Search result for

ความกลัว

(56 entries)
(0.0123 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความกลัว-, *ความกลัว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความกลัว[N] scare, See also: fear, fright, Syn. ความหวาดกลัว, Example: เขาตัวสั่นด้วยความกลัว, Thai definition: ความรู้สึกไม่อยากประสบสิ่งที่ไม่ดีแก่ตัว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
metus (L.)ความกลัวที่มีมูลต้องกลัว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
simple reverential fearความกลัวเพราะนับถือยำเกรง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Xenophobia ความกลัวคนแปลกหน้า [TU Subject Heading]
Fearความกลัว [TU Subject Heading]
Fear in childrenความกลัวในเด็ก [TU Subject Heading]
Fear of crimeความกลัวอาชญากรรม [TU Subject Heading]
Fear of failureความกลัวการล้มเหลว [TU Subject Heading]
Islamophobiaความกลัวศาสนาอิสลาม [TU Subject Heading]
Acrophobiaความกลัวที่สูง, กลัวที่สูง, กลัวความสูง [การแพทย์]
Agoraphobiaความกลัวที่ต้องอยู่ในสถานที่สาธารณะซึ่งห่างจากบ, กลัวที่โล่ง [การแพทย์]
Ailurophobiaความกลัวแมว [การแพทย์]
Claustrophobiaความกลัวที่ที่ปิดมิดชิด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But you're filled with hormones, and emotion, and fear, and... you just can't make a huge decision like this right now.แต่คุณเติม ฮอร์โมนและอารมณ์ กับความกลัว และ... Joy (2008)
Use that fear.ใช้ความกลัวของเขา The Itch (2008)
But it could have exacerbated the fear.แต่มันอาจจะทำให้ความกลัวมากขึ้น The Itch (2008)
I heard your grandson saw your "Tiger" and bursted out crying in fearได้ยินว่าหลานชายของท่านถึงกับร้องไห้ ด้วยความกลัวที่เห็นภาพที่ท่านวาด Portrait of a Beauty (2008)
Although those kids had never learned to play musical instruments, they learned quickly, because kids have no fear.เด็กที่ไม่เคยเรียนรู้การเล่นดนตรีมาก่อน จะเรียนรู้ได้เร็ว เพราะพวกเขาไม่ได้มีความกลัวอะไรเลย Beethoven Virus (2008)
I'm afraid her fears are well justified.ผมเกรงว่าความกลัวของเธอถูกต้องแล้ว The Bank Job (2008)
The people running scared...ผู้คนต่างวิ่งหนีตายด้วยความกลัว Vantage Point (2008)
I looked around.. and just felt such a pity for everyone.. all that fear.ฉันมองไปรอบๆ.. และรู้สึกถึง ความกลัวของทุกๆคน Passengers (2008)
So you manifested fears and images of death to keep you here.ดังนั้นเธอก็เลยเห็นความกลัว และภาพของความตาย... ...ที่ดึงเธอให้อยู่นี่ The Lazarus Project (2008)
What's the downside of throwing away your fear?การพยายามวิ่งหนีความกลัว กลับจะยิ่งทำให้แย่ The Love Guru (2008)
SOLENZ: You're spreading rumors. You start a panic over nothing.นายกําลังปล่อยข่าวลือ ทำให้เกิดความกลัวกันไปทั่ว 24: Redemption (2008)
... andfear.และความกลัว 24: Redemption (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความกลัว[n.] (khwāmklūa) EN: fear ; scare ; fright ; phobia   FR: peur [f] ; frayeur [f] ; phobie [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
FUD(abbrev) ย่อมาจากสามคำ คือ Fear, Uncertainty, Doubt หมายถึง การที่ผู้ผลิตให้ข้อมูลข่าวสารที่ทำให้ลูกค้าเกิดความกลัว ความไม่แน่ใจ และความสับสน ในสินค้าของคู่แข่ง เช่น Microsoft มักออกข่าวหรือให้ข้อมูลทำนองนี้เกี่ยวกับ Linux

