Search result for

ความยุ่งยาก

(44 entries)
(0.0357 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความยุ่งยาก-, *ความยุ่งยาก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความยุ่งยาก    [N] trouble, See also: difficulty, Syn. ความยุ่งเหยิง, Ant. ความเรียบร้อย, ความสงบ, Example: ปัจจุบันเศรษฐกิจของประเทศกำลังประสบกับความยุ่งยากและตกต่ำ, Thai definition: สภาพที่สับสนและมีปัญหา

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Learning Difficultiesความยุ่งยากเกี่ยวกับการเรียน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
NEUROPSYCHIASTRIST No discomfort going about your daily life?ดักแด้ ไม่ได้ทำความยุ่งยากให้กับชีวิตคุณ Heartbreak Library (2008)
The mass is ended.ความยุ่งยากได้จบลง Chapter Eight 'Into Asylum' (2009)
You and I have made a mess of things.คุณกับผมสร้างความยุ่งยากนี่ขึ้นมา Chapter Ten '1961' (2009)
If he dies, then I don't need to mess up their idea of who he was.ถ้าเขาตายไป ฉันไม่อยากให้เกิดความยุ่งยาก ในใจของคนที่เป็นเพื่อนเขา Dead Like Me: Life After Death (2009)
I had already been getting grief from the homeowner's association.ผมมีความยุ่งยากมาเยือนพอแล้ว/ จากบ้านของสมาพันธ์ Pilot (2009)
We need to start dealing with the consequences.เราจะต้องเผชิญกับความยุ่งยาก The Mother Lode (2009)
You fell into a trap again?เธอกำลังจะตกสู่ความยุ่งยากอีกแล้ว Episode #1.6 (2009)
They're probably dead. Hopefully, she'll survive this mess.พวกเขาน่าจะตายไปแล้ว หวังว่าเธอคงจะเอาตัวรอดจากความยุ่งยากนี่ได้นะ Innocents of Ryloth (2009)
And I can't-I can't just put a whammy on mommy and make her forget everything and forgive me.และพ่อจะไม่นำความยุ่งยากมาให้แม่อีก พ่อจะทำให้แม่ลืมทุกอย่าง และยกโทษให้พ่อ Chapter Eleven 'I Am Sylar' (2009)
We all have to clean up our own messes in this world, son.เราจะต้องแก้ไข ความยุ่งยากในโลกของเรา ด้วยตัวเอง, ลูกชาย Chuck Versus the Colonel (2009)
We don't need liabilities, scott.เราไม่ต้องการความยุ่งยาก สก๊อต Time (2009)
If we get caught in a lie now, this is going to turn into a bigger mess than it already is, all right?ถ้าเราสามารถจับ\หลอกลวงนี้ได้ นี่จะทำให้เกิดความยุ่งยากใหญ่ กว่าที่เคยเป็น, ถูกต้องไหม? Justice (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความยุ่งยาก[n.] (khwām yungyāk) EN: trouble ; difficulty ; hassle   FR: complication [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
coil    [N] ความลำบาก, See also: ความยุ่งยาก, Syn. trouble, bustle, ado, turmoil
complicacy    [N] ความยุ่งยากซับซ้อน, Syn. complication, complexity
difficulty    [N] ความยากลำบาก, See also: ความยุ่งยาก, ความเดือดร้อน, อุปสรรค, Syn. annoyance, disavantage, problem, trouble
