Search result for

ความสำราญ

(28 entries)
(0.0146 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความสำราญ-, *ความสำราญ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความสำราญ[N] happiness, See also: pleasurableness, Syn. ความสุข, ความสนุกสนาน, ความเบิกบาน, Example: พวกเขาและเพื่อนๆ ได้เดินทางมาเที่ยวหาความสำราญที่ ฟิวเจอร์ผับ กัน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This place here is the happy, happy room.ที่แห่งนี้ คือห้องแห่งความสำราญบานใจ Repo Men (2010)
He has truly been blessed by the god priapus.เค้านะเป็นความสำราญที่แท้จริง ดั่งเทพเจ้าแห่งการสืบพันธุ์ Mark of the Brotherhood (2010)
- I bet it's the Scottish play. - No, it's Othello. it's always Othello."เกาะนั้นไปด้วยเสียงอื้ออึงของสรรพสิ่ง และสายลมพริ้วไหวสร้างความสำราญใจนัก" The King's Speech (2010)
Let me guess... I've got to drive whilst performing an act on myself.สงสัยผมต้องเป็นคน ให้ความสำราญกับตัวเองสินะ Episode #18.1 (2012)
The gods gave men two gifts to entertain ourselves before we die-- the thrill of fucking a woman who wants to be fucked and the thrill of killing a man who wants to kill you.ทวยเทพให้เราหาความสำราญได้ 2 อย่าง ก่อนตาย... ความเร้าใจที่ได้นอนกับหญิงที่เต็มใจนอนด้วย และความเร้าใจที่ได้สังหารผู้ที่หมายชีวิตเรา Second Sons (2013)
This makes me happier than all your gold ever could.นี่สิ ให้ความสำราญได้มากกว่าทองเสียอีก The Bear and the Maiden Fair (2013)
Others aligned themselves with Lucifer finding pleasure in mischief and chaos.อีกหลายองค์เข้าพวกกับลูซิเฟอร์ หาความสำราญกับเรื่องเลวร้ายวุ่นวาย Fallen (2016)
Our aristocrats have slept with lower class women for fun.ราชวงศ์ของเราบางคน ไปมีความสัมพันธ์กับหญิงชั้นต่ำ เพื่อความสำราญ Vampire Hunter D (1985)
Don't be scared, because I'm funny Steve with a lampshade on his head who is singing and dancing, for your entertainment his own rendition of Singing in the Rain!- อย่ากลัวเลย ผมสตีฟขี้เล่น... ...ใส่โป๊ะไฟที่หัว... ...คนที่ร้องเพลงและเต้นรำ เพื่อความสำราญของคุณ... Punchline (1988)
Mr. Ventura there's nothing wrong with enjoying the fruits of nature.คุณเวนทูร่า... ...ไม่ผิดอะไรที่จะ หาความสำราญจากผลผลิตของธรรมชาติ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
My intention has only been to entertain, nothing more.ความตั้งใจของผมคือการให้ความสำราญเท่านั้น The Illusionist (2006)
Time to return the favor.จะหาความสำราญมั่ง Chuck Versus the Sandworm (2007)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gaiety[N] ความสนุกสนาน, See also: ความสำราญใจ, ความรื่นเริง, Syn. gayness, cheerfulness, glee, Ant. glom, sadness
pleasurableness[N] ความสำราญ, See also: ความอภิรมย์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bacchanal(บาคะนาล') n. ผู้ชอบดื่มสุรามาก,งานดื่มสุราหาความสำราญ,การรื่นเริงฉลองเทพเจ้าเมรัย, Syn. drunken reveler
contentment(คันเทนทฺ'เมินทฺ) n. ความพอใจ,ความจุใจ,ความมักน้อย,ความสำราญใจ
divert(ไดเวิร์ท') {diverted,diverting,diverts} vt. เบี่ยงเบน,หันเห,ทำให้ออกนอกลู่นอกทาง,เพลิดเพลิน,หาความสำราญ., See also: divertedly adv. ดูdivert diverter n. ดูdivert divertible adj. ดูdivert - divertibility n. ดูdivert คำที่มีความหมายเหมือนก
gallivant(แกล'ละเวินทฺ) vi. เที่ยวไป,เที่ยวเตร่,เที่ยวหาดความสำราญ., Syn. galavant, See also: gallavanter n.
high jinks(ไฮ'จิงคซฺ) n. การเฉลิมฉลองอย่างอึกทึก,การหาความสำราญที่อึกทึก
hijinks(ไฮ'จิงคซฺ) n. การเฉลิมฉลองอย่างอึกทึก,การหาความสำราญที่อึกทึก
recreate(เรค'ริเอท) vt. พักผ่อน,หย่อนใจ,หาความสำราญ,ฟื้นฟูกายหรือจิต,สร้างใหม่, See also: recreative adj. recreator n., Syn. refresh,restore
revelry(เรฟ'เวลรี) n.,ความสนุกสนาน,การหาความสำราญ,การเที่ยวสำมะเลเทเมา, Syn. boisterous festivity
town(ทาวน์) n. เมือง,นคร,เขตชุมชน,ชาวเมือง,ประชาชนทั้งเมือง,เขตศูนย์การค้าของเมือง, -Phr. (go to town ทำ (วางแผน) ดีและเร็ว,ไปหาความสำราญ) , -Phr. (go up town ไปในเมือง,) -Phr. (on the town หาความสำราญในเมือง), See also: townish adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
contentment(n) ความพึงพอใจ,ความสำราญใจ,ความจุใจ,ความสุขเกษม
delectation(n) ความสนุกสนาน,ความเพลิดเพลิน,ความรื่นเริง,ความสำราญใจ
revel(n) ความครึกครื้น,การสนุกสนาน,การหาความสำราญ,การเที่ยวสำมะเลเทเมา
revelry(n) ความครึกครื้น,ความสนุกสนาน,การหาความสำราญ,การเที่ยวสำมะเลเทเมา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top