Search result for

ข่มเหง

(38 entries)
(0.0132 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ข่มเหง-, *ข่มเหง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข่มเหง[V] bully, See also: annoy, persecute, hector, Syn. กดขี่, กดขี่ข่มเหง, Example: พ่อค้านายทุนกดขี่ข่มเหงราษฎร, Thai definition: ใช้กำลังรังแกแกล้งทำความเดือดร้อนให้ผู้อื่น
ข่มเหงคะเนงร้าย[V] bully, See also: annoy, persecute, hector, Syn. รังแกเบียดเบียน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ข่มเหง(-เหง) ก. ใช้กำลังรังแกแกล้งทำความเดือดร้อนให้ผู้อื่น.
ข่มเหงคะเนงร้ายก. รังแกเบียดเบียน.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I vowed that day that never again would I be helpless in the face of tyranny.ผมสาบานว่าจะต้องไม่ยอมให้มีการข่มเหงกันแบบนี้อีก Lancelot (2008)
There's a kid and her mom, and the dad is abusing them all day long.มีเด็กและแม่เด็กด้วย และพ่อเด็กข่มเหงเด็กทั้งวัน The Echo (2008)
I'm a big old asshole who beats up on other kids... because I was unloved as a baby... or was sexually abused or something.ฉันมันไอ้อ้วนสุดเลว คนที่ ไล่เตะพวกเด็กคนอื่นๆ... เพราะ ฉันไม่เป็นที่รักของพ่อแม่ ตอนเป็นเด็ก... หรือไม่ก็เคยโดนข่มเหงทางเพศ หรือไม่ก็อะไรสักอย่าง I Love You, Beth Cooper (2009)
Don't speak out the name of my people, who you supress.อย่ามาอ้างชื่อของพวกฉันนะ! พวกแกมันชอบกดขี่ข่มเหงThe Breath (2009)
I am tired of taking abuse.ฉันเหนื่อยที่ต้องถูกข่มเหง Potlatch (2009)
Shinhwa High's group bullying, the savior is a common Wonder Girl.กลุ่มชินฮวา ไฮ กำลังกดขี่ข่มเหง ผู้ช่วยชีวิตเป็นหญิงสาวมหัศจรรย์ธรรมดา Episode #1.1 (2009)
Shinhwa High's group bullying, the savior is a common Wonder Girl.กลุ่มชินฮวา ไฮ กำลังกดขี่ข่มเหง ผู้ช่วยชีวิตเป็นหญิงสาวมหัศจรรย์ธรรมดา Episode #1.1 (2009)
I'm waiting to approve a special insert for the program.ไม่ วงจรการข่มเหงต้องถูกทำลาย The Goodbye Gossip Girl (2009)
~~ to get my fair share of abuse ~~# เพื่อประท้วง การข่มเหงSectionals (2009)
"blessed are those who have been persecuted"บุคคลผู้ใดต้อง ถูกข่มเหง Invasion (2009)
Records from child services has him extremely physically abused.บันทึกประวัติ จากสถานรับเลี้ยงเด็ก เขาถูกข่มเหง ทางร่างกายอย่างมาก Haunted (2009)
Do you want to live your whole life being mistreated?นายจะอยู่แบบโดนข่มเหงเรอะ My Fair Lady (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข่มเหง[v.] (khomhēng) EN: bully ; annoy ; persecute ; hector ; abuse   FR: harceler ; tyranniser ; persécuter ; malmener ; brutaliser ; molester ; maltraiter
ข่มเหงคะเนงร้าย[v.] (khomhēngkhanēngrāi) EN: bully ; annoy ; persecute ; hector   

English-Thai: Longdo Dictionary
burning timeช่วงเวลาสำหรับเหล่าแม่มดที่โชคร้ายที่ถูกกดขี่ข่มเหงในยุคกลาง ซึ่งเหล่าแม่มดถูกใส่ร้าย ป้ายคำโป้ปดต่างๆ, เหล่าแม่มดถูกจับเผาทั้งเป็นในสก็อตแลนด์และภาคพื้นทวีปยุโรป ส่วนในอังกฤษและสหรัฐอเมริกา พวกเธอถูกจับแขวนคอ(ทั้งเป็น)
cyber bully(n) การระรานทางไซเบอร์, การกลั่นแกล้ง การให้ร้าย การด่าว่า การข่มเหง หรือการรังแกผู้อื่นทางสื่อสังคมต่าง ๆ เช่น เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abuse[VT] ข่มเหง, See also: รีดนาทาเร้น, ทรมาทรกรรม
grind down[PHRV] กดขี่, See also: ข่มเหง
grind under[PHRV] กดขี่, See also: ข่มเหง
ill-treat[VT] ทำร้ายหรือทารุณ (คนหรือสัตว์), See also: ข่มเหง, ปฏิบัติไม่ดีต่อ (คน / สัตว์), Syn. abuse, harm, mistreat
ill-use[VT] ทำร้ายหรือทารุณ (คนหรือสัตว์), See also: ข่มเหง, ปฏิบัติไม่ดีต่อ (คน / สัตว์), Syn. abuse, harm, mistreat
mistreat[VT] ทำไม่ดีต่อ, See also: ข่มเหง, กระทำทารุณ, Syn. maltreat, ill-treat, misuse

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bait(เบท) {baited,baiting,baits} n. เหยื่อ,สิ่งล่อใจ vi. พัก vt. ล่อเหยื่อ,ใส่เหยื่อ,หลอกล่อ,รังแก,ข่มเหง,ให้อาหาร,กินเหยื่อ, Syn. lure ###A. calm -Conf. bate
fleer(เฟลียร์) vi.,n. (การ) หัวเราะเยาะ,เยาะเย้ย,ยั่วเย้า,ดูถูก,เหยียดหยาม n. การพูดเยาะเย้ย,การแสดงสีหน้าที่ดูถูก,การดูถูกข่มเหงผู้หลบหนี,ผู้หนี, See also: fleeringly adv., Syn. mock
persecute(เพอ'ซีคิวทฺ) vt. ก่อกวน,แกล้ง,รบกวน,ประหาร,ข่มเหง., See also: persecutive adj. persecutor n. persecutory adj.
persecution(เพอซีคิว'เชิน) n. การก่อกวน,การแกล้ง,การรบกวน,การประหาร,การข่มเหง., See also: persecutional adj., Syn. harassment

English-Thai: Nontri Dictionary
bully(vt) ข่มเหง,แกล้ง,ข่มขี่,คุกคาม
ILL-ill-treat(vt) ทารุณ,กดขี่ข่มเหง,รังแก,ทำไม่ดี
molest(vt) แกล้ง,รบกวน,ทำร้าย,ข่มเหง,รุกราน
molestation(n) การแกล้ง,การรบกวน,การทำร้าย,การข่มเหง,การรุกราน
overbear(vt) กดขี่,ข่มเหง,เอาชนะ
persecute(vt) ข่มเหง,รบกวน,แกล้ง,รังแก,ประหัตประหาร
persecution(n) การข่มเหง,การรบกวน,การแกล้ง,การก่อกวน
persecutor(n) ผู้ข่มเหง,ผู้ประหัตประหาร,ผู้แกล้ง,ผู้รบกวน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top