Search result for

ความมั่นใจ

(39 entries)
(0.0123 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความมั่นใจ-, *ความมั่นใจ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความมั่นใจ[N] confidence, See also: trustworthiness, trust, reliance, Syn. ความเชื่อมั่น, ความแน่ใจ, Ant. ความลังเล, ความสงสัย, Example: เขามีความมั่นใจที่จะทำงานให้สำเร็จลุล่วงได้ทันเวลา

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Don't let your overconfidence give Gunray another advantage, Ahsokaอย่าให้ความมั่นใจของเจ้า ยังความได้เปรียบแก่กันเรย์ อาโซก้า Cloak of Darkness (2008)
Do it for you!แต่เพื่อความมั่นใจของคุณเอง Scandal Makers (2008)
They think too much and can't make big steps forward because of no confidence.พวกเขาคิดมากเกินไป และไม่สามารถที่จะก้าวต่อไปได้เพราะพวกเขาไม่มีความมั่นใจ Beethoven Virus (2008)
I have great confidence in you.ชั้นมีความมั่นใจในตัวคุณมากนะ Death Race (2008)
If you're betting on the fortune of the company... so you can have a say in the Macau Harbor project...ถ้าคุณมีความมั่นใจในโชคชะตาของบริษัท... งั้น คุณก็มีสิทธิ์ที่จะพูดในโปรเจ็คท่าเรือมาเก๊า... . Episode #1.9 (2008)
In training you say everything's confidence.ในเวลาฝึกทุกอย่างขึ้นอยู่กับความมั่นใจ Quantum of Solace (2008)
It might be a little short of what I wanted, but let me assure you, it's a whole lot more than they wanted.มันอาจเล็กๆ สั้นๆ ในสิ่งที่ผมอยากได้ แต่ผมสร้างความมั่นใจกับท่านได้ว่า ทั้งหมดเกิดกว่าที่ท่านคาดหวังไว้เยอะ Frost/Nixon (2008)
a record kept of every verbal agreement, no matter how off the cuff or casual.แล้วก็เป็นส่วนหนึ่ง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ได้มีการบันทึกทุกๆคำพูดเอาไว้ ไม่ว่าจะประชุมเป็นทางการ หรือเป็นกันเอง Frost/Nixon (2008)
But I have my certainty, and armed with that, I will go to your last parish, and the one before that if necessary.แต่ฉันมีความมั่นใจเป็นอาวุธที่จะจบชิวิตนักบวชของคุณ กับอีก... คนก่อน.. Doubt (2008)
When you see Robbie and I walk this way, you let Angus go so Robbie can find him, resulting in high self esteem for him and a celebration snogathon for me.โอเคพอเธอเห็นฉันกับร็อบบี้ เดินมาทางนี้ เธอก็ปล่อยแองกัสมา ร็อบบี้จะได้หามันเจอ เขาจะได้มีความมั่นใจเพิ่มขึ้น แล้วก็จูบยินดีกับฉัน Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Look, I'm just afraid that if he gets with you and nothing happens his self-esteem could really go through the crapper, you know?ฉันก็แค่กลัวว่าถ้าเขากับเธอ แล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้น เขาจะรู้สึกเสียความมั่นใจ Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
I need to know that you're not gonna wake up in the morning... and... feel differently.ผมแค่อยากได้ความมั่นใจว่า คุณจะไม่ตื่นมาในตอนเช้า แล้ว... รู้สึกกับผมเปลี่ยนไป 500 Days of Summer (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความมั่นใจ[n.] (khwāmmanjai) EN: ensuring ; confidence ; trustworthiness ; trust ; reliance   FR: assurance [f] ; confiance [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
belief[N] ความมั่นใจ, See also: ความศรัทธา, Syn. confidence
certitude[N] ความมั่นใจ, Syn. certainty
cockiness[N] ความโอหัง, See also: ความมั่นใจในตัวเองมากเกินไปจนดูก้าวร้าว
reliance[N] ความมั่นใจ, Syn. confidence, faith
securement[N] ความปลอดภัย, See also: ความมั่นใจได้, การป้องกันได้
security[N] ความมั่นคง, See also: ความมั่นใจ, ความไร้กังวล, Syn. stability, assurance, surety, confidence
self-confidence[N] ความเชื่อมั่นในตนเอง, See also: ความมั่นใจในตนเอง, ความเชื่อมั่นในความสามารถของตน, Syn. daring, independence, self-assurance, self-respect, self-esteem

