Search result for

คนขาย

(60 entries)
(0.0108 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คนขาย-, *คนขาย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คนขายของ[N] vendor, See also: dealer, hawker, merchant, pedlar, trader, salesman, Syn. พ่อค้า, แม่ค้า, คนขาย, ผู้ขาย, Example: คนขายของที่ตลาดเขากางมุ้งนอนที่แผงกันอย่างนี้เลยหรือ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ทำหน้าที่ขายของให้กับผู้ซื้อ
คนขายปลา[N] fishmonger, Example: หล่อนไม่ชอบคนขายปลาที่ไร้อนาคตอย่างเขาหรอก
คนขายตั๋ว[N] booking clerk, Example: ใครๆ ก็ทำผิดทำพลาดกันได้ทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่หรือคนขายตั๋ว
คนขายของชำ[N] grocer, Example: พ่อสอนให้เขาเป็นคนขายของชำที่มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่
คนขายดอกไม้[N] florist, Example: คนขายดอกไม้ในเมืองเล็กๆ แห่งหนึ่งกลายเป็นผู้มีชื่อเสียงได้อย่างไม่น่าเชื่อ
คนขายหนังสือ[N] bookseller, Example: เรื่องหนังสือออกใหม่ต้องถามคนขายหนังสือถึงจะถูก
คนขายหนังสือพิมพ์[N] news vendor, See also: news dealer

