Search result for

ความงาม

(42 entries)
(0.0158 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความงาม-, *ความงาม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความงาม[N] beauty, See also: handsomeness, Syn. ความสวยงาม, ความงดงาม, Ant. ความน่าเกลียด, Example: สวนสาธารณะดาษดื่นไปด้วยความงามของไม้ดอกนานาพรรณ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
รุจิ, รุจีความงาม
ลักษมีความงาม, เสน่ห์, สิริ
ลีฬหาความงาม, ความสง่า.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Picturesque, theความงามดั่งภาพ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
the Picturesqueความงามดั่งภาพ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Esthetics, Dentalความงามทางทันตกรรม [TU Subject Heading]
Beautyความงาม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
What special talent is it that you have apart from your obvious youth and beauty?ความสามารถพิเศษอะไรที่เจ้ามี... นอกเหนือไปจาก ความสาว และความงาม The Other Boleyn Girl (2008)
But I do know that one day, when your looks are gone, if everything you have is based on looks, well, then you've got nothing.แต่ฉันรู้ว่า วันนึง เมื่อความงามคุณร่วงโรยไป ถ้าคุณคิดว่าความงามคือทุกสิ่ง จิงๆแล้วคุณไม่มีอะไรเลย The House Bunny (2008)
- Your compassion, generosity, the way you see beauty in simple things.ความเข้าใจคนอื่น ความเอื่อเฝื้อ เป็นเส้นทางให้คุณเห็นความงามสิ่งที่ธรรมดา Nights in Rodanthe (2008)
Yeah, actually.สุดยอดแห่งความงาม Sex and Violence (2009)
Death, that hath sucked the honey of thy breath hath had no power yet upon thy beauty.ความตายแม้จะเปลี่ยนตัวเจ้า แต่ไม่อาจเปลี่ยนความงามของเจ้าได้ The Twilight Saga: New Moon (2009)
If you like that obviously beautiful sort of thing.ถ้าเธอชอบ ความงามประมาณนั้นนะ The Twilight Saga: New Moon (2009)
Though I would definitely appreciate the... beauty of the gazelle, uh, if I was going to take a trip to Africa...แม้ว่าฉันจะรู้สึกชื่นชมอย่างมาก ในความงามของละมั่ง อ่า ถ้าฉันได้ไปทริปที่แอฟฟริกาละก็ The Story of Lucy and Jessie (2009)
I mean, I know it was expensive, but you can't put a price tag on beauty.แม่รู้ว่านี่นะแพงเกินไป แต่เราจะตีค่าความงามไม่ได้หรอก แม่พูดถูกมั้ย Marry Me a Little (2009)
Tom, men don't need plastic surgery.ทอม ผู้ชายไม่จำเป็นต้องทำศัลกรรมเสริมความงามหรอก Marry Me a Little (2009)
My child, your beauty never wanes.ลูกสาว ความงามของเธอไม่ลดลงเลย The Age of Dissonance (2009)
I am a beauty queen, Ray.ฉันคือราชินีแห่งความงาม,เรย์ Pilot (2009)
A homecoming, cheerleading, stupid ass beauty queen.ครอบครัว,กำลังใจ,\ราชินีความงามที่โง่ Pilot (2009)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
esthetic[N] ความงาม, See also: สุนทรียะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aesthete(เอส' ธีท) n. ผู้ที่ชอบความงาม (โดยเฉพาะของศิลปะดนตรี กวีและอื่น .), Syn. esthete, connoisseur
aesthetic(al) (เอสเธท' ทิค, -เคิล) adj. เกี่ยวกับความรู้สึกต่อความงาม,เกี่ยวกับสุนทรีย์ศาสตร์, เกี่ยวกับอารมณ์และความรู้สึกที่บริสุทธิ์, ทฤษฏีหรือความคิดเห็นที่ถือความงามเป็นใหญ่., Syn. esthetic (al) -esthetician n.
aestheticism(เอสเธท' ทิซิสซึม) การยอมรับความงามเป็นเอก., Syn. estheticism
chic(ชิค) adj. เก๋,ทันสมัย,งาม -n. แบบทันสมัย,แบบที่เก๋,ความงาม, See also: chicly adv.
esthete(เอส'ธีท) n. ดู aesthete,ความงามสุนทรียภาพ
resplendence(ริสเพลน'เดินซฺ) n. ความรุ่งโรจน์,ความโชติช่วง,ความสุกปลั่ง,ความสุกสกาว,ความงามอร่าม,, Syn. resplendency
venus(วี'เนิส) n. เทพธิดาแห่งความรักและความงาม,หญิงที่มีความงามเลิศ,ดาวพระศุกร์,รูปสลักหรือภาพวาดของเทพธิดาดังกล่าว,โลกีย์,ความรัก pl. Venuses, Syn. goddess,beauty

English-Thai: Nontri Dictionary
BEAUTY beauty parlor(n) ร้านเสริมสวย,ห้องเสริมสวย,สถานเสริมความงาม
beauty(n) ความสวยงาม,ความงาม,ความสวย,สิ่งสวยงาม
comeliness(n) ความสง่างาม,ความสวยงาม,ความงาม,ความเหมาะสม
decorative(adj) เกี่ยวกับการตกแต่ง,เกี่ยวกับความงาม
esthete(n) ผู้รักความสวยความงาม,ความงาม,สุนทรียภาพ,สุนทรียศาสตร์
esthetic(adj) เกี่ยวกับความงาม,เกี่ยวกับสุนทรียภาพ,เกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์
fairness(n) ความเป็นธรรม,ความเที่ยงธรรม,ความงาม,ความสะอาด
gaiety(n) ความงาม,ความเบิกบาน,ความรื่นเริง,ความสนุกสนาน
glamor(n) ความงาม,เสน่ห์,ความเย้ายวนใจ,ความดึงดูดใจ
glamour(n) ความงาม,เสน่ห์,ความเย้ายวนใจ,ความดึงดูดใจ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
pristine beautyความงามบริสุทธิ์แบบธรรมชาติแท้ๆ

German-Thai: Longdo Dictionary
in(adj colloq) กำลังเป็นที่นิยม เช่น Schönsein ist in. ความงามกำลังเป็นที่นิยม
Schöne(n) |die/der, nur Sg.| ความสวยงาม, ความงาม

French-Thai: Longdo Dictionary
soin(n) |m| การดูแล การเอาใจใส่ เช่น soin de la beauté การดูแลเรื่องความสวยความงาม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top