Search result for

ความยาก

(56 entries)
(0.055 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความยาก-, *ความยาก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความยากจน    [N] poverty, See also: beggary, impoverishment, Syn. ความยากจนข้นแค้น, ความจน, ความแร้นแค้น, Ant. ความรวย, ความร่ำรวย, Example: ประชาชนกำลังแสวงหาทางที่จะทำให้หลุดพ้นจากความยากจน
ความยากแค้น    [N] impoverishment, See also: poverty, Syn. ความยากจน, ความยากจนข้นแค้น, ความแร้นแค้น, Ant. ความรวย, ความร่ำรวย, Example: ในปัจจุบันคนยากจนมีปัญหาโรคจิตโรคประสาทมากขึ้นสาเหตุเพราะความยากแค้นบีบบังคับ
ความยากลำบาก    [N] difficulty, See also: hardship, discomfort, Syn. ความยุ่งยาก, ความลำบาก, Ant. ความสบาย, ความสะดวก, Example: งานนี้เต็มไปด้วยความยากลำบาก
ความยากจนข้นแค้น    [N] poverty, See also: destitution, penury, indigence, Syn. ความยากจน, ความยากแค้น, ความแร้นแค้น, Ant. ความรวย, ความร่ำรวย, Example: เขาได้พบความยากจนข้นแค้นมามาก สมควรแล้วที่จะได้รับความสบายเสียที

