Search result for

ความเป็นมา

(26 entries)
(0.0187 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความเป็นมา-, *ความเป็นมา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเป็นมา[N] background, See also: history, story, Syn. ภูมิหลัง, Example: มัคคุเทศก์เล่าถึงประวัติความเป็นมาของวังปารุสก์สัก, Thai definition: ที่มา

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Motherhoodความเป็นมารดา [TU Subject Heading]
Surrogate motherhoodความเป็นมารดาที่รับตั้งครรภ์แทน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So, skyguy, how did you know about this shortcut?สกายกาย ท่านรู้ความเป็นมาของทางลัดนี่รึเปล่า? Shadow of Malevolence (2008)
A-And here's how i came to this.และผมจะบอกความเป็นมาให้ฟัง Bargaining (2009)
Like my contract with the braves and my ligament injury, like how i tasted and came close to greatness.เธอทิ้งส่วนสำคัญไป\ เช่นผมเซ็นสัญญากับทีมเบรฟว์ และผมบาดเจ็บที่เอ็น ดังเช่นประสบการณ์และความเป็นมา กับความยิ่งใหญ่อย่างละเอียด The Pickle Jar (2009)
Let me know how it goes.ให้ผมรู้ถึงความเป็นมา Slack Tide (2009)
So what's the story with this place?แล้วที่นี่มีความเป็นมาอย่างไรล่ะ Leap Year (2010)
What's her story?เธอมีความเป็นมาอย่างไร? Miss Mystic Falls (2010)
I have to come up with a report that has some relevance to my own family history.ฉันต้องทำเป็นรายงานขึ้นมา ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง กับความเป็นมาของครอบครัว Heart Monitor (2011)
Look... he told me everything was square with the families.ฟังน่ะ เขาเคยบอกทุกอย่างผมแล้ว ความเป็นมา Love Machine (2011)
Now, we have looked at the microwave background data from the WMAP satellite, and we haven't seen this pattern of matching circles.ตอนนี้เราได้ดู ที่ข้อมูลประวัติความเป็นมา ไมโครเวฟจากดาวเทียม ดับเอลยูแมป, และเรายังไม่ได้เห็นรูปแบบการจับคู่ ของวงการนี้ Is There an Edge to the Universe? (2011)
Glenn had been poring over cosmic microwave background data from the WMAP probe for most of the past seven years.เกล็นน์ได้รับการอ่าน มากกว่าข้อมูลจักรวาลไมโครเวฟ ประวัติความเป็นมาจากการสอบสวน ดับเอลยูแมป สำหรับส่วนมากของที่ผ่านมาเจ็ดปี Is There an Edge to the Universe? (2011)
The natives told the story of our family history.ชาวพื้นเมืองเล่าเรื่องราว ความเป็นมาของครอบครัวเรา All My Children (2012)
Have you thought about your subtext, your hopes, your wishes, your family history, anything?เคยคิดเรื่องปลีกย่อยบ้างไหม, ความหวัง ความฝัน หรือความเป็นมาของครอบครัว, อะไรก็ได้? Bears Undercover (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเป็นมา[n.] (khwām penmā) EN: background ; history ; story ; development   FR: historique [m] ; histoire [f] ; passé [m] ; évolution [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
history[N] ประวัติศาสตร์, See also: ความเป็นมา, พงศาวดาร, Syn. annals, chronicle
maternity[N] ความเป็นแม่, See also: ความเป็นมารดา, Syn. parenthood, mothership

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
computer appreciationคอมพิวเตอร์วิจักขณ์หมายถึง การเรียนรู้วิชาทางคอมพิวเตอร์เพียงพอที่จะรู้เรื่องราว ความเป็นมา องค์ประกอบ การใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งวิธีที่จะนำคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้กับงานต่าง ๆ พอ สมควร มีความหมายเหมือน computer education
computer educationคอมพิวเตอร์ศึกษาหมายถึง การเรียนรู้วิชาทางคอมพิวเตอร์เพียงพอที่จะรู้เรื่องราว ความเป็นมา องค์ประกอบ การใช้ งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งวิธีที่จะนำคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้กับงานต่าง ๆ พอ สมควร มีความหมายเหมือน computer appreciation
derivation(เดริเว'เชิน) n. การได้มา,การสืบรากเง่า,การสืบพันธุ์ฐาน,แหล่งที่มา,รากเง่า,ที่มา,พืชพันธุ์,ประวัติความเป็นมา,รากศัพท์, Syn. origin
maternity(มะเทอ'นะที) n.,adj. ความเป็นมารดา
motherhood(มา'เธอฮูด) n. ความเป็นมารดา,มารดา, Syn. maternity,mothers

English-Thai: Nontri Dictionary
derivation(n) การได้รับมา,การสร้างคำ,แหล่งที่มา,ความเป็นมา,รากศัพท์

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
経路[けいろ, keiro] Thai: ความเป็นมา ที่มาที่ไป English: course

German-Thai: Longdo Dictionary
Geschichte(n) |die, pl. Geschichten| ประวัติศาสตร์, เรื่องราวความเป็นมา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top