Search result for

ความแตกแยก

(25 entries)
(0.0138 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความแตกแยก-, *ความแตกแยก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความแตกแยก[N] disharmony, See also: disunion, separation, Syn. ความแตกร้าว, ความระหองระแหง, ความบาดหมาง, Ant. ความสามัคคี, ความปรองดอง, Example: ขณะนี้เริ่มมีความแตกแยกทางความคิดขึ้นในองค์กรการศึกษา

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This sword will drive a rift between Baegeuk and King Daeso.ดาบเล่มนี้จะผลักดันให้เกิดความแตกแยกระหว่างแพกิอุกและกษัตริย์แทโซ The Kingdom of the Winds (2008)
But america is not so easily broken.แต่ก็ไม่ง่ายที่จะสร้างความแตกแยกให้เรา Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
And a distracting sense of self-absorption.และยอดบัญชีสูงลิ่ว และชอบสร้างความแตกแยกกันเอง Carrnal Knowledge (2009)
You pretend not to be like us, but you are.ความแตกแยกระหว่างพวกเรา นั่นคือสิ่งที่เธอต้องการ The Goodbye Gossip Girl (2009)
So you really think the sight of Olivia in fake fangs reciting stilted dialogue is gonna be a deal breaker, don't you?นายคิดว่า ภาพโอลิเวียร์ ใส่เขี้ยวปลอม บทสนทนาโอ้อวด ทำให้เกิดความแตกแยกได้มั้ย How to Succeed in Bassness (2009)
Sir, we can't guard 'em all if we let them split up.ท่าน พวกเราไม่สามารถ ถ้าพวกเราเป็นเหตุของความแตกแยก Divided (2010)
So now we assist our allies in solving human conflicts, to prevent mankind from bringing harm to itself.ตอนนี้เราเข้าร่วมกับพันธมิตรของเรา เพื่อแก้ปัญหาความแตกแยก ให้กับมนุษยชาติ จากอันตรายของพวกเขาเอง Transformers: Dark of the Moon (2011)
Actually, I heard that the experience is even better if you stay split up, so why don't you go find the witches?อันที่จริง ฉันได้ยินมาว่า ประสบการณ์จะสอนให้เรารู้ว่า ถ้าคุณยังอยู่กับความแตกแยก แล้่วทำไมคุณไม่ไปหาแม่มดมาเลยละ The Big Sleep No More (2011)
Countless dead, divorced, a son with problems.มีคนตายมาก ความแตกแยก และปัญหา The Mechanic (2011)
How did this family go from a happy Christmas card in Europe to this fractured, deceitful mess?ครอบครัวนี้มันยังไงกันนะ เริ่มจากการ์ดวันคริสต์มาสในยุโรป มาจนถึงความแตกแยกที่เกิดจากการหลอกลวง A Hot Piece of A (2012)
The rift in their friendship would carry their school into a conflict lasting days, costing hundreds of dollars and resulting in over 12 transfers.ความแตกแยกในมิตรภาพนี้ ทำให้เกิดการต่อสู้ ในวิทยาลัยของพวกเขานานนับวัน ก่อให้เกิดความเสียหายหลายร้อยดอลลาร์ Pillows and Blankets (2012)
I would mend rift between us.ฉันจะแก้ไขความแตกแยกระหว่างเรา Empty Hands (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความแตกแยก[n.] (khwām taēkyaēk) EN: disharmony ; disunion ; separation   FR: division [f] ; désunion [f] ; séparation [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rift[N] ความแตกร้าว, See also: ความแตกแยก, Syn. breach, rupture
schism[N] ความแตกแยก, See also: ความไม่ปรองดองกัน, ความแตกสามัคคี, Syn. cabal, section, split

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
discontinuationn. การเลิกล้ม,ความแตกแยก,การแตกความสามัคคี,ความหยุดชะงัก, Syn. termination
dissent(ดิเซนทฺ') vi. ไม่เห็นด้วยอย่างแรง,ไม่ลงรอยกัน,ทะเลาะ,ขัดแย้ง,คัดค้าน n. ความแตกต่างของความคิด,การแยกจากโบสถ์,ความแตกแยก., Syn. differ,disagree,except,disagreement ###A. assent
division(ดิวิส'เชิน) n. การแบ่งแยก,การแบ่งสรร,การปันส่วน,ความแตกแยก,สิ่งที่แบ่งแยก,เส้นแบ่งเขต,การหาร,แผนก,ฝ่าย,ส่วน,หน่วย, See also: divisional adj. ดูdivision divisionary adj. ดูdivision, Syn. seperation,part,section,discord

English-Thai: Nontri Dictionary
breakage(n) การทำแตก,ค่าเสียหาย,ค่าสึกหรอ,ความแตกแยก
cleavage(n) แนวกะเทาะ,ความแตกแยก,ความบาดหมาง
dissent(n) ความขัดแย้ง,ความแตกแยก,ความไม่เห็นด้วย,ความแตกร้าว
rupture(n) ความแตกสามัคคี,ความแตกแยก,ความบาดหมางกัน
severance(n) การตัดขาด,การแยกจากกัน,ความแตกแยก,การตัดไมตรี

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
east-west schism[อีสต์ เวสต์ ชิส เซิม] (n ) ความแตกแยกระหว่างคริสต์ศาสนจักรตะวันออกและตะวันตก. การแตกแยกระหว่างคริสต์ศาสนจักรเป็นสองสาขา: คริสต์ศาสนจักรตะวันออก (กรีก) และคริสต์ศาสนจักรตะวันตก (โรมัน) ที่ต่อมากลายเป็นนิกายอีสเติร์นออร์ธอด็อกซ์ และนิกายโรมันคาทอลิค (en.wikipedia.org/wiki/East-West_Schism)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top