distress    [N] ความยุ่งยาก, See also: ปัญหา, ความลำบาก, Syn. hardship
hassle    [N] ความยุ่งยาก, See also: ปัญหา, Syn. aggravation, annoyance, irritation, Ant. pacifier
hot water    [N] ความยุ่งยาก, See also: ความลำบาก
ill    [N] สิ่งที่เป็นอันตราย, See also: ความยุ่งยาก, ปัญหา
inconvenience    [N] ความไม่สะดวก, See also: ความยุ่งยาก, ความลำบาก, Syn. discomfort, Ant. comfort, convenience
labyrinth    [N] ความยุ่งยาก, See also: ความสลับซับซ้อน, Syn. perplexity
grief    [SL] ปัญหา, See also: ความยุ่งยาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cross(ครอส) {crossed,crossing,crosses} n. กากบาท,ไม้กางเขน,-Phr. (the Crossไม้กางเขนที่พระเยซูถูกตรึงตนตาย) ,สัญลักษณ์ศาสนาคริสต์,ศาสนาคริสต์,แกงไต,รูปไขว้,ตรา,การตัดสลับกัน,การประสบอุปสรรค,ความลำบาก,ความยุ่งยากใจ,การผสมข้ามพันธ์ (สัตว์หรือพืช) ,พันธุ์ผสม,หมัดเหว
cumbrance(คัม'บรันซ) n. ความลำบาก,ความยุ่งยาก,การรบกวน,ภาระ
difficulty(ดิฟ'ฟะคัลที) n. ความยากลำบาก,ความยุ่งยาก,อุปสรรค,ความดื้อรั้น,ความขัดสน -make difficulties ทำให้ยุ่งยาก,คัดค้าน, Syn. quarrel
fluster(ฟลัส'เทอะ) {flustered,flustering,flusters} vt. ทำให้งงงวย,ทำให้ยุ่งใจ,ทำให้มึนเมา,ทำให้สลึมสลือ. vi. งงงวย,สลึมสลือ. n. ความตื่นเต้น,ความยุ่งยากใจ,ความเกรียวกราว
hot waterความยุ่งยาก,ความลำบาก
labyrinth(แลบ'บะรินธฺ) n. ห้องหูชั้นใน,ทางวกวน,เขาวงกต,สิ่งที่วกเวียน,ความยุ่งยากสับสน, Syn. intricacy,maze,coil
mire(ไม'เออะ) n. บึง,หนอง,ตม,โคลน,เลน,หล่ม,ปลัก,ห้วงแห่งความยุ่งยาก. vt. ทำให้ติดหล่มพัวพันกับสิ่งยุ่งยาก,ทำให้เปื้อนเปราะ vi. ติดหล่ม, Syn. mud
pickle(พิค'เคิล) n.ของดอง,ความยุ่งยาก,ความลำบาก vi. ดอง,แช่เกลือ แช่ในกรด,ใส่น้ำยา, See also: pickler n.
squall(สควอล) n. ลมพายุที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน (มักมีฝนหิมะหรือลูกเห็บ) ,ความโกลาหลอย่างกะทันหัน,ความยุ่งยากอย่างกะทันหัน vi. พัดกระหน่ำ,เกิดพายุอย่างกะทันหัน., See also: squallish adv.
squally(สควอล'ลี) adj. มีลมพายุที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน (มักมีฝน หิมะหรือลูกเห็บ) ,มีมรสุม,คุกคาม,มีความยุ่งยาก,ไม่ราบรื่น

English-Thai: Nontri Dictionary
ado(n) ความยุ่งยาก,ความวุ่นวาย,ความโกลาหล,ความกังวลใจ
agitation(n) ความยุ่งยาก,การก่อกวน,การปลุกปั่น,ความตื่นเต้น
complication(n) ความซับซ้อน,ความสับสน,ความยุ่งยาก,ความแทรกซ้อน
difficulty(n) ความยาก,ความยุ่งยาก,ความลำบาก,อุปสรรค,ขวากหนาม
imbroglio(n) ความยุ่งยาก,ความยุ่งเหยิง,ความสับสน,ความเข้าใจผิด
intricacy(n) ความยุ่งยาก,การพัวพัน,ความสับสน,ความสลับซับซ้อน
labyrinth(n) เขาวงกต,ทางซับซ้อน,ความยุ่งยาก,หูชั้นใน
thorn(n) หนาม,ต้นไม้ที่มีหนาม,ความยุ่งยาก,หอกข้างแคร่
trouble(n) ความเดือดร้อน,การรบกวน,ความยุ่งยาก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top