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Absolute povertyความยากจนสัมบูรณ์ [เศรษฐศาสตร์]
Povertyความยากจน [TU Subject Heading]
Difficulties, Managerialความยากง่ายในการจัดการ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I seem to be having a slight difficulty.ฉันดูเหมือนจะมีความยากลำบาก เล็กน้อย Help! (1965)
By doing so, you will add enormously to the enemy's difficulties.โดยทำเช่นนี้คุณจะเพิ่มมหาศาล ความยากลำบากของศัตรู How I Won the War (1967)
And from their luxury in the midst of our terrible poverty they instruct us on what is justice, what is sedition.ความสุขสบายของพวกเขา ท่ามกลาง ความยากไร้แสนเข็ญของเรา Gandhi (1982)
India lives in her villages and the terrible poverty there can only be removed if their local skills can be revived.อินเดียมีหมู่บ้านมากมาย เเละความยากจนจะหมดไปได้ ถ้างานท้องถิ่นได้รับการฟื้นฟู Gandhi (1982)
Poverty is the worst form of violence.ความยากจนเป็นความโหดร้ายที่สุด Gandhi (1982)
Nothing. I'm having difficulty gauging distance.ฉันมีความยากลำบากในการวัด ระยะทาง 2010: The Year We Make Contact (1984)
Through dangers untold and hardships unnumbered...ผ่านอันตรายเหลือพรรณนา และความยากลำบากนับไม่ถ้วน Labyrinth (1986)
Through dangers untold... and hardships unnumbered...ผ่านอันตรายมากมาย และความยากลำบากเหนือคณา Labyrinth (1986)
"Through dangers untold... and hardships unnumbered...ผ่านอันตรายขนานับ และความยากแค้นมากมาย Labyrinth (1986)
Through dangers untold and hardships unnumbered...ข้าผ่านอันตรายเหลือพรรณนา และความยากลำบากนับไม่ถ้วน Labyrinth (1986)
Gotta keep...one jump ahead of the breadlineกระโดดหนึ่งครั้งหนีระดับความยากจนนี้ Aladdin (1992)
He has difficulty getting down the stairs.เขามีความยากลำบาก การลงบันได In the Name of the Father (1993)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความยาก[n.] (khwām yāk) FR: difficulté [f]
ความยากจน[n.] (khwām yākjon) EN: poverty ; beggary ; impoverishment   FR: pauvreté [f] ; indigence [f] (vx)
ความยากจนข้นแค้น[n.] (khwām yākjon khonkhaēn) EN: poverty ; destitution ; penury ; indigence   
ความยากลำบาก[n.] (khwām yāklambāk) EN: difficulty ; hardship ; discomfort   
ความยากแค้น[n.] (khwām yākkhaēn) EN: impoverishment ; poverty   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
arduousness    [N] ความยากลำบาก, See also: ความยากเข็บ, Syn. difficulty;
blight    [N] ความเสียหาย, See also: ความยากลำบาก
destitution    [N] ความแร้นแค้น, See also: ความยากจน, ความอดอยาก, Syn. pennilessness, pauperism
difficulty    [N] ความยากลำบาก, See also: ความยุ่งยาก, ความเดือดร้อน, อุปสรรค, Syn. annoyance, disavantage, problem, trouble
dyslogia    [N] ความยากลำบากในการกลั่น
hardness    [N] ความลำบาก, See also: ความยากลำบาก, ความทรหด
hardship    [N] ความทุกข์ยาก, See also: ความยากลำบาก, ความลำบาก, ความขาดแคลน, ความยากจน, Syn. adversity, difficulty
impoverishment    [N] ความแร้นแค้น, See also: ความยากจน, ความยากจน, Syn. poverty
indigence    [N] ความยากจนข้นแค้นอย่างที่สุด, See also: ความแร้นแค้น, Syn. destitution, poverty, Ant. richness, weathiness
indigency    [N] ความยากจนข้นแค้นอย่างที่สุด, See also: ความแร้นแค้น, Syn. destitution, poverty, Ant. richness, weathiness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acataposisความยากในการกลืน
antipoverty(แอนทีพอฟ' เวอที) adj. ซึ่งบรรเทาหรือขจัดความยากจน (angainst poverty)
beggary(เบก'เกอรี) n. ความยากจน,คนขอทาน,ชีวิตคนขอทาน
delicacy(เดล'ละคะซี) n. ความละเอียดอ่อน,ความประณีต,ความอ่อนช้อย,คุณสมบัติที่แตกง่าย,ความบอบบางที่ต้องใช้ความระมัดระวัง,ความอ่อนแอ,ความแคล่วคล่อง,ความยากที่จะจัดการ,ความลำบาก., Syn. modesty
destitution(เดสทิทิว'เชิน) n. การขาดแคลน,ความอดอยาก,ความยากจน., See also: destitute adj.
difficulty(ดิฟ'ฟะคัลที) n. ความยากลำบาก,ความยุ่งยาก,อุปสรรค,ความดื้อรั้น,ความขัดสน -make difficulties ทำให้ยุ่งยาก,คัดค้าน, Syn. quarrel
distraint(ดิสเทรนท') n. การอายัดทรัพย์เพื่อบีบบังคับ,ความยากลำบาก
indigency(อิน' ดิเจินซี) n. ความยากจน
kiaugh(คิอา) n. ความยากลำบาก,ความกลุ้มใจ
mill(มิล) n. โรงเครื่องจักรเครื่องกล,โรงงาน,โรงสี,โรงโม่,โรงบดวัตถุ,เครื่องบด,โรงประกอบหัตถกรรม,หน่วยงานที่ผลิตสิ่งใด ๆ ขึ้นเป็นจำนวนมาก . vt. บด,โม่,ต่อสู้,เอาชนะ,ตี,ชก,ต่อย. -Phr. (through the mill ผ่านความยากลำบาก), See also: millable adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
beggary(n) ความยากจน,ความแร้นแค้น,ความยากไร้
destitution(n) ความอัตคัด,ความขาดแคลน,ความยากจน,ความอดอยาก
difficulty(n) ความยาก,ความยุ่งยาก,ความลำบาก,อุปสรรค,ขวากหนาม
hardness(n) ความยาก,ความทรหด,ความหนัก,ความแข็ง,ความรุนแรง
hardship(n) ความยากลำบาก,ความทุกข์ทรมาน
hitch(n) เงื่อน,ปม,การผูก,ความขลุกขลัก,ความยาก,การสะดุด,อุปสรรค
indigence(n) ความยากจน,ความขัดสน
misery(n) ความทุกข์ทรมาน,ความยากไร้,ความขัดสน,ความน่าสังเวช
pauperism(n) ความยากจน,ความยากไร้,ความอนาถา
poverty(n) ความยากจน,ความขัดสน,ความอัตคัด

German-Thai: Longdo Dictionary
Elend(n) |das, nur Sg.| ความเดือดร้อน, ความลำบาก, ความเสียใจ, ความทุกข์ เช่น das Elend der Kinder in der dritten Welt = ความยากจน, ความลำบากของเด็กๆในประเทศโลกที่สาม
durchmachen(vt) |machte durch, hat durchgemacht| ผ่านประสบการณ์(ที่มักไม่ค่อยดี), ผ่านความยากลำบาก เช่น Unsere Vorfahren stammten aus China. Sie haben damals viel durchmachen müssen. บรรพบุรุษของพวกเรามาจากเมืองจีน สมัยนั้นพวกเขาต้องผ่านอะไรมามากมาย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top