophisticated AI in human history.คอหอยของปัญญาประดิษฐ์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดของประวัติศาสตร์มนุษยชาติ To the Lighthouse (2009)
I nearly choked. she shoved her tongue right down my throat.ฉันแทบชอค เธอดันลิ้นมาเกือบถึงคอหอย Rufus Getting Married (2009)
The more you jump down my throat, the less I want to be here.ยิ่งคุณกระโจน เข้ามาในคอหอยผม ยิ่งทำให้ผม อยากอยู่ที่นี่น้อยลง The Gift (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คอหอย[n.] (khøhøi) EN: pharynx ; throat ; glottis   FR: gorge [f] ; gosier [m]
คอหอยพอก[n.] (khøhøiphøk) EN: goiter ; goitre   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gullet    [N] หลอดอาหาร, See also: คอหอย, ทางเดินอาหาร, Syn. oesophagus, throat, pharynx
pharyngitis    [N] คอหอยอักเสบ
pharynx    [N] คอหอย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gorge(กอร์จฺ) n. ช่องแคบระหว่างเขาสองเขาที่สูงชันมีลำธารไหลผ่าน,หุบเขา,การกินอาหารอย่างตะกละตะกลาม,อาหารในกระเพาะ,คอ,คอหอย,หลอดอาหาร. v. ยัด (อาหาร) ,กินอย่างตะกละตะกลาม,กลืน., See also: gorgeable adj. gorgedly adv. gorger n. คำที่มีความหมายเหม
gullet(กัล'ลิท) n. หลอดอาหาร,ลำคอ,คอหอย,สิ่งที่คล้ายหลอดอาหาร,ทางน้ำ,ธารน้ำลึก
hyperthyrodismเกิดจาก thyroxin ถูกขัยออกมามากกว่าปกติ ทำให้อัตราการเผาผลาญอาหารมากทำให้เกิดโรค 2 อย่างคือ 1. exophthalamic goiter เป็นลักษณะคอหอยพอก ใจสั่นเหงื่อออกมาก ชีพจรเต้นเร็ว ตกใจง่าย นอนไม่หลับ อ่อนเพลีย ตาโปนและถลน 2. adenomatous goiter with hyperthyroidism เป็นอาการที่เกิดขึ้นหลังจากต่อมธัยรอยด์โตแล้ว ทำให้เกิดอาการเหมือนชนิดแรก แต่ไม่ใคร่โปนมากนัก
maw(มอ) n. ปาก คอ คอหอยหรือหลอดอาหารของสัตว์ (โดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่กินเนื้อเป็นอาหาร) ,กระเพาะใต้ลำคอไก่หรือเป็ด,กระเพาะ
phalangeal(ฟะริน'เจียล) adj. เกี่ยวกับหรืออยู่ใกล้คอหอย,เปล่งเสียงจากคอหอย. n. เสียงที่ออกจากคอหอย., Syn. pharyngal
pharyngitis(แฟรินไจ'ทิส) n. ภาวะเยื่อบุผิวของคอหอยอักเสบ,คอหอยอักเสบ
pharynx(แฟ'ริงคซฺ) n. คอหอย (เชื่อมระหว่างปากและโพรงจมูกกับหลอดอาหาร)
swallow(สวอล'โล) n. นกนางแอ่น vt. กลืน,ขยอก,กลืนน้ำลาย,ยอมรับโดยไม่มีการถาม,เอากลับ,เอาคืน,อดกลั้น,ออกเสียงคลุมเครือ. vi. กลืน,ปริมาณที่กลืน,ความสามารถในการกลืน,สิ่งที่กลืนในครั้งหนึ่ง ๆ ,ทางเดินอาหารส่วนคอ,คอหอย,ร่องเชือก., See also: swallowable adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
gizzard(n) กระเพาะอาหารของนก,คอหอย,เครื่องใน
goitre(n) โรคคอหอยพอก
gullet(n) คอหอย,หลอดอาหาร
guttural(n) เกี่ยวกับคอหอย,มาจากคอหอย,เกี่ยวกับลำคอ
pharynx(n) คอหอย
throat(n) คอหอย,ลำคอ
whistle(n) นกหวีด,เสียงผิวปาก,หวูดรถไฟ,คอหอย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top