Search result for

ครอก

(25 entries)
(0.2826 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ครอก-, *ครอก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ครอก[N] litter, See also: brood, Example: แม่จะขายลูกหมาครอกนี้ทั้งหมด, Thai definition: ฝูงลูกสัตว์ที่เกิดร่วมกันคราวเดียว
ครอก[CLAS] litter, See also: brood, Example: แม่สุนัขให้ลูกปีละสองครอก, Thai definition: คำลักษณนามแสดงจำนวนนับฝูงลูกสัตว์ที่เกิดร่วมกันคราวเดียว
ครอก[ADV] sound of snoring, Example: ฉันได้ยินเสียงพ่อหายใจดังครอก, Thai definition: เสียงที่เกิดจากการกรน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ครอก(คฺรอก) น. ลูกสัตว์หลายตัวที่เกิดพร้อมกันคราวเดียว เช่น ลูกครอกปลาช่อน, ลักษณนามเรียกการตกลูกของสัตว์คราวหนึ่ง ๆ เช่น ปีนี้แมวออกลูก ๒ ครอก
ครอกบุตรที่เกิดจากมารดาที่ขายตัวเป็นทาสที่ขายขาดค่า รวมทั้งทาสเชลย ทาสมรดก และทาสช่วยมาเมื่อทุกข์ยาก เรียกว่า ลูกครอก.
ครอก(คฺรอก) ดู เจ้าครอก.
ครอก(คฺรอก) ว. เสียงดังเช่นนั้นอย่างเสียงกรนของคนที่หลับ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Doris Crockford. I can't believe I'm meeting you at last.ดอริส ครอกฟอร์ด ไม่น่าเชื่อว่าจะได้พบคุณเข้าจนได้ Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
Of course not! Who got dumped?ก็เปล่าน่ะซี่ ใครอกหักกันล่ะ Romance of Their Own (2004)
I... i keep seeing people burning.ฉัน... ฉันฝันเห็นใครบางคน... ...ถูกไฟครอก The Fog (2005)
The burned victim is Sgt Doakes.เหยื่อที่ถูกไฟครอกคือจ่าโดคส์ The British Invasion (2007)
She burned to death this morning in Brandon Fox's SUV, but then again, you know that, because you cut his brake line.เธอถูกไฟครอกตายเช้านี้ในรถ SUV ของแบรนดอน ฟ็อกซ์ แต่ก็นะ นายก็รู้อยู่แล้วนี่ เพราะนายเป็นคนตัดสายเบรค Bang, Bang, Your Debt (2007)
We've got to go to the colony!เราต้องกลับเข้าครอกRatatouille (2007)
If I can't keep them quiet, the entire clan's gonna be after me with their mouths open and...ทั้งครอกก็จะตามหาผม... Ratatouille (2007)
...tell Dad to bring the whole clan....บอกพ่อให้พามาทั้งครอกเลย Ratatouille (2007)
- Crockford's?-ครอกฟอร์ดล่ะ Becoming Jane (2007)
- Crockford's? Done that.-ครอกฟอร์ดรึ เคยไปมาแล้ว Becoming Jane (2007)
That's what they told you-- she died in a fire.นั่นคือสิ่งที่พวกเขาบอกคุณ- - เธอถูกไฟครอก Chapter Eight 'Villains' (2008)
With a little boy in the crossfire?พร้อมเด็กที่ถูกไฟครอกตาย Goodbye to All That (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ครอก[n.] (khrøk) EN: litter ; brood   FR: portée [f] ; couvée [f] ; nichée [f] ; petits [mpl]
ครอก[n.] (khrøk) EN: [sound of snoring]   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
covey(คัฟ'วี) n. ครอกนก,กลุ่ม,พวก,ฝูง,ชุด, Syn. clique,band,group -pl. -coveys
hack(แฮค) v. ฟัน,ตัด,สับ,คราด,ทำให้เสียหาย,ทำให้ได้รับบาดเจ็บ,ทำให้เสียรูปร่าง,ไอครอก ๆ ,เตะแข้ง,ไปเรื่อยเปื่อย,เที่ยวเตร่ n. การฟัน,การตัด,การสับ,การไอครอก ๆ ,นักเขียนรับจ้าง,ม้าแก่, ม้าที่ให้เช่า , แท็กซี่,หิ้งตากอาหาร, Syn. chop,cut

English-Thai: Nontri Dictionary
brood(n) พันธุ์,พงศ์พันธุ์,ชนิด,ครอบครัว,ครอก(สัตว์),ลูกไก่
clutch(n) คลัตช์,ก้ามปู,การกำ,การเกาะ,การคว้า,ลูกไก่ครอกหนึ่ง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top