Search result for

ข้อสัญญา

(22 entries)
(0.02 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ข้อสัญญา-, *ข้อสัญญา*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมน. ข้อตกลงในสัญญาระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจการค้า หรือวิชาชีพ หรือในสัญญาสำเร็จรูป หรือในสัญญาขายฝากที่ทำให้ผู้ประกอบธุรกิจการค้า หรือวิชาชีพ หรือผู้กำหนดสัญญาสำเร็จรูป หรือผู้ซื้อฝากได้เปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเกินสมควร.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
clause of non-liabilityข้อสัญญาว่าจะไม่ต้องรับผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
marriage articlesข้อสัญญาสมรส [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Covenants not to competeข้อสัญญาห้ามการแข่งขันทางธุรกิจ [TU Subject Heading]
Standardized terms of contractข้อสัญญามาตรฐาน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It would get us into Watergate way ahead of the agreed time.มันจะนำเราเข้าสู่ประเด็นคดีวอเตอร์เกต ก่อนเวลาตามข้อสัญญา Frost/Nixon (2008)
What is the point of having contractually set specific times to deal with certain subjects if you're just going to ignore it right off the bat?แล้วอะไรคือประเด็น ตามข้อสัญญาล่ะ เวลาที่ชัดเจนสำหรับหัวข้อเฉพาะ ถ้านายจะเพิกเฉยเรื่องนี้ มันก็จะก่อเรื่องอะไรขึ้น? Frost/Nixon (2008)
Well, Mr. Frost, I'm surprised by your question since we have an agreement, a contractual agreement, I believe, that we would cover Watergate in our last taping session.ครับคุณฟรอสต์ ผมรู้สึกประหลาดใจ กับคำถามของคุณ เนื่องจากเรามีข้อตกลง มีข้อสัญญาในการถามแล้ว ผมเชื่ออย่างนั้น ว่าคงมีการถามเรื่องคดีวอเตอร์เกท ในการบันทึกเทปครั้งสุดท้าย Frost/Nixon (2008)
We'll make it a joint venture Before we're in our denturesมันจะเป็นข้อสัญญาของเรา ก่อนที่เราจะแก่งั่ก Up (2009)
And like any new venture, starting college holds the promiseและต้องการกิจการใหม่ใดๆ การเริ่มต้นของปีหนึ่งพร้อมข้อสัญญา The Freshmen (2009)
And yet, it's when we've been outbid, forced to watch our prize go home with others, that the rules of protocol no longer apply.และเมื่อไรที่เราได้ให้ราคามันสูงแล้ว ผลักดันตัวเองให้มองดูราคามัน และไปกับอีกสิ่ง นั่นแหละคือข้อสัญญาที่ปฎิบัติ The Lost Boy (2009)
I figure you must have something, unless you haven't honored our "Be like Don Draper" pact.คิดว่านายน่าจะมีสักอย่าง นอกจากว่านายไม่สนข้อสัญญาเรื่อง Be like Don Draper Con-Heir (2012)
Hypothetically, wouldn't that man be smarter to look for a way to trigger the clauses in the second document as opposed to the first?สมมุตินะ ว่าชายคนนั้นจะไม่ ฉลาดกว่าเหรอ ที่หาหนทาง กระทำตามข้อสัญญา ในเอกสารที่สอง แทนที่จะเป็นอันหนึ่ง? Pilot (2012)
There appears to be a good deal of room elsewhere on the premises for everyone else.นั่นน่าจะเป็นห้องที่ดีหาที่อื่นเทียบมิได้ ในข้อสัญญาที่ให้กับคนอื่นๆ And Now His Watch Is Ended (2013)
Haggerty made a deal with a fairy and got some poppy extract.แฮกเกอร์ตี้ทำข้อสัญญากับนางฟ้า และได้สารสกัดบางอย่างจากดอกป๊อปปี้ Slumber Party (2013)
It was my protocol.นั่นเป็นข้อสัญญาของฉัน Life (2017)
Go over the terms of the contract.ดูข้อสัญญาซิ The City of Violence (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้อสัญญา[n.] (khøsanyā) EN: contract provisions ; contractual clause   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pact[N] ข้อสัญญา, See also: ข้อตกลง, สัญญา, Syn. accord, treaty, settlement, compact
terms[N] ข้อตกลง, See also: ข้อสัญญา, Syn. agreement, conclusion, treaty, understanding

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
memorandum(เมมมะแรน'ดัม) n. บันทึกความจำ,บันทึก,หนังสือบริคณห์สนธิ,ข้อความที่บันทึกไว้,เอกสารข้อสัญญา,จดหมายเหตุ,สารหรือหนังสือไม่เป็นทางการ (โดยเฉพาะระหว่างพนักงานบริษัท) pl. memorandums,memoranda, Syn. note,reminder
term(เทอม) n. เวลาที่กำหนด,คราว,ครั้ง,ระยะเวลา,ภาคเรียน,สมัย,วาระ,ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง,คำศัพท์,พจน์,จำนวนในคณิตศาสตร์,ภาคศาล,ระยะเวลาการตั้งครรภ์,ข้อสรุป,ข้อสัญญา,เกณฑ์,ขอบเขต,ฐานะ,ความสัมพันธ์,เครื่องหมายเขตvt. ใช้คำ,ตั้งชื่อ, See also: terms n. เง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top