Search result for

ความยากลำบาก

(36 entries)
(0.0123 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความยากลำบาก-, *ความยากลำบาก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความยากลำบาก[N] difficulty, See also: hardship, discomfort, Syn. ความยุ่งยาก, ความลำบาก, Ant. ความสบาย, ความสะดวก, Example: งานนี้เต็มไปด้วยความยากลำบาก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Since you're going getting fired soon, eating on an empty mountain is only seconds away.เพราะเธอกำลังจะถุกไล่ออกเร็วๆนี้แหละ น่า ความยากลำบากมันก็แค่เวลาชั่วแป๊บเดียว Beethoven Virus (2008)
- and hard times. - We're sort of broke.และพบความยากลำบาก พวกเราค่อนข้างจะถังแตก In a World Where the Kings Are Employers (2009)
inanced by your hard-earned drug money.แหล่งยาเสพติดที่นายหามาได้ด้วยความยากลำบาก The Culling (2009)
MAY HAVE CONTRIBUTED TO SOME RECENT DIFFICULTIESอาจจะส่งผลถึงความยากลำบากเมื่อไม่นานมานี้ Valley Girls (2009)
My objection was based on considerations other than difficulty.ที่ผมขัดขืน เพราะเห็นใจผู้อื่น มากกว่าความยากลำบาก The Electric Can Opener Fluctuation (2009)
We've been fucking fighting tooth and nail to survive this bullshit our whole life, and I ain't letting you give up now.พวกเราสู้ด้วยความยากลำบากตลอด และพวกเรามีชีวิตแย่ๆ ตลอดมา และฉันจะไม่ปล่อยให้เธอเป็นไปอีกคน Beautifully Broken (2010)
I may have to start from scratch.ผมอาจจะต้องเริ่มจากความยากลำบากด้วย Subversion (2010)
- ...personal nonsense. - Yes, I thought I'd made that clearมีความยากลำบากทางเทคนิคในการพูด The King's Speech (2010)
There are many difficulties, but we must continue to confront discrimination and uphold the rights of the oppressed.แม้จะมีความยากลำบากหลายประการ แต่เราต้องดำเนินต่อไป เพื่อเผชิญหน้ากับการแบ่งแยก และส่งเสริมสิทธิของผู้ที่ถูกกดขี่ The Bishop Revival (2010)
Who went in first and the hardest,And that's how it worked out.ท่านครับ ผมเข้าร่วมนาวิกโยธิน เพราะผมรู้ว่า นาวิกโยธินจะเป็นที่หนึ่ง ผู้ที่ผ่านความยากลำบากก่อนเสมอ Iwo Jima (2010)
But the true measure of a man is how he chooses to react in the face of those trials.เราต่างเผชิญหน้า กับความยากลำบาก แต่สิ่งที่วัดการกระทำ ของคนเรา Lazarus (2010)
You never had that problem.ว่าเขาจะเลือกยังไง เมื่อเผชิญความยากลำบาก Lazarus (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความยากลำบาก[n.] (khwām yāklambāk) EN: difficulty ; hardship ; discomfort   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
arduousness[N] ความยากลำบาก, See also: ความยากเข็บ, Syn. difficulty;
blight[N] ความเสียหาย, See also: ความยากลำบาก
difficulty[N] ความยากลำบาก, See also: ความยุ่งยาก, ความเดือดร้อน, อุปสรรค, Syn. annoyance, disavantage, problem, trouble
dyslogia[N] ความยากลำบากในการกลั่น
hardness[N] ความลำบาก, See also: ความยากลำบาก, ความทรหด
hardship[N] ความทุกข์ยาก, See also: ความยากลำบาก, ความลำบาก, ความขาดแคลน, ความยากจน, Syn. adversity, difficulty
pains[N] ความยากลำบาก (ในการทำงาน), See also: ความเพียรพยายาม, ความอุตสาหะ, Syn. trouble, effort
bovver[SL] ความยากลำบาก, See also: ปัญหา, อุปสรรค
tribulation[N] ความยากลำบาก
troublesomeness[N] ความยากลำบาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
difficulty(ดิฟ'ฟะคัลที) n. ความยากลำบาก,ความยุ่งยาก,อุปสรรค,ความดื้อรั้น,ความขัดสน -make difficulties ทำให้ยุ่งยาก,คัดค้าน, Syn. quarrel
distraint(ดิสเทรนท') n. การอายัดทรัพย์เพื่อบีบบังคับ,ความยากลำบาก
kiaugh(คิอา) n. ความยากลำบาก,ความกลุ้มใจ
mill(มิล) n. โรงเครื่องจักรเครื่องกล,โรงงาน,โรงสี,โรงโม่,โรงบดวัตถุ,เครื่องบด,โรงประกอบหัตถกรรม,หน่วยงานที่ผลิตสิ่งใด ๆ ขึ้นเป็นจำนวนมาก . vt. บด,โม่,ต่อสู้,เอาชนะ,ตี,ชก,ต่อย. -Phr. (through the mill ผ่านความยากลำบาก), See also: millable adj.
riour(ริก'กะ) n. ความแข็งทื่อ,ความเข้มงวด,ความไม่ยืดหยุ่น,ความยากลำบาก, Syn. rigor
scrape(สเครพ) vt.,vi.,n. (การ) ขูด,ขูดออก,ครูด,ถู,เช็ด,เช็ดออก,โกน,เบียด,เฉียด,แฉลบ,รวบรวมด้วยความยากลำบาก,อดออม,กระทำได้อย่างหวุดหวิด,พอดำเนินชีวิตผ่านไปได้วัน ๆ หนึ่ง,เสียงกรอบแกรบ,เสียงถู,เสียงเสียดสี,บริเวณขูด (ถลอก,เช็ด,โกน) ,สถานการณ์ที่ลำบาก,สภาพที่ลำบาก,ความ
severity(ซีเวีย'ริที) n. ความรุนแรง,ความเข้มงวด,ความกวดขัน,ความเคร่ง,การเอาจริงเอาจัง,ความยากลำบาก,ความแม่นยำ,การลงโทษอย่างรุนแรง,การเหน็บแนม,การเสียดสี
travail(ทระเวล') n.,vi. (ทำ,ได้รับ) งานยากลำบาก,งานตรากตรำ,ความทุกข์ทรมานจากความยากลำบาก,การคลอดลูก,ความเจ็บปวดแห่งการคลอดลูก., Syn. agony,pain,toil,labour,toil
trial(ไทร'เอิล) n. การทดลอง,การสอบสวน,การซ้อม,การทรมาน,ความเจ็บปวด,ความยากลำบาก,บุคคลที่ลำบากลำบน,เรื่องที่ยากลำบาก adj. เกี่ยวกับการทดสอบ,เป็นตัวอย่าง, Syn. experiment,tryout,ordeal,test
tribulation(ทริบบิวเล'เชิน) n. ความยากลำบาก,ความยากแค้น,ภัยพิบัติ, Syn. oppression

English-Thai: Nontri Dictionary
hardship(n) ความยากลำบาก,ความทุกข์ทรมาน

German-Thai: Longdo Dictionary
durchmachen(vt) |machte durch, hat durchgemacht| ผ่านประสบการณ์(ที่มักไม่ค่อยดี), ผ่านความยากลำบาก เช่น Unsere Vorfahren stammten aus China. Sie haben damals viel durchmachen müssen. บรรพบุรุษของพวกเรามาจากเมืองจีน สมัยนั้นพวกเขาต้องผ่านอะไรมามากมาย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top