Search result for

คนเลว

(46 entries)
(0.188 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คนเลว-, *คนเลว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คนเลว[N] bad man, See also: badass, Syn. คนชั่ว, คนชั่วช้า, คนเลวทราม, Ant. คนดี, คนบริสุทธิ์, Example: เราควรป้องกันไม่ให้คนเลวผ่านการคัดเลือกเข้ามาในสถาบันอันทรงเกียรติ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ประพฤติเลวทราม ขัดต่อศีลธรรม จิตใจชั่วร้าย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กุ๊ยคนเลว, คนไม่สุภาพไร้มารยาท, คนชั่วต่ำช้า, เช่น หมอนั่นมันกุ๊ยชัด ๆ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We didn't do so bad.เราไม่ใช่คนเลว The Great Dictator (1940)
All bastards like you!ทุกคนเลวเหมือนแกนี่แหละ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Even a filthy beggar like that has a protecting angel.แม้แต่คนเลวแบบนั้น ก็ยังมีเทวดาคุ้มหัวนะ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
I'm not a bad man.ฉันไม่ได้เป็นคนเลว Mad Max (1979)
He may not be a bad person, but he has dangerous eyes.เขาอาจไม่ใช่คนเลว แต่เขามีแววตา ที่อันตรายมาก Vampire Hunter D (1985)
A very evil person can change things.ยางครั้งก็จากคนที่ฉลาดมาก แม้แต่ คนเลวก็ยังเปลี่ยนโลกได้ ... . The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Of course, what my mother never knew was that the ship... was run by scoundrels.แน่นอน สิ่งที่แม่ผมไม่เคยรู้ เรือลำนั้นเป็นเรือของคนเลว Don Juan DeMarco (1994)
I told you when we hooked up... that you'd have to share me... with all the bad people and all the ugly events on this planet.บอกแล้วไงตั้งแต่ร่วมชีวิตกัน ว่าคุณต้องแชร์กับผม ในเรื่องคนเลวกับเรื่องโหด ๆ ในโลก Heat (1995)
Especially if I kept walking and then you and Valentino could call all your friends and maybe even " mummy" if she' ll take the call, and you let them know that bastard with his endless mood swings and depressions is gone once and for all;โดยเฉพาะขณะที่ผมเดินออก ทิ้งคุณไว้กับพ่อหนุ่มนักรัก จะได้โทรหาเพื่อนๆของคุณ ไม่ก็อาจจะ "แม่" ของคุณ ถ้าพวกหล่อนรับสาย คุณจะเล่าถึงไอ้คนเลวคนนี้ Dark Harbor (1998)
He's not a bad man.เขาไม่ใช่คนเลวร้าย American Beauty (1999)
He turned out to be just as bad as all the rest.คนเลวร้ายพอ ๆ กับพวกนั้น Woman on Top (2000)
There are so many bastards in the worldโลกเรามีคนเลวๆ แบบนี้เยอะแยะ Failan (2001)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนเลว[n. exp.] (khon lēo) EN: evil man ; villain ; scoundrel ; rascal   FR: méchante personne [f] ; fripouille [f] ; crapule [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beast[N] คนเลวทราม, See also: คนซึ่งร้าย, คนดุร้ายเหมือนสัตว์, มนุษย์ร้ายกาจ, Syn. fiend
brat[N] คนเลว
heel[N] คนเลว (คำไม่เป็นทางการ), See also: คนไม่ดี, Syn. backguard, scoundrel, villain, Ant. gentleman
hound[N] คนเลว, See also: คนชั่ว
insect[N] คนเลวทราม
miscreant[N] คนเลว, See also: คนชั่ว, วายร้าย, Syn. villain, wretch, Ant. gentleman, lady, goodman
rapscallion[N] คนชั่วร้าย, See also: คนเลว, วายร้าย
reprobate[N] คนเลวทราม, See also: คนสารเลว, คนเลว, Syn. profligate, rake, scoundrel
rogue[N] อันธพาล, See also: คนเลว, คนเกเร, Syn. ruffian, scoundrel
scoundrel[N] คนชั่ว, See also: คนเลว, คนชั่วร้าย, คนโกง, คนไม่ซื่อสัตย์, ทุรชน, คนเสเพล, Syn. rogue, scamp, villian

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
asshole(แอส'โฮล) n. ทวารหนัก,คนเลว,สิ่งที่เลว (stink thing,bad thing (person))
cur(เคอ) n. หมาเลว,คนเลว,หมาพันธุ์ผสม
degenerate(ดิเจน'เนอเรท) vi.,adj. เสื่อม n. คนทราม,คนเลว., See also: degeneracy n. ดูdegenerate degenerateness n. ดูdegenerate, Syn. deteriorate
dis(ดิส) เทพเจ้าแห่งนรก,นรก,หมู่คนเลว
egg(เอก) {egged,egging,eggs} n. ไข่,สิ่งที่คล้ายไข่,เซลล์สืบพันธุ์ของเพศตัวเมีย,บุคคล. vt. ใส่ไข่,จุ่ม (อาหาร) ลงในไข่ที่ตีแล้ว -Phr. (in the egg ในระยะแรกเริ่ม,ซึ่งยังไม่เจริญ,ซึ่งยังไม่พัฒนา) vt. กระตุ้น,ให้กำลังใจ -Phr. (a bad egg คนเลว,คนไม่ซื่อ) คำที่
elf(เอลฟฺ) n.,เทพดานางไม้,ภูติหรือเทพดา (ของฝรั่ง) ที่มีรูปร่างเล็กอาศัยอยู่ตามป่าไม้,คนรูปร่างเล็ก,เด็กดื้อ,เด็กซน,คนเลว, See also: elifish adj. ดูelf -pl. elves
ganef(กา'นีฟ) n. ขโมย,คนเลว,คนขี้โกง, Syn. ganev,ganof,
ganglandn. หมู่คนเลว,หมู่อาชญากร
heel(ฮีล) n. ส้นเท้า,ส้น,เท้าทั้งหมด,ส่วนหลัง,ของกีบ,ท้ายเรือ,คนเลว,ขี้ขโมย,การแหกคุก vt. ตามหลัง,ใส่ส้นเท้าให้, Syn. blackguard
niddering(นิด'เดอริง) n. คนขี้ขลาด,คนเลว,adj. ขี้ขลาด,เลว., Syn. nidering

English-Thai: Nontri Dictionary
badman(n) คนร้าย,โจร,คนเลว,คนนอกกฎหมาย
BLACK black sheep(n) แกะดำ,นิ้วร้าย,คนผ่าเหล่า,คนเลวทราม
blackguard(n) คนชั่ว,คนพาล,คนสารเลว,คนเลวทราม
caitiff(n) คนเลว,คนสารเลว,คนต่ำช้า,คนหยาบ
cur(n) สุนัขข้างถนน,ชาติหมา,คนเลว
degenerate(n) คนเลว,คนเลวทราม
knave(n) คนเลว,คนขี้โกง,คนไม่ซื่อ
pimp(n) แมงดา,คนเลว
reprobate(n) คนเลว,คนเหลือขอ,คนสำมะเลเทเมา
scoundrel(n) คนพาล,อันธพาล,คนเลว,คนเสเพล,คนชั่ว

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
bad egg ( ) คนเลว, คนไม่ซื่อ
See also: S. A bad person,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top