Search result for

ความตึง

(52 entries)
(0.0139 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความตึง-, *ความตึง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความตึง[N] strictness, See also: tightness, severity, Syn. ความเข้มงวด, ความเคร่งครัด, Ant. ความยืดหยุ่น
ความตึง[N] tightness, See also: tautness, stretchability, Ant. ความหย่อน, ความยาน, Example: ความตึงของกล้ามเนื้อด้วยที่ช่วยดันกะบังคมให้เคลื่อนขึ้นไป
ความตึงเครียด[N] tension, See also: strain, stress, pressure, Syn. ความเครียด, Ant. ความผ่อนคลาย, ความสบาย, Example: การทำงานหนักจนเกินไปอาจทำให้เกิดความตึงเครียดได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
muscular tensionความตึงกล้ามเนื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tension, muscularความตึงกล้ามเนื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tonusความตึงตัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
angiotonia; vasotoniaความตึงตัวของหลอดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vasotonia; angiotoniaความตึงตัวของหลอดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
intravenous tensionความตึงหลอดเลือดดำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tension, intravenousความตึงหลอดเลือดดำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
arterial tensionความตึงหลอดเลือดแดง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tension, arterialความตึงหลอดเลือดแดง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
premenstrual tensionความตึงเครียดก่อนระดู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Contractความตึง [การแพทย์]
Extensor Spasticityความตึงตัวของกล้ามเนื้อเหยียดสูง [การแพทย์]
Extensor Toneความตึงตัวในการเหยียดแขนขา [การแพทย์]
Jaw Toneความตึงของกล้ามเนื้อขากรรไกร [การแพทย์]
Muscle Tensionความตึงตัวของกล้ามเนื้อ [การแพทย์]
Muscle Toneความตึงของกล้ามเนื้อ, ความตึงตัวของกล้ามเนื้อ, การตึงของกล้ามเนื้อ, การบีบตัวของกล้ามเนื้อ, แรงตึงของกล้ามเนื้อ, แรงกล้ามเนื้อ, ความตึงของกล้ามเนื้อ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They've electrified the wire with high tension.ด้วยความตึงเครียดสูง แอชที Help! (1965)
Maybe if we tried working together, we could ease some of the tensions.เราน่าจะร่วมมือกัน จะได้ช่วยกันลดความตึงเครียด Day of the Dead (1985)
I'm not, either. gentlemen, I think you both should realize the gravity of this moment.- ผมก็เหมือนกัน พวกคุณควรตระหนักถึงความตึงเครียด ของสถานการณ์โลกในตอนนี้ Spies Like Us (1985)
The tension. It's like riding a psychotic horse toward a burning stable.ความตึงเครียด มันก็เหมือนกับการขี่ม้าโรคจิตต่อการเผาไหม้ที่มีเสถียรภาพ The Birdcage (1996)
... andtoadegreeitdoes...... และลดความตึงเครียดได้ด้วย... The Story of Us (1999)
Detective Vaughn, please remove your hand from my thigh.ความตึงValentine (2001)
- Ass and feet, and tension and stress.- Ass และเท้าและความตึงเครียดและความเครียด Showtime (2002)
His motive remains unclear, and tensions run high.แรงจูงใจยังไม่ถูกเปิดเผย และมีความตึงเครียดสูง Nin x Nin: Ninja Hattori-kun, the Movie (2004)
Master gait, master bait, either way strains the balls!การล่าเหยื่อนายท่านได้เริ่มแล้ว ไม่ว่าจะทางใดความตึงเครียดก็ยังคงอยู่! The King and the Clown (2005)
I am just feeling bored and even though she is not up to standard, but she may bring something refreshing into the Palace.แค่นี้ผมรู้สึกเบื่อจะแย่อยู่แล้ว และถึงเธอจะดูไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ เธออาจจะลดความตึงเครียดภายในวังได้ Episode #1.1 (2006)
HAS PUT A HUGE STRAIN ON OUR FAMILY,ทำให้เกิดความตึงเครียดในครอบครัวของเรา Poison Ivy (2007)
Maybe we should kiss, just to break the tension.บางทีเรานะจะจูบกันนะ\ เพื่อลดความตึงเครียด The Simpsons Movie (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความตึงเครียด[n.] (khwām teungkrīet) EN: stress ; tension   

