Search result for

คนโกง

(40 entries)
(0.0129 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คนโกง-, *คนโกง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คนโกง[N] swindler, Example: ฉันไม่อยากให้คนโกงมาร่วมงานกับเราเลย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ใช้อุบายหรือเล่ห์เหลี่ยมกลโกงหลอกลวงผู้อื่น เพื่อให้ตนได้ผลประโยชน์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I was cheated then.ฉันเป็นคนโกง ในตอนนั้น. Episode #1.5 (2008)
Why should I teach someone the improper ways of swindling?ทำไม ฉันต้องสอนให้คนโกงไพ่ อย่างไม่เหมาะสมด้วย? Episode #1.5 (2008)
If you ain't no crook When I'm in need Holla' we want pre-nup# ถ้านายไม่ใช่คนโกง เราต้องการ สัญญาก่อนสมรส # Showmance (2009)
Jeff, are you familiar with the adage, "Cheaters never prosper"?- เจฟ นี่คุณคุ้นเคยกับภาษิต "คนโกงไม่มีวันเจริญ" ไหม? ไม่... Pilot (2009)
With a cheating, lying poop-face!กับคนโกงหน้าบูด! Advanced Criminal Law (2009)
The only real cheaterคนโกงตัวจริง Advanced Criminal Law (2009)
For the cheater to be an adult and face la musica...ที่คนโกงจะทำตัวเป็นผู้ใหญ่ และ Face La Musica (ออกมารับชะตากรรมแต่โดยดี) Advanced Criminal Law (2009)
If you are a swindler, that means you have betrayed your country for at least a couple of times.ถ้าคุณเป็นคนโกง,นั่นหมายความว่าคุณได้ทรยศ ประเทศของคุณอย่างน้อยสองสามครั้ง Episode #1.4 (2010)
Facial recognition got a hit on a card counter.ดูท่าทางจะมีคนโกงเรานะครับ เล่นไพ่อยู่ที่ Heartbreak Hotel (2011)
Thinking again, there is no way a swindler would answer the telephone.แต่ว่า คนโกงจะรับโทรศัพท์ได้ไง Episode #1.1 (2011)
I'm sorry, Rufus, but I can't see a bright side to a con artist living in my home, debasing my mother's memory.ฉันขอโทษรูฟัส แต่ฉัน ไม่สามารถทนเห็น คนโกงอยู่ในบ้านฉัน ความจำของแม่กำลังเสื่อม Con-Heir (2012)
He can help you track down the scoundrel what sold you a bill of goods.เขาจะช่วยตามหาตัวไอ้คนโกง... ที่ขายเอกสารนั้นให้คุณ Episode #1.1 (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนโกง[n.] (khonkōng) EN: swindler   FR: tricheur [m] ; tricheuse [f] ; fraudeur [m] ; fraudeuse [m] ; escroc [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cardsharp[N] คนโกงไพ่, Syn. cardsharper, cheat
cardsharper[N] คนโกงไพ่, Syn. cardsharp, cheat
cheat[N] คนโกง, See also: คนหลอกลวง, Syn. deciever, trickster
knave[N] คนโกง (คำเก่า), See also: ทรชน
rogue[N] คนไม่ซื่อ, See also: คนโกง, คนทุจริต, Syn. slicker, trickter

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
biter(ไบ'เทอะ) n. ผู้กัด,สิ่งที่กัด,สัตว์ที่ชอบกัดคน,คนโกง,คนหลอกลวง,การหลอกลวง, Syn. fraud
blacklegn. คนทรยศ,โรคในสัตว์เลี้ยงเนื่องจากเชื้อ Clostridium chauvoei,คนโกง,คนหลอกลวง,ผู้ทำให้การสไตรค์ไร้ผลหรือหยุด
cheat(ชีท) {cheated,cheating,cheats} n. คนโกง,คนหลอกลวง -v.โกง,หลอกลวง ฉ้อฉล,เลี่ยง,หนีรอด., See also: cheater n. cheatingly adv., Syn. defraud
con mann. คนโกงที่ให้เหยื่อไว้วางใจก่อน., Syn. confidence man
confidence mann. คนโกงที่หลอกให้เหยื่อไว้วางใจก่อน, Syn. swindler
grifter(กริฟ'เทอะ) n. คนโกง,คนหลอกลวง
hustle(ฮัส'เซิล) vi. เร่งรีบ,รีบ,เบียดดัน,ผลัก,หากินโดยวิธีไม่สุจริต vt. ดัน,ผลัก,ผลักไล่,เร่ง,กระตุ้น. -n. การกระทำที่กระฉับกระเฉง,คนทำเร็ว,คนโกง,คนหลอกลวง,หญิงโสเภณี,คนเดินถนน, Syn. jostle,push,goad
impostor(อิมพอส' เทอะ) n. คนหลอกลวง, นักต้ม, คนโกง, Syn. deceiver)
knave(เนฟว) n. คนไม่ซื่อ,คนโกง,คนพาล,ไพ่ตัวแจ๊ค,คนต่ำต้อย,คนใช้ผู้ชาย,
rascal(แรส'เคิล) n. คนพาล,อันธพาล,คนเสเพล,คนเลว,คนทุจริต,คนโกง,อ้ายเสือนี่. adj. ทุจริต,เลว,สารเลว,พาล,อันธพาล, Syn. rapscallion,scoundrel

English-Thai: Nontri Dictionary
biter(n) ผู้กัด,คนโกง,คนหลอกลวง
blackleg(n) คนทรยศ,คนโกง,คนหลอกลวง
crook(n) ขอ,ไม้เท้า,ทางโค้ง,คนโกง,โจร
fraud(n) การโกง,การหลอกลวง,คนโกง,คนหลอกลวง,ความเท็จ,นักต้มตุ๋น
impost(n) คนโกง,คนเสแสร้ง,คนต้มตุ๋น
juggler(n) นักเล่นกล,นักเล่นปาหี่,นักต้มตุ๋น,คนเจ้าเล่ห์,คนโกง
kite(n) ว่าว,คนโกง,คนโลภ,คนเจ้าเล่ห์,นักต้มตุ๋น
nob(n) หัวตะปู,ไพ่แจ๊ค,ผู้ดี,คนรวย,ลูกขุนนาง,คนโกง
rascal(n) อันธพาล,คนสารเลว,คนพาล,คนเสเพล,คนโกง
trickster(n) คนหลอกลวง,คนโกง,คนเล่นกล

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
con men (n) คนโกง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top