Search result for

คนทำงาน

(47 entries)
(0.0168 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คนทำงาน-, *คนทำงาน*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
workerคนทำงาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
semi-skilled workerคนทำงานกึ่งใช้ฝีมือ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
home workerคนทำงานที่บ้าน [ดู cottage worker] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
cottage workerคนทำงานที่บ้าน [ดู home worker] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
gainful workerคนทำงานที่มีรายได้ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
manual workerคนทำงานที่ใช้แรง [ดู blue collar worker] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
blue collar workerคนทำงานที่ใช้แรง [ดู manual worker] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
non-manual workerคนทำงานที่ไม่ใช้แรง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
clerical workerคนทำงานธุรการ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
non-agricultural workerคนทำงานนอกภาคเกษตร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Blue Collar Worker คนทำงานใช้แรงงาน
กลุ่มของผู้ใช้แรงงานในการทำงาน [สิ่งแวดล้อม]
White Collar Worker คนทำงานใช้สมอง
กลุ่มของผู้ใช้แรงงานที่เป็นคนงานฝีมือ [สิ่งแวดล้อม]
Unskilled Working คนทำงานไร้ฝีมือ
ประเภทของกลุ่มย่อยของการแบ่งกลุ่มผู้ทำงานตาม ทักษะ [สิ่งแวดล้อม]
Skilled Worker คนทำงานฝีมือ
การแบ่งกลุ่มผู้ทำงานที่ใช้แรงงาน โดยแบ่งตามทักษะ (skill) [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Everything is fine and fully operational.ทุกอย่างเรีบยร้อยดี และทุกคนทำงานกันแข็งขัน Rookies (2008)
We're honest workers, we're just like you guys! What the hell are you doing here? Are you ok, Ross?พวกเราก็คนทำงานเหมือนกับพวกแกนั่นหล่ะ แล้วพวกแกมาทำอะไรกันที่นี่วะ Death Race (2008)
Not as a part-timer, but as a Director who is able to command.ไม่ใช่คนทำงานพาร์ททาม, แต่เป็นผอ. ผู้ซึ่ง สามารถออกคำสั่ง. Episode #1.8 (2008)
It just happened!มองไม่เห็นคนทำงานเหรอ ? Gomorrah (2008)
What?คุณรู้ไหมว่ามีคนทำงาน แบบฉันมากเท่าไรในยุโรป ? Gomorrah (2008)
I want you all to work closely with me on this one.ผมอยากให้พวกคุณทุกคนทำงานร่วมกัน กับผมในเรื่องนี้ Pathology (2008)
Eight thousand people worked at Auschwitz.คน 8,000 คนทำงานที่เอาชวิตซ์ The Reader (2008)
Wasn't an effective leader.ไม่ใช่คนทำงานดีอะไรนัก Boxed In (2008)
I am just a person in a cubicle, and I am doing the best I can, ma'am.ฉันเป็นแค่คนทำงานในมุมเล็กๆ และฉันก็พยายามทำให้ดีที่สุดค่ะ Julie & Julia (2009)
That's why they invented the mail system and carbon paper and onionskin copies, or I can just jump on the train to Paris whenever the three of us absolutely have to work together, you know.นี่เป็นเหตุทีเค้าคิดค้นระบบจดหมาย กระดาษคาร์บอน สำแนาเปลือกหัวหอม หรือไม่ฉันก็กระโดดขึ้นรถไฟมาปารีส เมื่อไหร่ที่เราทั้งสามคนทำงานด้วยกัน Julie & Julia (2009)
He's a Saint Paul banker, Ed Bremer. We need a few more hands.เป็นนายธนาคารเซ็นต์พอล เอ็ด เบรนเมอร์ กำลังหาคนทำงานอยู่ Public Enemies (2009)
You can size up a score like nobody's business, Tommy.นายเป็นคนทำงานใหญ่ได้ดีกว่าใครทอมมี่ Public Enemies (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนทำงาน[n. exp.] (khon thamngān) EN: diligent person   
คนทำงานบ้าน[n. exp.] (khon thamngān bān) EN: housekeeper   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
char[N] หญิงทำงานบ้าน, See also: คนทำงานบ้าน, Syn. charwoman, cleaning woman, cleaning lady, cleaningwoman
eager beaver[IDM] คนทำงานหนัก
deskman[N] คนทำงานนั่งโต๊ะ (โดยเฉพาะนักหนังสือพิมพ์)
drudge[N] คนที่ทำงานหนัก, See also: คนทำงานน่าเบื่อ, คนทำงานใช้แรงงาน, Syn. farmer, farmhand
ferryman[N] เจ้าของเรือข้ามฟาก, See also: คนทำงานในเรือข้ามฟาก, Syn. oarman
industrial[N] บริษัทในภาคอุตสาหกรรม (โดยเฉพาะการผลิต), See also: คนทำงานในภาคอุตสาหกรรม
night owl[N] คนทำงานกลางคืน
night shift[N] คนทำงานกะกลางคืน, Syn. graveyard shift
nurseryman[N] คนทำงานในเรือนเพาะชำต้นไม้หรือสถานที่เพาะปลูกต้นไม้, Syn. farmer, gardener
odd-job man[N] คนทำงานเล็กๆ น้อยๆ, See also: คนรับทำงานเล็กๆ น้อยๆ, Syn. handyman

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
casual(แคส' ชวล) adj. โดยบังเอิญ,จร,ประจวบเหมาะ,ไม่แน่นอน,ตามอารมณ์,ไม่เป็นทางการ,ธรรมดา ๆ (ชุดแต่งกาย) -n. คนทำงานที่ให้มาทำงานในเวลาที่ไม่แน่นอน, Syn. haphazard
choragus(คะเร'กัส) n.,ผู้นำคณะนักร้องประสานเสียง,คนทำงานรื่นเริง, Syn. choregus. -
hustler(ฮัส'เลอะ) n. นักธุรกิจ,คนรีบเร่ง,คนทำงาน, Syn. go-getter

English-Thai: Nontri Dictionary
drudge(n) คนทำงานหนัก,คนที่ทำงานจำเจ
JACK-OF-ALL-jack-of-all-trades(n) คนทำงานได้หลายอย่าง,คนที่ทำงานคล่องแคล่ว
staff(vt) จัดคณะทำงาน,บรรจุคนทำงาน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
sinecurist[ซิน'นิคิวเออริสทฺ] (n ) คนทำงานสบาย

German-Thai: Longdo Dictionary
eigentlich(Adj. Adv.) เดิมทีแล้ว, จริงๆ แล้ว, โดยเนื้อแท้ เช่น Wer macht eigentlich diese Arbeit? จริงๆ แล้วใครเป็นคนทำงานชิ้นนี้
erheblich(adj) สำคัญ, มาก, ที่ต้องนึกถึง เช่น Es ist kein erhebliches Problem. มันไม่ใช่ปัญหาที่สำคัญนัก, In Thailand verdient man erheblich weniger als in Deutschland. ที่เมืองไทยผู้คนทำงานได้เงินเดือนน้อยกว่าที่เยอรมนีมาก , See also: S. wesentlich, viel,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top