Search result for

ความดัง

(29 entries)
(0.0189 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความดัง-, *ความดัง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความดัง[N] popularity, See also: fame, renown, celebrity, Syn. ความมีชื่อเสียง, ความโด่งดัง, ความเด่นดัง, Example: ความดังของนักร้องคนนี้โด่งดังไปยังต่างประเทศ
ความดัง[N] loudness, See also: noise, clamor, Ant. ความค่อย, ความเงียบ, ความสงบ, Example: เครื่องตรวจการจะวัดความดังของเสียงที่มีความถี่ต่างๆ กัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
loudnessความดัง [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Audibilityความดังพอที่คนหูปกติจะรับฟังได้ [การแพทย์]
Loundnessความดัง, ความดังของเสียง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But I really struggle with the same thing other kids do. Peer pressure, backne.แต่ผมก็ดิ้นรนเหมือนคนอื่นๆ เพื่อชนชั้น ความดัง Pilot (2009)
But you do realize he's using you and your popularity so he won't get tossed in a Dumpster.แต่เธอคงรู้ เขาอาศัยความดังของเธอ เพื่อไม่ให้โดน ทุ่มใส่ถังขยะ Laryngitis (2010)
Because the text message was sent exclusivelyเพราะข้อความดังกล่าวถูกส่งเจาะจง Investigative Journalism (2010)
Checking levels.ตรวจสอบความดัง Salt (2010)
I'm going out with a bang.ฉันจะออกไปพร้อมกับความดัง The Princess Dowry (2012)
Kiki is Siri's super smart older cousin who's really jealous of how famous Siri's gotten.คิคี่คือญาติคนแก่สุดของสิริ และอิจฉาในความดังของสิริ Britney 2.0 (2012)
"Are they a real couple, or are they just for publicity?"พวกเขาเป็นคู่กันจริงๆ หรือแค่เพื่อความดัง Popstar: Never Stop Never Stopping (2016)
"by the loudness of her husband's belch.ความดังของลมปากของสามีเธอ The Joy Luck Club (1993)
I don't like it. It's half-decibel louder.ผมไม่ชอบมันเลย ระดับความดังของเสียงมันดังเป็นกิโลเลย Mr. Monk and the Girl Who Cried Wolf (2004)
I've got a new assignment. I'm covering your rise to fame.ฉันเพิ่งได้คำสั่งใหม่ รายงานข่าวความดังของคุณ Alvin and the Chipmunks (2007)
From new york has become a cause celebre.จากนิวยอก ได้กลายเป็นสาเหตุแห่งความดัง Chapter One 'The Second Coming' (2008)
They're dedicated for that song and that guitar level is...พวกมันใช้สำหรับเพลงนั้นๆ โดยเฉพาะ แล้วความดังของกีตาร์ตัวนั้นก็... It Might Get Loud (2008)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crescendo[N] ความดังที่ค่อยๆ เพิ่มระดับขึ้น
loudness[N] ความดัง (เสียง), See also: ความอึกทึก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
autoexec.batชื่อแฟ้มคำสั่งรวม <คำแปล>เป็นชื่อของแฟ้มเก็บคำสั่งรวม (batch file) แฟ้มหนึ่ง ถือเป็นแฟ้มพิเศษ เพราะคอมพิวเตอร์จะทำตามคำสั่งในแฟ้มที่ชื่อนี้ทันทีที่เปิดเครื่อง โดยมาก จะเขียนขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์เรียกโปรแกรมต่าง ๆ มาใช้ได้เลย โดยไม่ต้องเสียเวลาหาว่า โปรแกรมที่ต้องการอยู่ในสารบบ (directory) ใด ใช้คำสั่งเข้าไปในสารบบนั้น แล้วจึงตามด้วยชื่อแฟ้มที่เป็นโปรแกรม แต่ผู้ใช้สามารถพิมพ์ชื่อโปรแกรมได้เลย ตัวอย่างแฟ้ม autoexec.bat ที่นำเข้าสู่ โปรแกรม FoxPro โดยผ่านโปรแกรม VTHAI อาจมีข้อความดังนี้ echo off cls cd FOXPRO25 VTHAI/U CD\ AUX : axis :
decibel(เดส'ซิเบิล) n. หน่วยวัดความเข้มหรือความดังของเสียง
sensation(เซนเซ'เชิน) n. ความรู้สึกสัมผัส,ประสาทสัมผัส,อาการรู้สึก,ความตื่นเต้น,ความดัง,ความเกรียวกราว
sonority(ซะนอ'ริที) n. ความกังวาน,ความดังสนั่น
volume(วอล'ลิม) n. ปริมาตร,จำนวนมาก,ปริมาณ,ทั้งหมด,เล่ม,ฉบับ,ระดับเสียง,ชุดแผ่นเสียง,ความดังของเสียง, Syn. tome,book

English-Thai: Nontri Dictionary
celebrity(n) ชื่อเสียง,ผู้มีชื่อเสียง,ความดัง
noisiness(n) ความดัง,ความหนวกหู
reputation(n) ชื่อเสียง,ความดัง,กิตติศัพท์,ความมีหน้ามีตา,ความเลื่องลือ
repute(n) ชื่อเสียง,ความดัง,กิตติศัพท์,ความมีหน้ามีตา,ความเลื่องลือ
rotundity(n) ความใส,ความอ้วน,ความดังกังวาน,ความไพเราะ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top