Search result for

คอด

(36 entries)
(0.2012 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คอด-, *คอด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คอด[ADJ] narrowed, See also: constricted, Syn. แคบ, ตีบ, กิ่ว, Example: คนขายน้ำแข็งใสข้างโรงลิเกโยนแก้วเอวคอดที่แตกเป็นรูปถั่วปากอ้าไว้ข้างถนน, Thai definition: เล็กตอนกลาง, เล็กระหว่างสองส่วน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คอดว. ลักษณะของส่วนที่เล็กหรือแคบเข้าแล้วผายออกไป, กิ่ว.
กิ่วคอด.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
toruloseคอดน้อย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
toroseคอดเป็นระยะ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cauda Equinaคอดาอีควินา;คอดาอีไควนา,ไขสันหลัง;คอดาอีไควนา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
/There was housed the greatest library /in the ancient world,สถานที่เก็บหอคัมภีร์ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคอดีต The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
Roxy, strangled with a legwarmer in 1982.ร๊อกซี่ ถูกรัดคอด้วยถุงเท้าในปี 1982 Dead Like Me: Life After Death (2009)
All right. But just stay in the yard. And make sure you wear a scarf.ได้สิ แต่เดินในสนามนะ ใส่ผ้าพันคอด้วยล่ะ Look What He Dug Up This Time (2009)
All right, the guy in the track suit... that's timothy mcadams.เอาล่ะ ชายคนที่ใส่ชุดวอร์ม คือทิโมที แม็คอดัมส์ New York Sucks (2009)
JUDGING FROM THE BRUISING, HE WAS PROBABLY STRANGLED WITH A WIRE.ดูจากรอยแผล เขาน่าจะถูกรัดคอด้วยลวด Zoe's Reprise (2009)
I hear he stabbed a policeman in the neck with a stuffed guillemot.ฉันได้ยินมาว่าเขา เคยฆ่าตำรวจแล้ว แทงที่คอด้วยนกกระจอก Cook (2009)
Cape Cod.เคป คอด Keep This Party Going (2009)
Stiff at the back, mostly.ดึงที่คอด้านหลัง Time (2009)
Pain in the back of the neck.ปวดที่คอด้านหลัง Time (2009)
Your mama's so fat, the back of her neck looks like a pack of hot dogs. Give me some ketchup!แม่ก็อ้วนฉุ จนหลังคอดูเหมือนฮ็อตด็อก ขอซอสมะเขือเทศหน่อยโว้ย! Preggers (2009)
Stabbing me in the neck with a syringe.แทงฉันที่คอด้วยหลอดฉีดยา Chapter Eight 'Shadowboxing' (2009)
3 to the right neck, 4 to the left neck and 2 to the chest.3 แผลที่คอด้านขวา 4 แผลที่คอด้านซ้าย และ 2 แผลที่หน้าอก The Case of Itaewon Homicide (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คอด[adj.] (khøt) EN: narrowed ; constricted   FR: resserré ; rétréci
คอดกิ่ว[adj.] (khøtkiu) EN: compressed   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
caudillo(คอดีล'โล) n. ผู้นำประเทศ,ผู้นำ
codlingn. ลูกปลาคอด
codliver oiln. น้ำมันตับปลา (มักทำมาจากปลาคอด)
corps de ballet(คอดะบะเล') n. คณะระบำปลายเท้า
corps diplomatique(คอดิพลอยมะทิค) n.,Fr. คณะทูต
gynecocracy(จินนะคอด'ระซี) n. การปกครองโดยผู้หญิง,รัฐบาลที่ ปกครองโดยผู้หญิง., See also: gynecocrat n. gynecratic adj.
haddock(แฮด'ดัค) n. ปลาคอดชนิดหนึ่ง
isthmus(อิส'เมิส) n., คอคอด,ส่วนเชื่อมต่อ., See also: isthmic,isthmoid adj. isthmian,adj. -pl. isthmuses,isthmi
mollycoddle(มอล'ลี่คอดเดิล) n. ผู้ชายหรือเด็กชายผู้ชายที่ถูกตามใจจนเคยตัว,หน้าตัวเมีย vt. ตามใจ,เอาใจ,พะนอ., See also: mollycoddler n.
orchardist(ออร์'เคอดิสทฺ) n. ผู้ดูแลสวนผลไม้,เจ้าของสวนผลไม้,ผู้เพาะเลี้ยงต้นไม้ที่ให้ผล

English-Thai: Nontri Dictionary
bottleneck(n) ทางแคบ,คอคอด
constrict(vt) บีบรัด,ทำให้หด,ทำให้ตีบ,ทำให้คอด
gorge(n) คอคอด,ทางแคบๆ,หุบเขา,ช่องแคบ
isthmus(n) คอคอด
neck(n) คอ,ช่องแคบ,คอคอด
waist(n) เอว,ส่วนที่คอด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top