Search result for

ความขัดแย้ง

(59 entries)
(0.2385 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความขัดแย้ง-, *ความขัดแย้ง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความขัดแย้ง[N] conflict, See also: opposition, disagreement, controversy, quarrel, argument, Syn. การขัดกัน, ความไม่ถูกกัน, ความไม่ลงรอยกัน, Example: ประเทศอภิมหาอำนาจจะพยายามแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างยิวและอาหรับ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
conflictความขัดแย้ง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
self-contradictionความขัดแย้งในตัว [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
contradiction, self-ความขัดแย้งในตัว [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Arab-Israeli conflictความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและอาหรับ [TU Subject Heading]
Contradictionความขัดแย้งกัน [TU Subject Heading]
Culture conflictความขัดแย้งทางวัฒนธรรม [TU Subject Heading]
India-Pakistan Conflict, 1947-1949ความขัดแย้งระหว่างอินเดียและปากีสถาน, ค.ศ. 1947-1949 [TU Subject Heading]
India-Pakistan Conflict, 1965ความขัดแย้งระหว่างอินเดียและปากีสถาน, ค.ศ. 1965 [TU Subject Heading]
India-Pakistan Conflict, 1971ความขัดแย้งระหว่างอินเดียและปากีสถาน, ค.ศ. 1971 [TU Subject Heading]
Interpersonal conflictความขัดแย้งระหว่างบุคคล [TU Subject Heading]
Interpersonal conflict in motion picturesความขัดแย้งระหว่างบุคคลในภาพยนตร์ [TU Subject Heading]
Low-intensity conflicts (Military science)ความขัดแย้งแบบลดความรุนแรง (การทหาร) [TU Subject Heading]
Social conflictความขัดแย้งทางสังคม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The situation is in conflict with the basic purpose of Hal's design the accurate processing of information without distortion or concealment.สถานการณ์อยู่ในความขัดแย้ง กับพื้นฐาน วัตถุประสงค์ของการออกแบบ ของ แฮล ที่ถูกต้อง การประมวลผลข้อมูล 2010: The Year We Make Contact (1984)
Your expedition is at the center of a storm... of controversy over salvage rights, and even ethics.การสำรวจของคุณเกิดความขัดแย้ง เรื่องสิทธิการกู้เรือและมารยาท Titanic (1997)
That is a contradiction and it is exactly the sort of thing you need to learn.มันเป็นเป็นความขัดแย้งกัน และเป็นเรื่องที่.. นายต้องเรียนรู้ Bicentennial Man (1999)
To solve your coincidence, we have to put it into context.ความขัดแย้งกับแบรด สแตนด์ ดูเหมือนสำคัญ I Heart Huckabees (2004)
- I'm the director of the open spaces coalition.แนวร่วมที่ต่อสู้ความขัดแย้งท้องถิ่น ความขัดแย้งท้องถิ่นอะไร I Heart Huckabees (2004)
- We fight suburban sprawl. - What's suburban sprawl? Ask Steven.น่าจะถามสตีเว่น ซูดานน่าจะมีความขัดแย้งแบบนั้นบ้าง I Heart Huckabees (2004)
They're bringing a lot of support for our cause.พวกเขามาสนับสนุน เพื่ออุดมการณ์ของเรา - ความขัดแย้งเป็นภาพลวงตา - หุบปาก I Heart Huckabees (2004)
We don't understand conflict between countries.พวกเราเข้าใจความขัดแย้งระหว่างชนเผ่าหรอก Episode #1.41 (2006)
But a growing religious turmoil was gripping Rome.เมื่อความขัดแย้งทางศาสนาในกรุงโรมรุนแรง The Da Vinci Code (2006)
This noble conflict you're about to enter is the kind of adventure that can set one above the herd.ความขัดแย้งสุดสูงที่แกจะเข้าร่วม เป็นการผจญภัยที่จะส่งแกไปเป็นจ่าฝูง Flyboys (2006)
Your country turned its back on this conflict, but you have bravely volunteered to join the fight to preserve freedom.ประเทศของคุณหันหลัง ให้ความขัดแย้งคราวนี้ แต่คุณหาญกล้าอาสารบ เพื่อผดุงเสรีภาพ Flyboys (2006)
As long as Lady Yoo-Hwa and Lady Ye Soya are in BuYeo, we need to avoid any conflict with BuYeo!ตราบเท่าที่พระสนมยูฮวา และชายาโซยาอยู่ในพูยอ! เราต้องหลีกเลี่ยง ความขัดแย้งใด ๆ กับพูยอ The Book of the Three Hans (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความขัดแย้ง[n. exp.] (khwām khatyaēng) EN: conflict ; contradiction   
ความขัดแย้งกันในด้านผลประโยชน์[n. exp.] (khwām khatyaēng kan nai dān phonprayōt) EN: conflict of interest   
ความขัดแย้งกันในเชิงผลประโยชน์[n. exp.] (khwām khatyaēng kan nai choēng phonprayōt) EN: conflict of interest   
ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์[n. exp.] (khwām khatyaēng dān phonprayōt) EN: conflict of interest   
ความขัดแย้งระหว่างศาสนา[n. exp.] (khwām khatyaēng rawāng sātsanā) FR: conflit interreligieux [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
combat[N] ความขัดแย้ง, Syn. conflict, opposition, strife
conflict[N] ความขัดแย้ง, Syn. confliction, disagreement, opposition
confliction[N] ความขัดแย้ง, Syn. conflict, disagreement, opposition
disaccord[N] ความขัดแย้ง (คำทางการ), See also: ความไม่เข้ากัน, ความไม่ประสานกัน
disagreement[N] ความขัดแย้งกัน, See also: ความคิดเห็นไม่ตรงกัน, ความไม่เห็นด้วย, การแตกร้าว, Syn. contradiction, contrast, disparity, Ant. agreement
discord[N] ความไม่ลงรอยกัน, See also: ความขัดแย้ง, Syn. conflict, friction, Ant. agreement, feud
dispute[N] การโต้เถียง, See also: ความขัดแย้ง, การโต้แย้ง, การคัดค้าน, การไม่เห็นด้วย, Syn. argument, disagreement, dispute, Ant. support, agree
dissension[N] ความไม่ลงรอยกัน, See also: ความขัดแย้งกัน, ความไม่สอดคล้องกัน, Syn. conflict, discord, frictior, Ant. agreement, harmony
dissent[N] ความขัดแย้ง, See also: การไม่เห็นด้วย, Syn. conflict, discord, Ant. agreement, harmony, accord
dissidence[N] ความไม่เห็นด้วย, See also: ความขัดแย้ง, Syn. disagreement, opposition, Ant. agreement, harmony, accord

