Search result for

ขุนศึก

(18 entries)
(0.0148 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ขุนศึก-, *ขุนศึก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขุนศึก[N] warlord, See also: warrior, military chief, Syn. แม่ทัพ, ขุนศึก, นายทัพ, Example: เขาเป็นขุนศึกเอกของพระเจ้าเอกทัต, Count unit: นาย, คน, Thai definition: ผู้ที่เป็นหัวหน้าทัพของกองทหาร

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ขุนศึกน. แม่ทัพผู้มีความสามารถในการรบ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lord, warขุนศึก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
war lordขุนศึก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
All the three warlords wished to become the Emperor of a unified Chinaขุนศึกของทั้งสามก๊กต่างต้องการเป็น \ จักรพรรดิ์หนึ่งเดียวของจีน Three Kingdoms (2008)
All right, Raj has played his phantom warlord card, and I am going to back him up with my strangling vines.ก็ได้ ราจเลือกเล่นไพ่ ขุนศึกลวงตา และฉันจะตอบกลับด้วย องุ่นรัดคอ The Creepy Candy Coating Corollary (2009)
Warlord beats troll, troll beats elf, elf beats water sprite, and basically everything beats enchanted bunny.ขุนศึก ชนะ โทรว์ โทรว์ ชนะ เอลฟ์ เอลฟ์ ชนะ เทพน้ำ และ ธรรมดาทุกอย่างชนะ กระต่ายผู้ลุ่มหลง The Creepy Candy Coating Corollary (2009)
Even if we annihilate Yin Chang, so what?"13 ตุลาคม ขุนศึกหลี่หยวนหง แห่งกองกำลังใหม่หูเป่ย รับตำแหน่งข้าหลวงแห่งรัฐบาลทหาร ตามคำขอของคณะปฏิวัติ 1911 (2011)
There are mutinies in the Northeast, Xinjiang and Tibet.ขุนศึก43นายรวมถึงเฟิงกั๋วจาง และต้วนรุ่ยฉี 1911 (2011)
A man o'war. Triple masted. Fifty guns.สำเภาขุนศึก สามกระโดงเรือ ห้าสิบปืนใหญ่ The Adventures of Tintin (2011)
Chang is a psychopathic wannabe warlord with an army of prepubescent thugs.แชงเป็นขุนศึกโรคจิต ที่มีกองทัพเป็นอันธพาลวัยกระเตาะ Course Listing Unavailable (2012)
His name is an ancient Chinese war mantleชื่อมาจากบรรดาศักดิ์ขุนศึกจีนโบราณ Iron Man 3 (2013)
According to ONI, that vessel's under the control of Somali warlord Garaad.ตามที่ ONI เรือที่อยู่ภายใต การควบคุมของขุนศึกโซมาเลีย Garaad. Captain Phillips (2013)
Ninth-century Japan. An evil warlord ruled the land.ญี่ปุ่น ศตวรรษที่9 ขุนศึกช่วงครองแผ่นดิน Teenage Mutant Ninja Turtles (2014)
A great alchemist discovered the antidote to the warlord's poison.นักเล่นแร่แปลธาตุค้นพบยาถอนพิษแก้พิษของขุนศึกได้ Teenage Mutant Ninja Turtles (2014)
Arms dealer, made billions selling to every psycho warlord in Africa and the Middle Eastค้าอาวุธทำพันล้านขายให้กับทุกขุนศึกจิตในแอฟริกาและตะวันออกกลาง The Expendables 3 (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขุนศึก[n.] (khunseuk) EN: warlord   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
war lordn. ผู้นำทางทหาร,ขุนศึก, Syn. warlord ,military leader

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top