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aplomb(อะพลอม'อะพลัม') n. ความสุขุม, ความมั่นใจ, ความปราศจากความประหม่า
assurance(อะชัว'เรินซฺ) n. การรับรอง,การทำให้แน่นอน,การทำให้มั่นใจ,ความมั่นใจ,ความเชื่อถือ,ความไม่กลัวเกรง,ความบ้าบิ่น,การประกันภัย,การโอนทรัพย์สิน, Syn. boldness, confidence ###A. doubt,distrust)
aver(อะเวอ') vt. ยืนยันด้วยความมั่นใจ,ยืนยันข้อเท็จจริง, Syn. attest,affirm,swear)
certitude(เซอ'ทิทิวดฺ) n. ความเชื่อมั่น,ความมั่นใจ
confidence(คอน'ฟิเดินซฺ) n. ความเชื่อถือ,ความมั่นใจ,ความเชื่อมั่นในตัวเอง,ความกล้าได้กล้าเสีย -Phr. (in confidence เป็นความลับ), Syn. trust,reliance,boldness
conviction(คันวิค'เชิน) n. การลงโทษ,การตัดสินว่ากระทำผิด,ภาวะที่ถูกตัดสินว่ากระทำผิด,ความมั่นใจ,ความเชื่อมั่นใจ, Syn. faith ###A. unbelief
faith(เฟธ) n. ศรัทธา,ความมั่นใจ,ความเลื่อมใส,ความยึดมั่น,ความเชื่อในศาสนา,ความซื่อสัตย์,คำรับรอง. -Phr. (lose faith in สงสัย) . -Phr. (in good faith ด้วยศรัทธา), Syn. belief,creed
flux(ฟลัคซฺ) n. ท้องร่วง,โรคบิด,การไหล,การเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อย,การขาดความมั่นใจ,ความหวั่นไหว vt. ทำให้ละลาย,ทำให้เป็นของเหลว,ถ่าย,ระบาย vi. ละลายไหล, Syn. change
hearten(ฮาร์ท'เทิน) vt. ให้กำลังใจ,ให้ความมั่นใจ,, See also: hearteningly adv.
inferior complexปมด้อย,ความรู้สึกต่ำต้อย,การขาดความมั่นใจในตัวเอง

English-Thai: Nontri Dictionary
aplomb(n) ความมั่นใจในตนเอง,ความไม่ประหม่า
assurance(n) ความมั่นใจ,คำมั่น,การรับรอง,การประกันภัย
certainty(n) ความเชื่อมั่น,ความแน่นอน,ความมั่นใจ,ความแน่ใจ
conviction(n) ความมั่นใจ,ความเชื่อมั่น,ความแน่ใจ,การลงโทษ,การตัดสินว่าผิด
SELF-self-confidence(n) ความมั่นใจในตัวเอง,ความเชื่อมั่นในตัวเอง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Confidenceความมั่นใจ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
自信[じしん, jishin] (n) ความมั่นใจในตนเอง

German-Thai: Longdo Dictionary
Selbstvertrauen(n) |das, nur Sg.| ความมั่นใจในตนเอง เช่น Sie werden Deutsch bald mit Selbstvertrauen sprechen. คุณจะพูดภาษาเยอรมันด้วยความมั่นใจในเร็วๆ นี้

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top