Search result for

ความหายนะ

(47 entries)
(0.0698 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความหายนะ-, *ความหายนะ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความหายนะ    [N] disaster, See also: catastrophe, calamity, ruin, destruction, Syn. ความเสียหาย, ความฉิบหาย, ความวิบัติ, ความวอดวาย, ความย่อยยับ, ความเสื่อม, Example: ข้อเรียกร้องภายนอกของสังคมหลายๆ อย่างที่ขัดแย้งกันย่อมนำไปสู่ความหายนะได้ในที่สุด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
catastropheความหายนะ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Why, if it had not been for Zira here, he would still be here, a stuffed specimen in the great hall of the Zaius Museum with his two friends.ถ้าซีร่าไม่ช่วยไว้ เขาคงยังอยู่ที่นี่ เป็นหุ่นสตั๊ฟฟ์ในพิพิธภัณฑ์เเห่งความหายนะ Beneath the Planet of the Apes (1970)
I want everyone to try very hard to make sure it doesn't all go down the drain.ผมอยากให้ทุกคนพยายามอย่างหนัก เพื่อไม่ให้พวกเราได้รับความหายนะ Oh, God! (1977)
That can bring ruin to themselves and their families.นำความหายนะมาให้ตัวเองและครอบครัว Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
You'll bring ruin on my whole family.คุณจะนำความหายนะมาสู่ครอบครัวฉัน Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
Stray but a little and it will fail to the ruin of all.พลาดพลั้งเพียงนิดเดียว มันก็จะจบลง และนำไปสู่ความหายนะ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
A ruined and terrible form of life.เป็นความหายนะและน่าสะพรึงกลัวของสิ่งมีชีวิตสิ่งนี้ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
I opened Pandora's box.พ่อ? พ่อเปิดกล่องแห่งความหายนะ Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
Devastating you know crushing heart shattering but on the financial sense for my clients that were in the market they all made money.ความหายนะ ความสูญเสีย ความเจ็บปวด แต่ในด้านการเงิน สำหรับลูกค้าของผมที่อยู่ในตลาด The Corporation (2003)
They know...ความหายนะ. พวกเขารู้ ... Shrek 2 (2004)
The worst atomic disaster since the Russian Chernobyl incident in 1986.ความหายนะเกี่ยวกับปรมานูที่เลวร้ายที่สุด ตั้งแต่เหตุการณ์ เชอร์โนบิล ที่รัสเซียในปี1986 Resident Evil: Apocalypse (2004)
Compared to wrecking the future of your parents..เมื่อเทียบกับความหายนะในอนาคตของพ่อแม่เธอ.. Sorry, I Love You (2004)
On March 17th and May 11th, two great bombings decimated the west half of Kobe 4000¸killed, 200,000 were affected.การทิ้งระเบิดครั้งใหญ่สองครั้ง ทำลายโกเบตะวันตกทั้งหมด 4,000 คน เสียชีวิต 20,000 ได้รับผลกระทบ เป็นความหายนะครั้งใหญ่ Grave of the Fireflys (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความหายนะ[n.] (khwām hāyana) EN: disaster ; catastrophe ; ruin   
ความหายนะทางเศรษฐกิจ[n. exp.] (khwām hāyana thāng sētthakit) EN: economic disaster   FR: désastre économique [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cataclysm    [N] ความหายนะ, See also: ความพินาศ, Syn. disaster
catastrophe    [N] ความหายนะ, See also: ภัยพิบัติ, Syn. calamity, disaster
downfall    [N] ความหายนะ, See also: ความตกต่ำ, ความล่มสลาย, Syn. ruin, destruction, Ant. improvement
havoc    [N] ความหายนะ, See also: ความเสียหายอย่างรุนแรง, Syn. destruction, devastation, ravagement
holocaust    [N] ความหายนะ (โดยเฉพาะจากไฟ), See also: การทำลายจนสิ้น (โดยเฉพาะจากไฟ), Syn. conflagration
mischievousness    [N] ความเป็นอันตราย, See also: ความหายนะ
perdition    [N] ความหายนะ, See also: การพังพินาศ, Syn. damnation, perdition
rack    [N] การทำลาย, See also: ความหายนะ, Syn. wrack and ruin
ruin    [N] ความพินาศ, See also: ความหายนะ, การทำลาย, Syn. collapse, destruction
undoing    [N] ความหายนะ, See also: การทำลายล้าง, ตัวบ่อนทำลาย, Syn. destroyer, Ant. support, help

