Search result for

ความเป็นจริง

(53 entries)
(0.0142 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความเป็นจริง-, *ความเป็นจริง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเป็นจริง[N] fact, See also: reality, truth, Syn. ความจริง, Ant. ความเท็จ, Example: นักแสดงถ่ายทอดความเป็นจริงในเรื่องนี้ได้ทั้งหมดอย่างสมจริง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
reality, ultimateความเป็นจริงอันติมะ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ultimate realityความเป็นจริงอันติมะ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
virtual realityความเป็นจริงเสมือน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
virtual realityความเป็นจริงเสมือน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
augmented realityความเป็นจริงเสริม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
projected realityความเป็นจริงแบบฉาย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Realityความเป็นจริง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Virtual realityความเป็นจริงเสมือน [เทคโนโลยีการศึกษา]
Virtual reality in architectureความเป็นจริงเสมือนในสถาปัตยกรรม [TU Subject Heading]
Virtual reality in mangementความเป็นจริงเสมือนทางการจัดการ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
In fact, why wait?ในความเป็นจริง. จะรออะไรอยู่ล่ะ? New Haven Can Wait (2008)
Because the reality of being separated next yearเพราะความเป็นจริง ที่เราต้องแยกกันปีหน้า New Haven Can Wait (2008)
When morning comes, reality intrudesพอตื่นเช้ามา สู่ความเป็นจริง New Haven Can Wait (2008)
Much more complicated than it really is,ซับซ้อนยุ่งยากมากกว่าความเป็นจริง Chuck in Real Life (2008)
{\pos(194,215)}"the patient's strong career, "even though in reality"คนไข้ที่ทำงานหนัก ทั้งๆที่ในความเป็นจริงแล้ว" Dying Changes Everything (2008)
Today marks the 3rd year of the day that our story with that high-impact encounter has begun!วันนั้นฉันจะจำไว้ว่าเป็นวันเริ่มต้นที่พวกเราจะต้องเจอกับความเป็นจริง Akai ito (2008)
There's not one of them able to stand up for what is right.ไม่มีใครเลยที่กล้าจะลุกขึ้นมาต่อสู้กับความเป็นจริง The Mark of Nimueh (2008)
Look, we need to be realistic, Patrick.ฟังนะ patrick เราจะต้องมองจากความเป็นจริงซ Episode #1.5 (2008)
This place...มอง... . คุณมองความเป็นจริง โอเค The Eye (2008)
I think you should keep her monitoring all night. Here is my phone number.ให้แยกภาพพวกผี จากความเป็นจริง The Eye (2008)
Such is my reality A sad irrationalityเฉกเช่นความเป็นจริงของผม ความไม่มีเหตุผลแสนเศร้า Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
I do, as a matter of fact.ฉันคิดว่างั้น ในความเป็นจริงแล้ว New York, I Love You (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเป็นจริง[n.] (khwām pen jing) EN: truth ; fact ; reality   FR: réalisme [m] ; réalité [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
augmented reality (AR)(n ) ความเป็นจริงเสริม (เออาร์), สภาวะจริงที่แต่งเติมขึ้นด้วยเทคโนโลยี เช่น ผู้ใช้กำลังดูรถยนต์อยู่และต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์ ก็อาจจะใช้แว่นตาชนิดพิเศษซึ่งสามารถแสดงข้อมูลรถยนต์ซ้อนลงบนภาพรถยนต์ที่กำลังมองอยู่ได้ [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
real[N] ความเป็นจริง, See also: สภาพที่เป็นจริง, Syn. reality
reality[N] ความเป็นจริง, See also: สภาพที่เป็นจริง
veritableness[N] ความเป็นจริง
verity[N] ความเป็นจริง, See also: เรื่องจริง, Syn. actuality, reality, truth, versimilitude

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
actual(แอค'ชวล) adj. ตามความเป็นจริง, ซึ่งเป็นอยู่ปัจจุบัน, จริง สภาพปัจจุบัน, Syn. positive)
actually(แอค' ชวลลี) adv. ตามความเป็นจริง, Syn. really)
concurrent processingการประมวลผลพร้อมกันหมายถึง การประมวลผลตั้งแต่สองโปรแกรมขึ้นไปพร้อม ๆ กัน แต่ในความเป็นจริงแล้ว เครื่องจะปฏิบัติงานได้ครั้งละหนึ่งโปรแกรมเท่านั้น เพียงแต่ว่าทำในอัตราที่รวดเร็วมาก จนดูประหนึ่งว่าทำงานหลาย ๆ โปรแกรมพร้อมกัน
down-to-earthadj. ซึ่งเป็นความจริง,จริงจัง,ตามความเป็นจริง, Syn. practical
ex facto(เอคซฺ แฟค'โท) L. ตามความเป็นจริง
fact(แฟคทฺ) n. ความจริง,ข้อเท็จจริง -Phr. (in fact ตามความเป็นจริง), See also: factful adj., Syn. reality
fairly(แฟร'ลี) adj. อย่างตรงไปตรงมา,อย่างยุติธรรม,อย่างปานกลาง,โดยความเป็นจริง,โดยสิ้นเชิง, Syn. justly
flatter(แฟลท'เทอะ) v. ยกยอ,ประจบ,สอพลอ, (ภาพ,รูป) สวยเกินความเป็นจริง. n. ผู้ทำให้แบน,สิ่งที่ทำให้แบน
flesh and bloodn. ญาติพี่น้อง,ลูกในไส้,เลือดเนื้อเชื้อไข,ร่างกาย,เนื้อหนังมังสา,โลกีย์,ความเป็นจริงแห่งโลก
in esse(อิน เอส'ซี) (Latin) ตามความเป็นจริงแล้ว, Syn. actually

English-Thai: Nontri Dictionary
actual(adj) ที่จริง,ตามความเป็นจริง
actuality(n) ความจริง,ความเป็นจริง
fact(n) ข้อเท็จจริง,ความเป็นจริง
pragmatic(adj) ในทางปฏิบัติ,อย่างจริงจัง,เกี่ยวกับความเป็นจริง
realism(n) ลัทธินิยมความจริง,ความเป็นจริง,ลักษณะเหมือนจริง
seeing(con) เมื่อพิจารณาถึง,ด้วยเหตุว่า,ตามความเป็นจริง
sooth(n) ข้อเท็จจริง,ความจริง,ความเป็นจริง
veritable(adj) จริง,แท้,ตามความเป็นจริง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
augmented reality (AR)ความเป็นจริงเสริม (เออาร์) (ref.ราชบัณฑิต)
out thereความเป็นจริงที่อยู่ข้างนอก

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
現実[げんじつ, genjitsu] Thai: ความเป็นจริง, ตามความเป็นจริง English: reality

German-Thai: Longdo Dictionary
tatsächlich(adj) จริงๆ, โดยความเป็นจริง, แท้จริงแล้ว, See also: wirklich, wahr
Wirklichkeit(n ) |die, nur Sg.| ความเป็นจริง ความจริง เช่น Warum ist das eigene Gesicht, im Spiegel betrachtet, nur halb so groß wie in Wirklichkeit zu sehen?, See also: S. die Realität,

French-Thai: Longdo Dictionary
ouvrir les yeux(phrase) มองเห็นความเป็นจริงในสิ่งนั้นๆ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top