Search result for

ขูดรีด

(31 entries)
(0.2395 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ขูดรีด-, *ขูดรีด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขูดรีด[V] fleece, See also: exploit, extort, plunder, Syn. รีดไถ, ไถ, Example: ตำรวจทางหลวงมักขูดรีดประชาชนผู้ขับขี่อยู่บ่อยๆ, Thai definition: บีบบังคับเอาเพื่อหาผลประโยชน์

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ขูดรีดก. แสวงหาประโยชน์โดยวิธีบีบบังคับเอา, แสวงหาประโยชน์โดยวิธีบีบบังคับให้จำยอม.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm a member of the Nazi party.เป็นนักขูดรีดแรงงานทาส Schindler's List (1993)
It's the science of exploitation.นี่คือศาสตร์ของการขูดรีด The Corporation (2003)
The typical company of the 20th century extractive wasteful abusive linear in all of its processes taking from the earth making wasting sending its products back to the biosphere waste to a landfill...บริษัทต้นแบบของศตวรรษที่ 20 มีกระบวนการผลิต ที่ขูดรีดธรรมชาติ The Corporation (2003)
I myself was amazed to learn just how much stuff the earth has to produce through our extraction process to produce a dollar of revenue for our company.ตัวผมเองตกใจเมื่อรู้ว่า โลกต้องสร้างสิ่งต่าง ๆ ให้เราขูดรีดมากแค่ไหน เพียงเพื่อทำรายได้ให้บริษัทเราสักดอลลาร์ The Corporation (2003)
Some people have called that intergeneration tyranny a form of taxation without representation levied by us on generations yet to be.บางคนเรียกมันว่า ระบอบทรราชย์ข้ามรุ่น มันเป็นการขูดรีดภาษีโดยที่อีกฝ่ายไม่มีปากเสียง เราขูดรีดจากคนรุ่นหลังที่ยังไม่เกิด The Corporation (2003)
Congress heard testimony today from children who testified they were exploited by sweatshops overseas.พวกเขาถูกขูดรีดในโรงงานนรกนอกประเทศ The Corporation (2003)
- Usury. I broke church law.-ขูดรีดดอกเบี้ย ฉันทำผิดกฎของโบถ An American Haunting (2005)
That's when Pil-ho started loan sharking with funds he got from the people from Seoul.ฟิลโฮเริ่มออกเงินกู้ชนิดขูดรีดขึ้นมาด้วย เงินที่ได้จากคนในกรุงโซล The City of Violence (2006)
Are you not charging outrageous rents to my brothers and sisters, Mr. Brown?คุณไม่ได้เรียกเก็บค่าเช่าขูดรีด พี่น้องของผมมากเกินไปหรือ คุณบราวน์ The Bank Job (2008)
Well, maybe more people could if the government wasn't taxing the bajeezus out of them.บางที คนที่จ่ายไหวอาจจะมากขึ้น ถ้ารัฐบาลไม่ขูดรีดภาษีพวกเขาขนาดนั้น Excellence in Broadcasting (2010)
...Predatory prices....ราคาขูดรีด You Can't Handle the Truth (2010)
This is only the beginning. You give in to her with this dress, she'll bleed you dry.ลูกให้ชุดนี่กับเธอ เธอจะขูดรีดลูกจนตายแน่ Women and Death (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขูดรีด[v.] (khūtrīt) EN: fleece   
ขูดรีดเงิน[v. exp.] (khūtrīt ngoen) EN: extort   FR: extorquer ; plumer (fig.)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rack[VT] ขูดรีด, Syn. strain
rack-rent[VI] คิดค่าเช่าแพงเกินไป, See also: ขูดรีดค่าเช่า
rack-rent[VT] คิดค่าเช่าแพงเกินไป, See also: ขูดรีดค่าเช่า
squeeze[VI] ขูดรีด, See also: รีดไถ, บีบบังคับ, Syn. extort, force, pressurize
squeeze from[PHRV] ได้มายาก(จาก), See also: ขูดรีดจาก, Syn. squeeze out
squeeze out[PHRV] รีดไถ, See also: ขูดรีด, บังคับเอา, Syn. squeeze from

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
profiteer(พรอฟ'ฟิเทียร์) n. ผู้เอากำไรเกินควร,พ่อค้าหน้าเลือด. vi. เอากำไรเกินควร,ขูดรีดกำไรเกินควร., See also: profiteering n.
rack(แรค) n. ชั้น,หิ้ง,ขั้ว,ราว,โครง,ฟันเฟือง,เครื่องทรมานดึงแขนขาทั้ง4ในสมัยโบราณ,ความเจ็บปวดที่รุนแรงมาก,ความหายนะ,การทำลาย,เชื่อถือไม่ได้ vt. ทรมานด้วยเครื่องดังกล่าว,ทำให้เจ็บปวดมาก,ดึง,ขูดรีด, Syn. frame,crate,torment
squeeze(สควีซ) vt.,vi.,n. (การ) บีบ,รัด,เบียด,คั้น,กด,อัด,รีด,ขูดรีด,บังคับ,ทำให้ลดน้อยลง,สกัด,ดัน,กอด,จำนวนเล็กน้อย,สิ่งที่บีบหรือคั้นออก,ค่าธรรมเนียม,เงินหักเก็บ,กลุ่มคนที่เบียดเสียดกัน, See also: squeezer n., Syn. press,compr
wring(ริง) vt.,vi. บิด,บีบ,รัด,คั้น,ขัน,เบียด,ขูดรีด,ขู่เข็ญ,บีบคั้น,บังคับ
wringer(ริง'เกอะ) n. ผู้บิด,ผู้บีบ,ผู้รีด,ผู้คั้น,ผู้ขัน,ผู้ขู่เข็ญ,ผู้ขูดรีด,เครื่องบีบ,เครื่องคั้น,เครื่องรีด

English-Thai: Nontri Dictionary
rack(vt) ทรมาน,ขึง,เขย่า,บีบ,คั้น,ดึง,ขูดรีด
squeezer(n) เครื่องบีบ,เครื่องคั้น,ผู้กด,ผู้ขูดรีด,ผู้บีบ
wring(vt) บิด,ขัน,บีบ,รัด,คั้น,ขูดรีด
wringer(n) เครื่องบิดผ้าให้แห้ง,เครื่องคั้น,เครื่องรัด,ผู้ขูดรีด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top