Search result for

คลุมด้วย

(40 entries)
(0.1909 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คลุมด้วย-, *คลุมด้วย*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
As far as the eye can see, fertilizer below, plastic on top.ที่เห็นอยู่สุดลูกหูลูกตานี้ คือถังปุ๋ยที่คลุมด้วยพลาสติก Home (2009)
Barely 20 years ago, Borneo, the 4th largest island in the world, was covered by a vast primary forest.เมื่อ 20 ปีที่แล้ว, บอร์เนียว เกาะที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก ปกคลุมด้วยผืนป่า อันกว้างใหญ่ไพศาล Home (2009)
Around the North Pole, the ice cap has lost 30% of its surface area in 30 years.รอบๆขั้วโลกเหนือ บริเวณที่ปกคลุมด้วยน้ำแข็งได้ละลายไปแล้วกว่า30%\ ของพื้นที่ ในเวลา 30 ปี Home (2009)
I remember laying in a red wagon... all wrapped up in blankets.ฉันจำได้ว่าเคยนอนในรถเข็นสีแดง... ถูกคลุมด้วยผ้าห่ม Chapter Three 'Building 26' (2009)
It should be covered.ค่ะ คุณรู้นะ น่้าจะครอบคลุมด้วย Breakage (2009)
It's covered with plastic.มันถูกคลุมด้วยพลาสติก [Rec] 2 (2009)
Come with me.เลขที่ผนังที่ปกคลุมด้วยตะกั่ว. Angels & Demons (2009)
Of a man who's covered in tattoos drawn by a woman from the future.ของคนที่ร่างปกคลุมด้วยรอยสัก วาดโดยผู้หญิงจากอนาคต ...A Thousand Words (2010)
It has to be covered in plastic.มันจะต้องคลุมด้วยพลาสติก Take It! (2010)
A disgusting, foul beast, wearing a coat of stolen bones, like a giant, flying skeleton.มันคือ ปีศาจมังกรที่น่าสยดสยอง และน่ากลัวมาก - ผิวนอกปกคลุมด้วยโครงกระดูก เหมือนกับ ปีศาจยักษ์ โครงกระดูกที่บินได้ Legend of the Boneknapper Dragon (2010)
She now roams the snow mountains of Shahmir.ตอนนี้นางท่องไปทั่วเทือกเขา ที่ปกคลุมด้วยหิมะแห่งชาเมียร์ Your Highness (2011)
Seems serena's getting frosty with her motherท่าทางเซรีน่ากับแม่ จะถูกปกคลุมด้วยน้ำแข็ง Damien Darko (2011)

English-Thai: Longdo Dictionary
ice cap(n) ดินแดนที่ปกคลุมด้วยน้ำแข็งต่ำกว่า 50,000 ตารางกิโลเมตร เช่น บริเวณขั้วโลก
snow-covered(adj ) ซึ่งถูกปกคลุมด้วยหิมะ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
carpet[VT] คลุมด้วยพรม, See also: ปูด้วยพรม
crust[VT] คลุมด้วยเปลือก
drape with[PHRV] คลุมด้วย (ผ้า, ธง หรืออื่นๆ)
face with[PHRV] คลุมด้วย, See also: ปูด้วย, ฉาบด้วย
felt[VT] คลุมด้วยผ้าขนสัตว์
flannel[VT] คลุมด้วยผ้าสักหลาด, See also: สวมด้วยผ้าสักหลาด
hood[VT] คลุมด้วยหมวกคลุมศีรษะ, See also: คลุมด้วยผ้าคลุมศีรษะ, Syn. cover
lath[VT] คลุมด้วยไม้ระแนง
pall[VT] คลุมด้วยผ้าคลุมหีบศพ
strew with[PHRV] ปูด้วย, See also: คลุมด้วย, Syn. pave with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ashy(แอช'ชี) adj. สีเถ้าถ่าน,ซีด,คล้ายเถ้า,คลุมด้วยขี้เถ้า, Syn. ashen)
bread(เบรด) n. ขนมปัง,อาหาร,เครื่องประทังชีวิต,ชีวิต,ความเป็นอยู่,เงินทอง vt. ปกคลุมด้วย,เศษขนมปัง
bristle(บริส'เซิล) {bristled,bristling,bristles} n. ขนแข็งของสัตว์,สิ่งที่คล้ายขน,ขนแปรง,หนวดเคราของคน vt. ตั้งชัน,ขนลุก,โกรธ vt. แข็งหรือตั้งชันเหมือนขนสัตว์,ประดับหรือปกคลุมด้วยขน,ทำให้ตั้งชัน, See also: bristleness n., Syn. r
bush(บู?ช {bushed,bushing,bushes} n. พุ่มไม้,ต้นไม้เตี้ย vi. เป็นพุ่ม vt. ปกคลุมด้วยพุ่มไม้
capopy(แคน'นะพี) {capopied,capopying,capopies} n. ปะรำ,สิ่งคลุม,สิ่งที่ครอบ,ดาดฟ้า,ท้องฟ้า,ส่วนที่พองออกของร่มชูชีพ vt. คลุมด้วยสิ่งครอบคลุม, See also: caponied adj.
downy(ดาว'นี) adj. เกี่ยวกับขนอ่อน,นิ่ม,เป็นปุย,กระเซิง,ซึ่งทำด้วยขนอ่อน,ซึ่งปกคลุมด้วยขนอ่อน., See also: downiness n. ดูdowny, Syn. soothing
dung(ดัง) {dunged,dunging,dungs} n. มูล,มูลสัตว์,ปุ๋ยมูลสัตว์,เรื่องเลวร้าย. vt. คลุมด้วยมูลสัตว์, Syn. droppings
embower(เอม'เบาเออะ) vt.,vi. ปกคลุมด้วยใบไม้,ใช้ซุ้มไม้บัง, Syn. imbower
felt(เฟลทฺ) {felted,feltign,felts} n. กริยาช่อง 2 และช่อง 3 ของ feel,สักหลาดที่ไม่ใช่ทอ adj. เกี่ยวกับหรือทำด้วยสักหลาด,คลุมด้วยสักหลาด. vi. อัดเข้าด้วยกันเป็นแผ่น
film(ฟิล์ม) n. ฟิล์ม,เยื่อหุ้ม,เยื่อบาง,หมอกบาง,ฝ้า,ฟิล์มถ่ายรูป,ฟิล์มภาพยนตร์,ภาพยนตร์. vt. เอาฟิล์มหุ้ม,ถ่ายภาพยนตร์,ฉายภาพยนตร์. vi. ปกคลุมด้วยฟิล์ม

English-Thai: Nontri Dictionary
befog(vt) ปกคลุมด้วยหมอก,ทำให้ไม่ชัด
bristly(adj) มีขนแข็ง,ปกคลุมด้วยขน
film(vt) คลุมด้วยเยื่อบาง,ถ่ายภาพยนตร์,ถ่ายหนัง,ฉายหนัง
filmy(adj) มีเยื่อบาง,คลุมด้วยฟิล์ม,เกี่ยวกับภาพยนตร์,เยิ้ม,อย่างเลือนๆ
fog(vt) ทำให้เป็นหมอก,ปกคลุมด้วยหมอก,ทำให้ยุ่งใจ
overcast(vt) ทำให้มืดมน,ทำให้มืดครึ้ม,ปกคลุมด้วยเมฆ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top