English-Thai: Longdo Dictionary
surfactant(n) สารลดความตึงผิว

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
strain[N] ความตึงเครียด, Syn. pressure, stress, tension
stress[N] ความตึงเครียด, See also: ความเครียด, Syn. pressure, strain, tension
tension[N] ความตึง, Syn. tautness, tightness
tightness[N] ความฝืดตัว (ของเงิน), See also: ความตึงตัว (ของเงิน), Syn. stringency
tone[N] ความตึงตัวของกล้ามเนื้อหรืออวัยวะอื่นๆในร่างกาย
uptightness[N] ความตึงเครียด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
atonicity(แอทโทนิส'ซิที) n. ภาวะไร้ความตึงตัว (lack of tone; atony)
atony(แอท'โทนี) n. การไร้ความตึงตัว, การไร้พลังงาน, ความอ่อนเพลียของกล้ามเนื้อ, การไม่เน้น
detente(เดทานทฺ') n. ความผ่อนคลายของวิกฤติการณ์ (ความตึงเครียด) ทางการเมืองระหว่างประเทศ
dystoniaความตึงตัวของกล้ามเนื้อเสื่อม
hypertensionn. โรคความดันโลหิตสูง,การมีความตึงตัวมากเกินไป
icebreaker(ไอซฺ'เบรเคอะ) n. เรือฝ่าน้ำแข็ง,สิ่งที่ลดความตึงเครียดหรือพิธีรีตองทั้งหลาย
rampage(แรม'พิจฺ) n. ความโมโหโทโส,พฤติกรรมที่รุนแรง,ความตึงตัง. vi. แสดงออกด้วยความโมโหโทโส,วิ่งพล่าน,ตึงตัง,อาละวาด, -Phr. (on the rampage อาละวาด,มากมาย), Syn. outbreak,frenzy,storm,rage
strain(สเทรน) vt.,vi.,n. (การ) ทำให้ตึง,ขึงให้แน่น,ทำให้เครียด,ทำให้เคล็ด,ทำให้ตึงเครียด,ขยายเกินไป,ต้องการมากเกินไป,เทของเหลวผ่านที่กรอง,กรองออก,ใช้อำนาจหน้าที่ไปในทางที่ผิด,กอดรัด,ยับยั้ง,รูปงอคดเนื่องจากถูกดึง,ความตึงเครียด,พันธุ์,ชนิด,เชื้อชาติ,วงศ์,สกุล,บรรพบุรุษ
stress(สเทรส) n. ความตึงเครียด,ความบังคับ,การบีบคั้น,ความฉุกละหุก,เสียงหนัก,การกด,การดัน,แรงกดดัน,ตัวกระตุ้น,สิ่งกระตุ้น. vt. เน้นเสียง,เน้นหนัก,ออกเสียงหนัก, See also: stressness n., Syn. emphasis
stringency(สทริน'เจนซี่) n. ความเข้มงวด,ความเคร่งระเบียบ,ความแน่นหนา,ความตึง,ความรีบด่วน,ความฉุกละหุก, Syn. strictness,severity

English-Thai: Nontri Dictionary
stress(n) ความตึงเครียด,น้ำหนัก,เสียงหนัก,การบีบคั้น,การเน้น
tension(n) ความตึงเครียด,การดึง,แรงเบ่ง,เครื่องยึด

German-Thai: Longdo Dictionary
Anspannung(n) |die, pl. Anspannungen| ความตึงเครียด, ความเครียด , See also: S. Anstrengung, Stress

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top