Search result for

คบค้า

(29 entries)
(0.1881 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คบค้า-, *คบค้า*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คบค้า[V] associate with, See also: make friend with, contact with, Syn. คบ, คบหา, คบค้าสมาคม, คบหาสมาคม, Example: คนที่อยู่ร่วมกันในกลุ่มหนึ่งย่อมต้องการคบค้ากับคนในกลุ่มที่ตนเป็นสมาชิกมากกว่ากลุ่มอื่น, Thai definition: ติดต่อพบปะกัน
คบค้าสมาคม[V] associate with, See also: make friend with, contact with, Syn. คบ, คบหา, คบค้า, คบหาสมาคม, Example: คนที่เป็นโรคซึมเศร้าบางคนจะไม่คบค้าสมาคมกับใคร เอาแต่ขังตัวเองในห้องคนเดียว, Thai definition: ติดต่อพบปะกัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คบค้า, คบค้าสมาคมก. ไปมาหาสู่เข้าเป็นพวกเดียวกัน, คบหา ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Hey!เขาไม่ใช่เป็นคนที่คุณจะไปคบค้าสมาคมด้วยนะ First Cup (2007)
Nothing.เจ้าของเรือยอร์ชผู้เคร่งครัดไปลงเอย ด้วยการคบค้าสมาคมกับพวกรัสเซียได้ยังไงกัน? Raging Cannibal (2008)
Bette says you're not the kind of person any caring mother would want her daughter to have a relationship with.เบ็ธบอกว่าเธอไม่ใช่คนที่ พ่อแม่ที่รักลูกคนไหนอยากเห็น ลูกสาวตัวเองไปคบค้าด้วย Loyal and True (2008)
And you're gonna tell us who your husband took the goods to.คุณต้องบอกมาว่าใครคือคนที่สามีคุณคบค้าด้วย Bloodline (2009)
Consorting with a known felon is a parole violation.คบค้ากับอาชญากรเป็นการฝ่าฝืนทัณฑ์บน Boom Crunch (2009)
I thought hanging out with you was the worst way to pass spanish.ประมาณนั้น ผมรู้ ผมเคยคิดว่าการคบค้าสมาคมกับพวกคุณ Environmental Science (2009)
I don't want to get mixed upข้าไม่อยากคบค้ากับ Lightsaber Lost (2010)
Your associate can make the collections.การคบค้าสมาคมทำความรู้จัก กับพรรคพวกของนาย June Wedding (2010)
When I stopped being friends with you.ก็เมื่อฉันเลิกคบค้ากับนายไง Fright Night (2011)
We weren't a very... social family.บ้านฉันไม่ค่อยคบค้าสมาคมกับคนอื่น Where Do I Belong? (2011)
You want me to hang out with this lunatic?จะให้ฉันคบค้ากับคนบ้าเนี่ยนะ? Wouldn't It Be Nice (If We Were Human) (2011)
You're a vampire playing a human while shacking up with an animal.นายเป้นแวมไพร์ ที่แกล้งทำเป็นมนุษย์ กำลังคบค้ากับพวกสัตว์หน้าขน The End of the World as We Knew It (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คบค้า[v.] (khopkhā) EN: associate with ; make friend with ; contact with   
คบค้าสมาคม[v. exp.] (khopkhā samākhom) EN: associate with ; make friend with ; contact with   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
associate[VI] รู้จักเป็นเพื่อนกัน, See also: คบค้าสมาคมกัน, Syn. connect, combine
consort with[PHRV] เป็นเพื่อนกับ, See also: คบค้ากับ, คบกับ
mix up with[PHRV] คบหากับ, See also: คบค้ากับ, สมาคมกับ
see[VI] คบหา, See also: คบค้า, คบ, มีสัมพันธ์กับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
associate(อะโซ'ชีเอท) vt.,vi. เกี่ยวเนื่อง,เข้าร่วม,มีส่วนร่วม,เชื่อมสัมพันธ์กัน,คบค้าสมาคม.
company(คัม'พะนี) n. หมู่เพื่อนฝูง,วงสมาคม,การสังคม,การคบค้า,บริษัท,คณะ,หมู่,แขก,กองร้อย, Syn. association,body
consort(คอน'ซอร์ทฺ) {consorted,consorting,consorts} n. สามีหรือภรรยา,คู่สมรส,กลุ่มนักดนตรีหรือนักร้อง,เพื่อน,คู่หู,การสอดคล้องกัน,การตกลง vt. คบค้า,ตกลง,เป็นเพื่อน,สอดคล้อง. vt. ร่วม,คบหาสมาคม, See also: corsorter n. consortion n. -Conf. concert
conversation(คอนเวอเซ'เชิน) n. การสนทนา การคุยกัน,การคบค้าสมาคม,ความสามารถในการสังคมกับคนอื่น,ลักษณะการครองชีพ, Syn. talk
mix(มิคซฺ) v.,n. (การ) ผสม,ปรุง,ปนกัน,ใส่รวมกัน,รวมกันยุ่งเหยิง,รวมกัน,คบค้า,ผสมพันธ์,ส่วนผสม,น้ำโซดา,สูตร., See also: mixability n. mixable adj mixible adj., Syn. mingle ###A. separate
sociality(โซชิแอล'ลิที) n. ลักษณะธรรมชาติของการชอบอยู่กันเป็นหมู่,การไปมาหาสู่กันในสังคม,การคบค้าสมาคม,การวิสาสะ
sort(ซอร์ท) n. ชนิด,ประเภท,จำพวก,ตัวอย่าง,ลักษณะ,ท่าทาง,อากัปกิริยา vt. แยกประเภท,แยกกลุ่ม แบ่งกลุ่ม. vi. คบค้าสมาคม,ผสมผสาน,ผูกมิตรกับ,เหมาะกับ,ตกลง. -Phr. (of sorts ชนิดเลวหรือปานกลาง) -Phr. (sort of ค่อนข้างทีเดียว), See also: sortable adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
company(n) บริษัท,ห้างร้าน,การสังคม,วงสมาคม,การคบค้า,หมู่คณะ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top