Search result for

ข่มขู่

(26 entries)
(0.0182 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ข่มขู่-, *ข่มขู่*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข่มขู่[V] threaten, See also: bully, intimidate, terrorize, menace, Syn. ขู่, ข่มขวัญ, ขู่เข็ญ, Ant. ปลอบโยน, Example: นักเลงชอบข่มขู่คนที่อ่อนแอกว่า, Thai definition: ทำให้กลัว, ทำให้เสียขวัญ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ข่มขู่ก. ทำให้กลัว, ทำให้เสียขวัญ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bulldozeข่มขู่ว่าจะใช้กำลัง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Duress (Law)ข่มขู่ (กฎหมาย) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They are reasonable people when not confronted by violence and threats of arrest.ถ้าไม่ใช้กำลัง หรือ ข่มขู่แล้วล่ะก็ พวกเขาก็มีเหุตผล Dead Space: Downfall (2008)
I'm frightened because she's a threat?ฉันตกใจเพราะเธอมีอาการข่มขู่ Birthmarks (2008)
You're feeling threatened because she's going on to high school and leaving you behind to repeat the eighth grade.นายรู้สึกถูกข่มขู่ เพราะว่าเธอกำลังจะไป โรงเรียนมัธยม และทิ้งนายไว้ข้างหลัง ให้ซ้ำชั้นระดับแปด Joy (2008)
Padawan, terror is not a weapon the Jedi useพาดาวัน, การข่มขู่ไม่ใช่อาวุธของเจไดนะ Cloak of Darkness (2008)
Kidnappning, extortion, assault on this man Brown here, as well as your previous problems with the law, I mean...ลักพาตัว ข่มขู่ ทำร้ายร่างกายคุณบราวน์ เท่ากับว่าปัญหาของคุณก่อนหน้านี้ กับกฏหมายพวกนี้ The Bank Job (2008)
He's a crazy dope-smoking lunatic pimp extortionist, that's what he is.เขาเป็นคนบ้าระห่ำที่เสพยาเสพติด และเป็นแมงดาชอบข่มขู่ นั่นไงที่เขาเป็น The Bank Job (2008)
Eight hundred and forty-nine counts of racketeering.ข่มขู่รีดไถ 849 กระทง The Dark Knight (2008)
Every day, this city sinks deeper into a cesspool of fear, intimidation and corruption;ทุกๆ วัน เมืองของเรา มันกำลังจมลึกลงไปในบ่อตม ของความกลัว การข่มขู่คุกคาม และการคอรัปชั่น Changeling (2008)
Amy is suing Happy Time for harassment.เอมี่ยื่นฟ้องแฮปปี้ ทามส์ ที่กระทำการข่มขู่เธอ Dead Like Me: Life After Death (2009)
And you're gonna threaten me now, right?และนายก็กำลังข่มขู่ฉันอยู่เดี๋ยวนี้ไง ถูกไหม Fighting (2009)
What? I'm not threatening you.อะไรฉันไม่ได้จะไปข่มขู่นายเลย Fighting (2009)
You're not threatening me?นายไม่ได้ข่มขู่ฉันเลย ฉันพานายมาจากสวนนั่น Fighting (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข่มขู่[v.] (khomkhū) EN: threaten ; bully ; intimidate ; terrorize ; menace   FR: menacer ; intimider

English-Thai: Longdo Dictionary
harassment(n) การข่มขู่, การทำให้ตื่นตระหนก เช่น Sexual harassment can present serious problems for a business owner. In addition to creating tension in the workplace and potential friction between employees, it can significantly cost you if an employee decides you haven't done enough to prevent it.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hector[VT] ข่มขู่, See also: พูดพาลใส่, Syn. bluster

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
minatory(มิน'นะโทรี่,-ทอรี่) adj. คุกคาม,ขู่เข็ญ,ข่มขู่,เป็นลางร้าย

English-Thai: Nontri Dictionary
browbeat(vt) ข่มขู่,ขู่เข็ญ,รังแก,ถมึงตา
duress(n) การบีบบังคับ,การบังคับขู่เข็ญ,การข่มขู่,การกักขัง
intimidate(vt) ขู่ขวัญ,ทำให้กลัว,ข่มขู่,คุกคาม
intimidation(n) การขู่ขวัญ,การทำให้กลัว,การข่มขู่,การคุกคาม
overawe(vt) ทำให้ราบคาบ,ข่มขู่,ขู่ขวัญ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
threatenข่มขู่

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top