Search result for

ความผูกพัน

(26 entries)
(0.0226 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความผูกพัน-, *ความผูกพัน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความผูกพัน[N] relationship, See also: connection, Syn. ความสัมพันธ์, Example: เพื่อนสองคนนี้มีความผูกพันกันมานาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mutualityความผูกพันซึ่งกันและกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wedlockความผูกพันทางสมรส [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Organizational commitment ความผูกพันต่อองค์การ [TU Subject Heading]
Emotionally Dependentความผูกพันยึดถือทางอารมณ์ [การแพทย์]
Linkageความผูกพัน, การเชื่อมต่อ [การแพทย์]
Linkage Disequilibriumความผูกพัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
but I had the advantage of never having any friends or close family.แต่ได้เปรียบตรงที่การไร้เพื่อนฝูงและความผูกพันธ์กับใคร. Zombieland (2009)
"Hunting is life. You can't have connections."การล่าคือชิวิตจิตใจ / เราห้ามมีความผูกพัน Jump the Shark (2009)
- Into what, though?วิธีการฝังศพบอกถึงความผูกพันธ์กับเหยื่อ Cold Comfort (2009)
And the fact that men ha an unnatural bond with their cars.แต่ความจริงที่ว่า ผู้ชายมีความผูกพันกับรถของพวกเขา อย่างน่าประหลาด Roadkill (2009)
I'm really starting to bond with the kids.จริงๆฉันเริ่ม มีความผูกพันกับลูกๆ Do It, Monkey (2009)
there has to be a name on the death certificate.หมอจะให้คำแนะนำเกี่ยวกับความผูกพัน ระหว่างแม่และเด็กที่เสียชีวิตไป Cradle to Grave (2009)
I feel it slipping away, but...ฉันรู้สึกว่าความผูกพันค่อยๆจางลงไป แต่... Chapter Seventeen 'The Wall' (2010)
If there is one?และเรายังผมคิดว่ามีความผูกพันที่ จะรับรู้ว่าเราแน่นอนทฤษฎีมนุษย์ Is There a Creator? (2010)
The bond between us, is much more than flesh and bone.ความผูกพันระหว่างพวกเรามันมีมากกว่าเลือดเนื้อเชื้อไขนะ Clash of the Titans (2010)
Very well. I understand that bond.ไม่เป็นไร ข้าเข้าใจความผูกพันนั้นดี Your Highness (2011)
These, these are animals with personalities, with attachments.แต่สัตว์พวกนี้มีตัวตน.. มีความผูกพันกับคน ความผูกพัน Rise of the Planet of the Apes (2011)
Attachments?ความผูกพันเหรอ! Rise of the Planet of the Apes (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความผูกพัน[n.] (khwām phūkphan) EN: relationship ; connection ; ties   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
attachment[N] ความผูกพันทางอารมณ์, Syn. affection, fondness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
knot(นอท) n. ปม,เงื่อน,โบว์,ปัญหา,เงื่อนงำ,ความผูกพัน,กลุ่มเล็ก,กระจุก,ตาไม้,หน่วยความเร็วหนึ่งไมล์ทะเลหรือ6080ฟุตต่อชั่วโมง,ไมล์ทะเล (6080ฟุต) vt.,vi. ผูกปม,ผูกเงื่อน,ทำให้เกี่ยวดองกัน,ทำให้เป็นทองแผ่น,เดียวกัน, Syn. tie,bond,tangle
object linking and embeddการเชื่อมโยงและการฝังตัวของวัตถุใช้ตัวย่อว่า OLE (อ่านว่า โอเล) เท่ากับการแทรกเอกสาร หรือ ภาพ หรือบางส่วนของเอกสาร ที่ได้สร้างขึ้นไว้ในโปรแกรมหนึ่ง (เรียกว่า วัตถุ) เข้าไปในแฟ้มเอกสาร หรือส่วนของเอกสารที่สร้างขึ้นมาจากอีกโปรแกรมหนึ่ง แถมด้วยการที่สามารถยึดโยงหรือเชื่อมโยงความผูกพันระหว่างเอกสารทั้งสองไว้ให้อีกด้วย การยึดโยงดังกล่าวมีความหมายว่า การแก้ใขแฟ้มหนึ่งจะทำให้อีกแฟ้มหนึ่งถูกแก้ไปด้วยโดยอัตโนมัติ วิธีการนี้นิยมใช้มากในระบบวินโดว์
ole(โอเล') n. การตะโกน,เปล่งเสียงที่แสดงถึงการเห็นด้วย โอเล <คำอ่าน>ย่อมาจาก object linking and embedding (แปลว่า การเชื่อมโยงและการฝังตัวของวัตถุ) เท่ากับการแทรกเอกสาร หรือภาพหรือบางส่วนของเอกสาร ที่ได้สร้างขึ้นไว้ในโปรแกรมหนึ่ง (เรียกว่า วัตถุ) เข้าไปในแฟ้มเอกสาร หรือส่วนของเอกสาร ที่สร้างขึ้นมาจากอีกโปรแกรมหนึ่ง แถมด้วยการที่สามารถเชื่อมโยงหรือยึดโยงความผูกพันระหว่างเอกสารทั้งสองไว้ให้อีกด้วย การยึดโยงดังกล่าวมีความหมายว่า การแก้ใขแฟ้มหนึ่งจะทำให้อีกแฟ้มหนึ่งถูกแก้ไปด้วยโดยอัตโนมัติ วิธีการนี้นิยมใช้มากในระบบวินโดว์

English-Thai: Nontri Dictionary
attachment(n) การผูกติด,สิ่งที่แนบมาด้วย,ความรักใคร่,ความผูกพัน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
organizational commitment (n ) ความผูกพันต่อองค์กร

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top