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bale(เบล) n. ห่อใหญ่,มัดใหญ่,ม้วนใหญ่,ความชั่ว,ความหายนะ,ความเคราะห์ร้าย,ความทุกข์ทรมาน,ความเสียใจ vt. บรรจุหีบห่อ, See also: baler,n.
bane(เบน) n. บุคคลหรือสิ่งที่ทำลาย,ของที่มีพิษ,ความตาย,ความหายนะ,การทำลาย, Syn. harm ###A. good
baneful(เบน'ฟูล) adj. ซึ่งทำลาย,เป็นพิษ,นำความหายนะ, Syn. deadly
blight(ไบลทฺ) n.,vi.,vt. (ประสบ,ทำให้ประสบ) โรคเหี่ยวแห้งและตายของพืช,สาเหตุของความเสื่อมโทรม,ความหายนะ,ความยุ่งเหยิง, Syn. affliction,decay
calamitous(คะแลม'มิเทิส) adj. ทำให้เกิดความหายนะ,เกี่ยวกับภัยวิบัติ,เคราะห์ร้าย, See also: calamitousness n., Syn. catastrophic
calamity(คะแลม'มิที) n. ภัยพิบัติ,เคราะห์ร้าย,ความหายนะ, Syn. disaster
cancer(แคน'เซอะ) n. มะเร็ง,เนื้อร้าย,ความหายนะ,ชื่อกลุ่มดาวร,เส้นที่ขนานกับเส้นศูนย์สูตร, See also: cancerous adj., Syn. blight
cataclysm(แคท'ทะคลิซ'ซึม) n. การเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง (โดยเฉพาะทางการเมืองและสังคม) ,ความเกลียด,ความหายนะ., See also: cataclysmic adj,ดูcataclysm cataclysmal adj. ดูcataclysm, Syn. disaster
catastrophe(คะแทส'กระฟี) n. ความหายนะ,เหตุการณ์ที่ร้ายกาจ,ภัยพิบัติ,ตอนจบของละคร,จุดจบ, See also: catastrophic adj., Syn. disaster
curse(เคิร์ส) n. คำสาปแช่ง,คำแช่งด่า,คำสบถ,ความหายนะ,ภัยภิบัติ,ความอัปมงคล,สิ่งระยำ,คนระยำ,สิ่งที่ร้าย,สิ่งที่ถูกสาปแช่ง,การขับออกจากศาสนา vt. นำความชั่วร้ายหรือความหายนะ vi. สาปแช่ง,สบถ, Syn. exoriate,damn

English-Thai: Nontri Dictionary
bane(n) สิ่งอันตราย,สารพิษ,ความหายนะ
calamitous(adj) เกี่ยวกับความหายนะ,เกี่ยวกับภัยพิบัติ
calamity(n) ความสูญเสีย,ความหายนะ,ความฉิบหาย,ภัยพิบัติ
cataclysm(n) น้ำท่วม,แผ่นดินไหว,มหาภัยพิบัติ,ความหายนะ,กลียุค
catastrophe(n) ภัยพิบัติ,ความพินาศ,ความวิบัติ,ความหายนะ,เหตุร้าย
disaster(n) ความหายนะ,ความล่มจม,ความวิบัติ,ความย่อยยับ,ภัยพิบัติ
doom(n) คำพิพากษา,คำตัดสิน,เคราะห์กรรม,ความหายนะ,ความตาย,ชะตาขาด
downfall(n) ความพินาศ,ความหายนะ,ความล่มจม,ความฉิบหาย,ความตกต่ำ,การตก
end(n) ตอนอวสาน,ตอนจบ,จุดจบ,ตอนปลาย,การมรณกรรม,ความหายนะ
havoc(n) ความหายนะ,ความเสียหาย,ความฉิบหาย,ความยุ่งเหยิง

German-Thai: Longdo Dictionary
Ruin(n) |der, nur Sg.| ความพินาศ, ความหายนะ, ความล่มจม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top