Search result for

ความสนุกสนาน

(43 entries)
(0.0109 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความสนุกสนาน-, *ความสนุกสนาน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความสนุกสนานร่าเริง[N] enjoyment, See also: alertness, cheer, joyousness, liveliness, merriment, Syn. ความสนุกสนาน, ความร่าเริง, Ant. ความสลดใจ, ความทุกข์ใจ, Example: ประเพณีไทยมีการละเล่นที่แสดงออกถึงความสนุกสนานร่าเริงมากมาย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I don't understand how Arthur can have taken pleasure from killing the unicorn.ข้าไม่เข้าใจว่าอาเธอร์ ได้ความสนุกสนานจาการฆ่ายูนิคอนได้อย่างไร The Labyrinth of Gedref (2008)
And just for fun, your close friend Jack Kennedy.และเืพื่อความสนุกสนาน เพื่อนที่ใกล้แจ็ค แคนาดี้ Frost/Nixon (2008)
Just fun.ความสนุกสนาน Doubt (2008)
# Can you believe all the fun we've had # Oh, yeah # Just getting ready for the other halfเธอเชื่อความสนุกสนานที่เรามีมั๊ย เตรียมพร้อมกับอีกครึ่ง High School Musical 3: Senior Year (2008)
For a few minutes of pleasure.เพือความสนุกสนานแค่ไม่กี่นาที Never Judge a Lady by Her Lover (2009)
Six hours of pleasure.ุ6 ชั่วโมงของความสนุกสนาน How to Succeed in Bassness (2009)
Now i'll have both of you here to keep me entertained.ตอนนี้ฉันมีนายทั้งคู่ มาสร้างความสนุกสนานให้ฉัน Lost Girls (2009)
Hold on. The Blue Key is sweetness and gaiety, huh?เดี๋ยวก่อน กุญแจน้ำเงินคือความหวานและความสนุกสนานAstro Boy (2009)
- Have a fun.- มีความสนุกสนาน The Blind Side (2009)
We sacrifice many modern pleasures and conveniences to feel truly connected.เราละทิ้ง ความสนุกสนาน สะดวกสบาย เพื่อเ้ข้าถึงอย่างแท้จิง Surrogates (2009)
I've seen your works and you don't ... yeah but just for fun it's not something professional well what if the pirates and the rivalry didn't exist?ฉันได้เห็นผลงานของคุณและคุณไม่ ... ใช่ แต่เพื่อความสนุกสนาน สิ่งที่ไม่เป็นระดับมืออาชีพ สิ่งที่ดีถ้า ไพเรต และการแข่งขันไม่อยู่? Step Up 3D (2010)
Where else are you gonna find a cash-only business that's this much fun?นายจะไปหาที่ไหนได้อีก ธุรกิจเงินสดอย่างเดียวเท่านั้น ที่มีความสนุกสนานเช่นนี้ได้ Full Measure (2010)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enjoyment[N] ความเพลิดเพลิน, See also: ความสนุกสนาน, ความหรรษา, ความบันเทิง, ความสุข, ความเบิกบานใจ, ความรื่นรมย์, สิ่งที่น่ารื่นร, Syn. gratification, pleasure, satisfaction
entertainment[N] ความบันเทิง, See also: ความสนุกสนาน, Syn. amusement, enjoyment, pleasure
frolic[N] ความร่าเริง, See also: ความสนุกสนาน
fun[N] ความสนุกสนานครื้นเครง, See also: ความสนุกสนาน, ความครึกครื้น, ความรื่นเริง, Syn. amusement, enjoyment, merriment
gaiety[N] ความสนุกสนาน, See also: ความสำราญใจ, ความรื่นเริง, Syn. gayness, cheerfulness, glee, Ant. glom, sadness
gameness[N] ความสนุกสนาน, See also: การเล่นสนุกสนาน
gayety[N] ความสนุกสนาน, See also: ความรื่นเริง, Syn. gaiety, conviviality, festivity, jollity
gust[N] ความสนุกสนาน, See also: ความพึงพอใจ, ความพึงพอใจ, Syn. enjoyment, happiness
gusto[N] ความเพลิดเพลิน, See also: ความสนุกสนาน, ความชื่นชอบมาก, ความเอร็ดอร่อย, Syn. delight, enjoyment, enthusiasm, pleasure, Ant. disappointment
jocundity[N] ความร่าเริง, See also: ความสนุกสนานเบิกบาน, Syn. gaiety, cheerfulness, mirth, Ant. sadness, displeasure

