Search result for

ความเลวทราม

(28 entries)
(0.0142 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความเลวทราม-, *ความเลวทราม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเลวทราม[N] wickedness, See also: badness, immorality, depravity, Syn. ความต่ำช้า, ความชั่วช้า, Example: ทุกคนรู้จักความเลวทรามของมันดี แต่มันก็ยังลอยหน้าอยู่ได้, Thai definition: ความไม่ดี, การกระทำชั่วช้าเพราะจงใจฝ่าฝืนศีลธรรม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If you stood up against corruption instead of doing your deal with the devil.ถ้านายยืนหยัดต่อต้านความเลวทราม นอกจากตกลงกับปีศาส The Dark Knight (2008)
How come there's so much wrong in the world, Lafayette?ทำไมในโลกนี้ถึงเต็มไปด้วยความเลวทรามนะ ลาฟาเยต? Frenzy (2009)
josef fritzl kept his daughter in a cell in his own house, and they had several kids together.และพวกเขามีเด็กอยู่รวมกันหลายคน สถานการณ์ความเลวทราม แต่ละอย่างนั้น Cradle to Grave (2009)
That beats a lousy trophy, don't you think?เอาชนะความเลวทรามแค่ไหนก็ได้ คิดเหมือนกันไหม? Born This Way (2011)
Past the slides and viles, beyond the lines of the police report, between the pixels of all those printed faces of sad dead girls.ภาพและความเลวทรามในอดีต เกินกว่าที่จะอยู่ในรายงานของตำรวจ ท่ามกลางรายละเอียดเหล่านั้น Oeuf (2013)
Azazel, we submit to you body and soul, the lord of the underworld, we offer you our obedience and everlasting devotion until death sanctifies this unholy union.ให้แก่เจ้าแห่งโลกพื้นพิภพ เราเสนอความเชื่อฟัง และการทุ่มเทอันไม่มีสิ้นสุด จนกว่าความตายจะทำให้เราพ้นบาป จากความเลวทรามนี้ Boy Parts (2013)
See, I know all the depravity, the deceit and the cruelty of The Capitol's pampered elite.ผมรับรู้ถึงความเลวทราม ความหลอกลวงและโหดเหี้ยม ของคนที่ดูแลแคปปิตอล The Hunger Games: Mockingjay - Part 1 (2014)
We ask the Maiden to protect Sally's virtue to keep her from the clutches of depravity.เราขอให้เทพีสตรีปกป้องความบริสุทธิ์ของแซลลี่ ช่วยปกป้องนางจากความเลวทรามทั้งหลาย Breaker of Chains (2014)
However, this valorous visitation of a bygone vexation stands vivified and has vowed to vanquish these venal and virulent vermin vanguarding vice and vouchsafing the violently vicious and voracious violation of volition.อย่างไรก็ตาม บัดนี้ความโกรธเกรี้ยว ได้หายไป คงเหลือไว้แต่ความเบิกบาน ...และสาบานที่จะปราบปราม ความเลวทราม ฉ้อฉล ที่คุกคาม... ...รวมทั้งการเพิกเฉยต่อสิ่งเลวร้าย และการแย่งชิงอย่างไร้ศีลธรรม. V for Vendetta (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเลวทราม[n.] (khwām lēosām) EN: wickedness   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
baseness[N] ความเลวทราม, See also: ความไม่ดี, Syn. brutality, wickedness, Ant. kindness, mercy
enormity[N] ความเลวทราม, See also: ความชั่วร้าย, ความเสื่อมศีลธรรม, Syn. evil, outrage, wickedness
lewdness[N] ความลามก, See also: ความเลวทราม, Syn. obscenity, lewdness, bawdry, salaciousness, salacity
rascality[N] ความสารเลว, See also: ความเลวทราม, Syn. roguery, villainy
turpitude[N] ความเลวทราม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
scaliness(สเคล'ลินิส) n. การมีเกล็ด,การมีสะเก็ด,การตกสะเก็ด,การมีคราบ,คราบบนผิวของเหลว,ความเลวทราม,ความใจแคบ
turpitude(เทอ'พิทูด) n. ความต่ำช้า,ความเลวทราม,พฤติกรรมที่เลวทราม
vice(ไวซฺ) n. ความชั่ว,ความชั่วร้าย,ความเลว,ความเลวทราม,เรื่องชั่วทางเพศ,ความผิดพลาด,ปมด้อย,ข้อเสีย,มลทิน,ข้อบกพร่อง,ความบกพร่องทางกาย,นิสัยที่เลว. prep. แทนที่,แทนที่จะ,แทน,รอง,ตัวแทน, See also: viceless adj., Syn. depravity
wickedness(วิค'คิดนิส) n. ความชั่วร้าย,ความเลวทราม,ความโหดร้าย,พฤติกรรมที่ชั่วร้าย,สิ่งที่ชั่วร้าย

English-Thai: Nontri Dictionary
baseness(n) ความเลวทราม,ความเลว,ความต่ำช้า
depravity(n) ความเลวทราม,ความชั่วช้า,ความต่ำช้า,ความเสื่อมทราม
dirt(n) สิ่งสกปรก,สิ่งที่ไร้ค่า,ความชั่ว,ความเลวทราม
immorality(n) ความเลวทราม,ความผิดศีลธรรม,การผิดทำนองคลองธรรม
rottenness(n) ความเสื่อมโทรม,ความเน่าเปื่อย,ความเลวทราม
stinkard(n) ผู้ฉาวโฉ่,คนมีชื่อเลว,ความเลวทราม
turpitude(n) ความต่ำช้า,ความชั่วร้าย,ความเลวทราม
wickedness(n) ความโหดร้าย,ความชั่วร้าย,ความดุร้าย,ความเลวทราม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top