Search result for

คลั่งไคล้

(33 entries)
(0.0143 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คลั่งไคล้-, *คลั่งไคล้*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คลั่งไคล้[V] crazy about, See also: be crazed, be infatuated with, be mad about, be extremely enthusiastic, Syn. หลงใหล, ลุ่มหลง, บ้า, Example: ในสังคมวัยรุ่นปัจจุบันคลั่งไคล้แฟชั่นจากเมืองนอกกันมาก ทั้งการแต่งตัว และทรงผม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คลั่งไคล้(-ไคฺล้) ก. หลงใหลในบุคคลหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง, หมกมุ่นอยู่กับงานหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง, คลั่ง ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So she's all on my jock.ดังนั้นเธอเลยทำให้ฉันคลั่งไคล้ The Itch (2008)
They're fanatics, religious nut jobs.พวกมันคลั่งไคล้บ้าคลั่งศาสนา ตั้งศาลเตี้ยล่าแม่มด นั่นแหละพวกมันหละ Jumper (2008)
And look at this crowd! They are guru crazy!และมาดูที่กองเชียร์ครับ\ พวกเค้าคลั่งไคล้กูรูกัน The Love Guru (2008)
I think of you all the time andผมคลั่งไคล้คุณเหลือเกิน Made of Honor (2008)
I am crazy about you, baby.ผมคลั่งไคล้คุณนะ Burn After Reading (2008)
You just drive me crazy.เธอทำฉันคลั่งไคล้ Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
It's a perfect replica, Roland.นี่เป็นแบบจำลอง ที่สมบูรณ์ที่สุด,โลแลน ความคลั่งไคล้ที่มากไป 2012 (2009)
Because you are the only thing in my life That i'm passionate about.เพราะว่าคุณคือสิ่งเดียวในชีวิตผมที่ผมคลั่งไคล้ Bargaining (2009)
What are you passionate about?คุณคลั่งไคล้อะไรบ้าง Bargaining (2009)
It drives my girlfriend nuts in the pants.มันทำให้แฟนฉันคลั่งไคล้ Acafellas (2009)
But then, the best thing ever happened.มันยอดเยี่ยม แฟนคลับที่คลั่งไคล้เข้ามาที่นี่ Fallen Idols (2009)
So why are men so obsessed with these things?ทำไมพวกผู้ชายถึงได้คลั่งไคล้เจ้านี่กันนัก The God-Why-Don't-You-Love-Me Blues (2009)

English-Thai: Longdo Dictionary
Label whore(n slang ) คนที่คลั่งไคล้หลงใหลในเสื้อผ้าเครื่องใช้แบรนด์เนม, S. tag hag, brand whore

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crazy[ADJ] คลั่งไคล้
fanatical[ADJ] คลั่งไคล้ที่สุด, See also: คลั่ง, ซึ่งเลื่อมใสอย่างมาก, Syn. extreme, fanatic, zealous, Ant. apathetic
gaga[ADJ] คลั่งไคล้ (คำไม่เป็นทางการ), See also: หลงใหล, เป็นปลื้ม, Syn. driveling, Ant. repelled
nuts about[IDM] คลั่งไคล้มาก, See also: ชอบมากๆ
maniacal[ADJ] คลั่งไคล้, See also: หลงใหล
spoony[ADJ] คลั่งไคล้, See also: หลงใหล, Syn. amorous, sentimental
see in[PHRV] คลั่งไคล้ (คำไม่เป็นทางการ), See also: ชื่นชอบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fanatic(ฟะแนท'ทิค) n. ผู้มีความกระตือรือร้นอย่างคลั่งไคล้,คนคลั่ง. adj. ดูfanatical
fanatical(ฟะแนท'ทิคิล) adj. คลั่งไคล้,, See also: fanatically adv. fanaticalness n., Syn. irrational
fancier(แฟน'ซีเออะ) n. ผู้คลั่งไคล้,ผู้หลง,ผู้ติด,นักผสมพันธุ์พืชหรือสัตว์, Syn. expert
madly(แมด'ลี) adv. บ้า,บ้าระห่ำ,รุนแรงมาก,คลั่งไคล้,โง่
madness(แมด'นิสฺ) n. ความบ้า,ความวิกลจริต,ความคลั่ง,ความคลั่งไคล้,โรคกลัวน้ำ,ความโง่บรม,ความโกรธจัด,ความกระตือรือร้นอย่างมาก, Syn. insanity
philosophy(ฟิลอส'ซะฟี) n. ปรัชญา,ระบบปรัชญา,หลักปรัชญา,ระบบหลักการ,สาขาวิชาทั้งหมด (ยกเว้นแพทยศาสตร์,วิชากฎหมาย และศาสนศาสตร์) ,ธรรมะ,วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ,จริยศาสตร์,ความรักวิชาอย่างคลั่งไคล้
rage(เรจฺ) n. ความเดือดดาล, ความรุนแรงของลม คลื่นไฟโรคอื่น ๆ ,ความรุนแรงของอารมณ์,ความอยากอาหารหรืออื่น ๆ ,ความคลั่ง,ความเร่าร้อน,สิ่งที่คลั่งไคล้ไหลหลง. vi. พูดหรือกระทำด้วยความเดือดดาล,รีบเร่งไป,ลุกลาม,โหมพัด,โหมกระหน่ำ., See also: ragingly adv.
rhapsodic(แรพซอด'ดิค) adj. ใช้ถ้อยคำที่หรูหราและฟุ่มเฟือย,คลั่งไคล้,กระตือรือร้นเกินไป,ปิติยินดีเหลือล้น, Syn. rhapsodical., See also: rhapsodically adv.
rhapsodist(แรพ'ซะดิสทฺ) n. ผู้พูดหรือเขียนบทกวีด้วยอารมณ์ที่คลั่งไคล้,ผู้ยกยอสรรเสริญอย่างมากเกินปกติ, See also: rhapsodistic adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
mad(adj) บ้า,บ้าคลั่ง,คลั่งไคล้,โวยวาย,ฟั่นเฟือน,วิกลจริต

German-Thai: Longdo Dictionary
fanatisch(adj) คลั่งไคล้, เป็นแฟนคลับ เช่น Frauen sind ebenso fanatisch beim Fußball wie Männer, ziehen Vereinstrikots über und legen die üblichen Fanutensilien an.; Jetzt vor den Wahlen werden meine Gegner fanatisch.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top