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
enjoyment(เอนจอย'เมินทฺ) n. ความสนุกสนาน,ความเพลิดเพลิน,แหล่งหรือสิ่งที่ให้ความเพลิดเพลินหรือสนุกสนาน, Syn. pleasure,
entertainingadj. ซึ่งให้ความเพลิดเพลิน,ซึ่งให้ความสนุกสนาน.
fun(ฟัน) n. ความสนุกสนาน,ความขบขัน,เรื่องขบขัน,การหยอกล้อ -Phr. (make fun of,poke fun at หยอกล้อ,หัวเราะเยาะ) vt.,vi. เล่นตลก,ล้อเล่น. adj. เกี่ยวกับการหยอกล้อ,เกี่ยวกับการล้อเล่น,เพ้อฝัน,ร่าเริง, Syn. amusement
hilarity(ฮิแล'ริที) n. ความสนุกสนานเฮฮา,ความร่าเริง, Syn. merriment
jollity(จอล'ลิที) n. อารมณ์รื่นเริง,ความรื่นเริง,ความสนุกสนาน,งานเฉลิม,ฉลองที่สนุกสนาน
jolly(จอล'ลี) {jollied,jollying,jollies} adj. รื่นเริง,สนุกสนาน,เบิกบานใจ,มีความสุข,มีเสน่ห์,ใหญ่,ละเอียด,มึนเมานิดหน่อย vt. พูดดีกับ,พูดด้วยอารมณ์ดี adv. อย่างยิ่ง,มาก. n. ความสนุกสนาน,ความตื่นเต้นที่มีความสุข., See also: jollily adv. ดูjolly joll
joviality(โจวิแอล'ลิที) n. ความเบิกบานใจ,ความร่าเริง,ความสนุกสนาน, Syn. merriment
lark(ลาร์คฺ) n. นกเล็กร้องเพราะชนิดหนึ่ง,การเล่นสนุก,ความสนุกสนาน,การกระโดดโลดเต้น vi. สนุกสนาน,เล่นซน
revelry(เรฟ'เวลรี) n.,ความสนุกสนาน,การหาความสำราญ,การเที่ยวสำมะเลเทเมา, Syn. boisterous festivity
sport(สพอร์ท) n. กีฬา,กรีฑา,การเล่น,การพักผ่อนหย่อนใจ,นันทนาการ,ความสนุกสนาน,การหยอกล้อ,เครื่องสนุก,เครื่องเล่น,นักกีฬา,งานกีฬา,นักพนัน,นักเลง,ผู้ที่กล้าได้กล้าเสีย adj. เหมาะสำหรับใส่นอกบ้าน,เกี่ยวกับการกีฬา. vi. สนุกสนาน,เพลิดเพลิน,เล่นกีฬา,จู้จี้ในสิ่งเล็ก ๆ

English-Thai: Nontri Dictionary
convocation(n) การชุมนุมทางศาสนา,การเรียกประชุม,ที่ประชุม,ความสนุกสนาน
delectation(n) ความสนุกสนาน,ความเพลิดเพลิน,ความรื่นเริง,ความสำราญใจ
enjoyment(n) ความเพลิดเพลิน,ความสนุกสนาน,ความพอใจ
entertain(vt) ความสนุกสนาน,ความเพลิดเพลิน,มหรสพ,การรับรองแขก
frolic(n) ความสนุกสนาน,การเล่นสนุก,การกระโดดโลดเต้น,การหยอกเย้า
fun(n) ความสนุกสนาน,ความขบขัน,ความตลก,เรื่องขบขัน,การหยอกล้อ
gaiety(n) ความงาม,ความเบิกบาน,ความรื่นเริง,ความสนุกสนาน
gayety(n) ความสนุกสนาน,ความร่าเริง,ความเบิกบาน,ความรื่นเริง
glee(n) ความร่าเริง,ความยินดี,ความสนุกสนาน
hilarity(n) ความเฮฮา,ความร่าเริง,ความสุขสันต์,ความสนุกสนาน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top