Search result for

คนเฝ้า

(39 entries)
(0.0139 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คนเฝ้า-, *คนเฝ้า*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ยาม, ยาม-คนเฝ้าสถานที่หรือระวังเหตุการณ์ตามกำหนดเวลา เช่น แขกยาม ไทยยาม คนยาม, เรียกอาการที่อยู่เฝ้าสถานที่หรือระวังเหตุการณ์เช่นนั้น ว่า อยู่ยาม หรือ เฝ้ายาม.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
No guards.ไม่มีคนเฝ้า Priest (2011)
It was with the concierge.มันมากับคนเฝ้าประตู There Might be Blood (2008)
I think there's someone watchingข้าคิดว่ามีบางคนเฝ้ามองอยู่ Le Morte d'Arthur (2008)
I'm... I'm not attending.พ่อไม่ได้เป็นคนเฝ้าน่ะ Taken (2008)
You 3, guard the machines.นาย 3คนเฝ้าเครื่องพวกนี้ไว้นะ G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
It's impossible. I mean, look at this building.ต้องมีคนเฝ้าอยู่เพียบแน่ๆ Chapter Five 'Exposed' (2009)
I went to Bennet's apartment and told his doorman that I forgot my key.ฉันไปที่อาร์พาตเมนท์เของเบนเน็ท และบอกกับคนเฝ้าประตูว่าลืมกุญแจ Chapter Nine 'Turn and Face the Strange' (2009)
- Ooh, scary words from the passive-aggressive ex-meter maid.- อู้ววว คำพูดน่ากลัว จากอดีตคนเฝ้ามิเตอร์จอดรถที่ดูเหมือน จะนุ่มนวลแต่จริงๆแล้วก้าวร้าวสินะ Dead Like Me: Life After Death (2009)
We got surveillance in place to monitor the situation.เราให้คนเฝ้าดูแลที่นั่นและคอยดู สถานะการณ์อยู่ They Had to Tweeze That Out of My Kidney (2009)
Who has a line of sight on the DeSoto to you?ใครเป็นคนเฝ้าดูรถเดอโซโต Public Enemies (2009)
Don't leave the station except patrols.อย่าทิ้งสถานีไว้ลำพังนะ หาคนเฝ้ารอบๆไว้ด้วย The Breath (2009)
They are no scouts. Let's wait.ไม่มีคนเฝ้าด้วย รอไว้ก่อนนะ.. The Breath (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนเฝ้า[n.] (khonfao) FR: gardien [m] ; surveillant [m]
คนเฝ้ายาม[n.] (khon faoyām) FR: gardien de nuit [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bouncer[N] คนเฝ้าหน้าร้านที่คอยโยนผู้ไม่ได้รับอนุญาตเข้าออกมา
concierge[N] คนเฝ้าประตู, Syn. doorkeeper
night watch[N] คนเฝ้ายามกลางคืน
porter[N] คนเฝ้าประตู, Syn. doorkeeper, doorman, lodgekeeper
spotter[N] คนเฝ้าสังเกตการณ์
superintendent[N] คนเฝ้าอาคาร, See also: คนเฝ้าประตู, คนดูแลอาคาร, Syn. janitor, porter

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
caretaker(แคร์'เทเคอะ) n. คนดูแลควบคุม,ภารโรง,คนเฝ้า, Syn. custodian
commissionaire(คะมิชชะแนร') n. ผู้กระทำหน้าที่เล็ก ๆ น้อย ๆ (เช่น คนเฝ้าประตู คนส่งของ)
concierge(คอนซีแอจ) n. คนเฝ้าประตู
gateman(เกท'มัน) n. คนเฝ้าประตู -pl. gatemen
lodge(ลอดจฺ) n. กระท่อม,บ้านพักในป่า,บ้านเล็ก ๆ ,บ้านเล็กของคนเฝ้าประตูที่อยู่ใกล้รั้ว,โรงแรม,สาขาของสมาคมลับ,บ้านอินเดียแดง,ถ้ำของสัตว์,โพรงที่สัตว์อยู่. vi.,vt. มีถิ่นที่อยู่,พำนัก,เป็นที่พำนัก,ให้อยู่,ใส่,รับรอง,นำสู่,มอบ,เสนอ -S...
porter(พอร์'เทอะ) n. พนักงานถือกระเป๋า,พนักงานทำงานเบ็ดเตล็ด,คนเฝ้าประตู,ยาม
portress(พอร์'ทริส,โพร์'ทริส) n. พนักงานขนของที่เป็นหญิง,คนเฝ้าประตู หรือยามที่เป็นหญิง., Syn. porteress
sentinel(เซน'ทิเนิล) n. ยาม,คนเฝ้ายาม,ทหารยาม,ทหารองครักษ์, (คอมพิวเตอร์) เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ ที่แสดงการเริ่มต้นหรือยุติลง. vt. เฝ้ายาม,ยืนยาม, Syn. sentry,guard,watch

English-Thai: Nontri Dictionary
caretaker(n) สัปเหร่อ,คนดูแล,ภารโรง,คนเฝ้าบ้าน
doorkeeper(n) คนเฝ้าประตู
gamekeeper(n) คนเฝ้าสัตว์ป่าที่ล่ามาได้
gatekeeper(n) คนเฝ้าประตู,ยาม
janitor(n) ภารโรง,นักการ,คนเฝ้าประตู
keeper(n) คนเฝ้า,คนดูแล,ผู้รักษา,คนเลี้ยง,ผู้อนุบาล,ผู้พิทักษ์
porter(n) คนขนของ,ยาม,คนเฝ้าประตู,พนักงานขนกระเป๋า
ranger(n) คนเฝ้าป่า,ตำรวจท้องถิ่น,ผู้ท่องเที่ยวไป
sentinel(n) ทหารองครักษ์,ทหารยาม,คนเฝ้ายาม
watchman(n) ยาม,ภารโรง,คนเฝ้าบ้าน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top