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alarm[N] ความกลัว, Syn. fear
awe[N] ความน่าเกรงขาม, See also: ความกลัวเกรง, Syn. reverence, reverential fear, dread
chill[N] ความกลัว (จนรู้สึกหนาวเย็น), Syn. quiver, shiver, thrill
cold feet[N] ความกลัว
fear[N] ความกลัว, See also: ความเกรงกลัว, ความตกใจ, Syn. dread, fright, horror, terror, Ant. courage, dash
xeophobia[N] ความกลัวของใหม่
photophobia[N] ความกลัวแสง, See also: อาการแพ้แสงของดวงตา
heebie-jeebies[SL] ความกลัวสุดขีด, See also: ความวิตกอย่างมาก
heeby-jeebies[SL] ความกลัวสุดขีด, See also: ความวิตกอย่างมาก
willies[SL] ความกลัว, See also: ความวิตก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apprehend(แอพพริเฮนดฺ') vt. จับ,ขัง,เข้าใจความหมาย,คาดคะเนด้วยความกังวลใจ ความสงสัยหรือความกลัว. -vi. เข้าใจ,ฟังเข้าใจ,กลัว,หวั่น. -apprehender n., Syn. arrest,seize, understand)
apprehension(แอพพริเฮน'เชิน) n. ความสงสัย,ความกลัว, ความหวาดหวั่น,ความเข้าใจ, การหยั่งรู้,ความคิดเห็น,การจับกุม, Syn. dread, alarm, capture, comprehension)
awe(ออ) n. ความน่าเกรงขาม,ความน่าสะพรึงกลัว,ความกลัว -vt. ทำให้กลัว,ทำให้เกรง
awless(ออ'เลส) adj. ไม่มีความกลัว., Syn. aweless. -awlessness n., Syn. fearless
blue funkn. ความกลัวที่ไม่สามารถจะควบคมได้
bugbearn. แหล่งความกลัว,ผีที่กินเด็กซุกซน., See also: bugbearish adj. ดูbugbear
chicken(ชิค'เคิน) n. ลูกไก่,ลูกนก,ลูกเป็ด,เด็ก,ผู้ที่อายุน้อย,ผู้ที่ด้อยประสบการณ์,เนื้อไก่,เนื้อนก,เนื้อเป็ด. -adj. ทำด้วยเนื้อไก่ -vi. chicken out หดหนีหรือไม่ทำเพราะความกลัว, Syn. sissy
conscience(คอน'เชินซฺ) n. สติรู้ผิดรู้ชอบ,สติสัมปชัญญะ,หิริโอตตัปปะ,ความกลัวบาป -Phr. (for conscience's sake เพราะมีความบริสุทธิ์ใจ) -Phr. (in all conscience แน่นอน อย่างไม่ต้องสงสัย โดยเหตุผล) -Conf. conscious -Conf. conscientous,conscious
coward(คาว'เอิร์ด) n. คนขี้ขลาด,คนอ่อนแอ. adj. ขี้ขลาด,มีความกลัว,อ่อนแอ,ไร้ความกล้า
cower(คาว'เออะ) {cowered,cowering,cowers} vt.,vi. หมอบด้วยความกลัว,ยืนหรือนั่งเอาเข่าชิดกันและก้มตัวด้วยความกลัว, Syn. cringe,shrink ###A. strut

English-Thai: Nontri Dictionary
awe(n) ความกลัว,ความหวาดหวั่น,ความเกรงขาม,ความน่าสะพรึงกลัว
dismay(n) ความตกใจ,ความสะดุ้งกลัว,ความกลัว,ความท้อใจ,ความตกตะลึง
fear(n) ความกลัว,ความหวาดกลัว,ความวิตกกังวล,วิตกจริต
horror(n) ความกลัว,ความน่าเกลียด,ความเกลียดชัง
nervousness(n) โรคเส้นประสาท,อาการทางประสาท,ความขวัญอ่อน,ความกลัว
shyness(n) ความประหม่า,ความขี้อาย,ความกลัว,ความไม่กล้า
trepidation(n) ความกลัว,ความประหม่า,ความกังวลใจ

German-Thai: Longdo Dictionary
Angst(n) |die, pl. Ängste| ความกลัว

French-Thai: Longdo Dictionary
peur(n) |f| ความกลัว (ใช้กับกริยา avoir) เช่น J'ai peur. ฉันกลัว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top