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The caterer thought he was hitting on him.คนขายอาหาร คิดว่าเค้ากำลังจีบเค้าอยู่ Pret-a-Poor-J (2008)
Whatever is in the cocaine other than the cocaine explains the memory loss.อธิบายถึงการสูญเสียความจำ คนขายยาลดปริมาณตรงนี้\ ผสมกับขยะหลายๆอย่าง Joy (2008)
So get a sample. You want us to score cocaine from a drug dealer?คุณต้องการให้เราซื้อโคเคนจากคนขายยาหรือ? Joy (2008)
The guy selling junk in the park has a present for you.คนขายขยะในสวนสาธารณะมีของขวัญจะให้คุณ Heartbreak Library (2008)
All the men who wanted to be insurance salesmen or doctors or lawyers or Indian chiefs.ผู้คนทั้งหมดที่ต้องการ เป็นคนขายประกัน หรือหมอ หรือ ทนาย หรือหัวหน้าเผ่าอินเดียนแดง The Curious Case of Benjamin Button (2008)
This florist has been a complete nightmare.คนขายดอกไม้ต้องฝันร้ายกันแน่ ๆ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
There's one more selling radios.คนขายวิทยุนั่นก็ใช่ Body of Lies (2008)
The Gay Gordon, pink Haggis, Dildo-sales woman?เกย์ กอร์ดอน งี้ ไส้อั่วงี้ คนขาย หำเทียม อย่างงี้ Made of Honor (2008)
There's this guy, Saul... something, selling weed who Works with some guy, Dale Denton.มีไอ้เบื๊อกคนนึงชื่อโซล เป็นคนขายกัญชาที่ทำงานกับ ผู้ชายอีกคนที่ชื่อเดล เดนตัน Pineapple Express (2008)
- He's my pot dealer.- เขาเป็นคนขายกัญชาของผม Pineapple Express (2008)
- He's your pot dealer?- คนขายกัญชาของคุณ Pineapple Express (2008)
No. We only sell it. We don't use it.ไม่ เราเป็นคนขายยา เราไม่ใช่พวกเสพยา Pilot (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนขาย[n.] (khonkhāi) EN: salesman ; vendor   FR: vendeur [m] ; vendeuse [f] ; marchand [m] ; marchande [f]
คนขายขนมปัง[n.] (khonkhāi khanom pang) EN: baker   FR: boulager [m] ; boulangère [f]
คนขายของ[n.] (khonkhāi khøng) EN: salesman   FR: vendeur [m] ; vendeuse [f]
คนขายของชำ[n. exp.] (khonkhāi khøngcham) EN: grocer   
คนขายของเก่า[n. exp.] (khonkhāi khøngkao) FR: antiquaire [m]
คนขายดอกไม้[n.] (khonkhāi døkmāi) EN: florist   FR: fleuriste [m, f]
คนขายตั๋ว[n. exp.] (khonkhāi tūa) EN: ticket seller   
คนขายถ่าน[n. exp.] (khonkhāi thān) FR: charbonnier [m] ; charbonnière [f] ; marchand de charbon [m] ; bougnat [m] (fam. - vx)
คนขายน้ำหอม[n. exp.] (khonkhāi nāmhøm) FR: parfumeur [m]
คนขายปลา[n. exp.] (khonkhāi plā) EN: fish seller   FR: poissonnier [m] ; poissonnière [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
baker[N] คนทำขนมปัง, See also: คนขายขนมปัง
bookseller[N] คนขายหนังสือ
butcher[N] คนขายเนื้อ, See also: คนฆ่าสัตว์ขาย, คนชำแหละเนื้อสัตว์
chandler[N] คนขายเทียน
clothier[N] คนขายหรือตัดเย็บเสื้อผ้า
drug dealer[N] คนขายยา
florist[N] คนขายดอกไม้
greengrocer[N] คนขายผักผลไม้สด, Syn. grocer
grocer[N] คนขายของชำ, Syn. greengrocer, storekeeper
haberdasher[N] คนขายเครื่องแต่งตัวของผู้ชาย, See also: คนขายเครื่องประดับของผู้ชาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
booking clerkn. คนขายตั๋ว
bowyer(โบ`เยอะ) n. คนขายธนู
butcher(บูช'เชอะ) {butchered,butchering,butchers} n. คนขายเนื้อ,คนฆ่าสัตว์ขาย,คนที่ฆ่าคนตายอย่างทารุณ,คนขายเร่,การทำลาย,การแล่เนื้อ,คนที่มีนิสัยโหดร้าย vt. ฆ่าสัตว์ขาย,ฆ่าอย่างทารุณโหดเหี้ยม,ทำให้เสีย,ทำเสีย, See also: butcherer n.
clothier(โคลธ'ธีเออะ) n. คนขายเสื้อผ้าผู้ชาย,ช่างทำเสื้อ,คนขายผ้า
collier(คอล'เยอะ) n. เรือบรรทุกถ่านหิน,คนงานถ่านหิน,คนขายถ่านหิน
conductor(คันดัค'เทอะ) n. ผู้นำวงดนตรี,สื่อนำไฟฟ้า,คนขายตั๋วรถเมล์รถราง,คนกระเป๋า,ตัวนำความร้อน (เสียงหรืออื่น ๆ) ,สายล่อฟ้า, See also: conductorial adj. ดูconductor conductorship n. ดูconductor
draper(เดร'เพอะ) n. พ่อค้าผัก,คนขายผ้า
fellmongern. คนขายหนังสัตว์
fishmonger(ฟิช'มองเกอะ,-มังเกอะ) n. คนขายปลา,พ่อค้าขายปลา
florist(ฟลอ'ริสทฺ) n. คนขายดอกไม้ พืชไม้ดอกและพืชไม้ประดับ

English-Thai: Nontri Dictionary
bibliopole(n) คนขายหนังสือ
bookseller(n) คนขายหนังสือ
bootlegger(n) คนขายเหล้าเถื่อน
butcher(n) คนฆ่าสัตว์,คนขายเนื้อ
chandler(n) คนขายเทียน,คนขายของชำ
chemist(n) นักเคมี,คนขายยา,คนปรุงยา,เภสัชกร
clerk(n) เสมียน,อาลักษณ์,คนขายของ
clothier(n) ช่างตัดเสื้อ,คนขายผ้า
collier(n) คนงานถ่านหิน,คนขุดถ่านหิน,คนขายถ่านหิน,เรือบรรทุกถ่านหิน
confectioner(n) ผู้ขายขนมหวาน,คนขายลูกกวาด

French-Thai: Longdo Dictionary
marchand des quatre saisons(n) |m| คนขายผักผลไม้หรือไอศครีมตามถนนหรือที่พลุกพล่าน ที่มักจะเรียกร้องความสนใจของลูกค้า เช่น ด้วยการร้องเพลง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top