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agon(แอก' ออน) n., (pl. agones) การแข่งขันที่มีการให้รางวัล, ความขัดแย้ง
antinomy((แอนทิน' โนมี) n. ความขัดแย้งกันระหว่างกฎหรือหลักการ, คำพูดหรือข้อความที่ขัดกันเอง. -antinoic (al) adj., (contradiction)
clash(แคล?) {clashed,clashing,clashes} vi. เสียงดังกระทบกัน,ปะทะโครม,ขัดแย้ง vt. ชนเสียงดัง n. เสียงดังปะทะ,ความขัดแย้ง,การต่อสู้การต่อต้าน,สงคราม
collision(คะลิส'เชิน) n. การปะทะกันโครม,ความขัดแย้ง,, Syn. clash
combat(v. คัมแบท',n. คอม'แบท) {combated,combating,combats} vt. ต่อสู้,ต่อต้าน,รบกับ vi. ต่อสู้ n. การรบ,การต่อสู้,ความขัดแย้ง, Syn. fight
contestation(คอนเทสเท'เชิน) n. การแข่งขัน,ความขัดแย้ง,การโต้เถียง
contradiction(คอนทระดิค'เชิน) n. การโต้แย้ง,การเถียง,ความขัดแย้ง,ความไม่ลงรอยกัน
discord(ดิส'คอร์ด) {discorded,discording,discords} n. ความไม่ลงรอยกัน,ความบาดหมาง,ความไม่ประสานกัน,ความขัดแย้ง,การทะเลาะ,การต่อสู้,สงคราม,เสียงที่ไม่เข้ากัน. vi. ไม่เห็นด้วย, Syn. disagreement,strife
discrepancy(ดิสเครพ'เพินซี) n. ความไม่ลงรอยกัน,ความไม่ตรงกัน,ความขัดแย้ง., See also: discrepance n., Syn. variance,difference,gap ###A. similarity,unity
dissension(ดิเซน'เชิน) n. ความไม่เห็นด้วยอย่างแรง,ความไม่ลงรอยกัน,การทะเลาะ,ความขัดแย้ง, Syn. discord,disagreement

English-Thai: Nontri Dictionary
collision(n) การปะทะกัน,การกระทบกัน,ความขัดแย้ง
combat(n) การต่อสู้,การต่อต้าน,การรบ,ความขัดแย้ง
controversy(n) ความขัดแย้ง,การโต้แย้ง,การโต้เถียง,การเถียง,การโต้คารม
dissension(n) การทะเลาะ,การวิวาท,ความขัดแย้ง,ความไม่เห็นด้วย,ความไม่ลงรอยกัน
dissent(n) ความขัดแย้ง,ความแตกแยก,ความไม่เห็นด้วย,ความแตกร้าว
dissidence(n) ความขัดแย้ง,การไม่เห็นด้วย,ความไม่ลงรอยกัน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
conflict of opinion (phrase ) ความขัดแย้งทางความคิด

German-Thai: Longdo Dictionary
Kampf(n) |der, pl. Kämpfe| ความขัดแย้ง, See also: der Konflikt

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top