Search result for

ขื่น

(30 entries)
(0.0126 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ขื่น-, *ขื่น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขื่น[V] be bitter, Syn. ขม, ฝาด, Ant. หวาน, Example: ยานี้มันขื่นยังไงชอบกล ยิ่งลงไปที่คอยิ่งขื่นมากขึ้น, Thai definition: รสฝาดเฝื่อนชวนให้คลื่นไส้ ไม่ชวนกิน
ขื่นขม[V] feel bitter, See also: feel gloomy, feel depressed, feel painful, Syn. ขมขื่น, ระทม, ตรอมตรม, ทุกข์ใจ, Example: เธอรู้สึกขื่นขมอย่างสาหัส แต่ไม่สามารถบอกให้ใครรู้ได้, Thai definition: รู้สึกช้ำใจแต่ฝืนไว้ เพราะไม่สามารถแสดงออกมาได้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ขื่นว. รสฝาดเฝื่อนชวนให้คลื่นไส้ ไม่ชวนกิน
ขื่นฉุน.
ขื่นน. มะเขือขื่น. (ดู มะเขือ).
ขื่นขมก. รู้สึกชํ้าใจแต่ฝืนไว้ เพราะไม่สามารถแสดงออกมาได้, ขมขื่น ก็ใช้.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Don't fight us.อย่างขัดขื่นเลย Dead Space: Downfall (2008)
Maybe he did it to vent his bitterness at not being acknowledged as son and brother?บางทีที่เขาทำไปเพื่อเป็นการระบายความขมขื่น ที่พ่อและพี่ชายเขาไม่ยอมรับเขาก็ได้? Hong Gil Dong, the Hero (2008)
"Life's a bitch and then you die."ชีวิตเป็ตเป็นเรื่องขมขื่นเกิดมาแล้วก็ตายไป Babylon A.D. (2008)
- Do you live here,sweetie? - My father will be so mad at me.แต่ตอนนี้ คุณจะไม่ต้องขมขื่นแบบนั้น The Eye (2008)
Oh, sweet bastard, that's good.โอ้ หวานแบบข่มขื่น นั้นแหละใช่ The House Bunny (2008)
Forget the pain insideไม่ลืมความขื่นขมภายใน I Love You, Beth Cooper (2009)
Sweet dreams are made of theseฝันที่แสนสุข ต่างเกิดจากความขมขื่น Gamer (2009)
Face it, it's been a little bit of a goose chase here, man.เผชิญหน้ากับมัน คือความขมขื่นเหมือน ไล่ห่านในตรงนี้ เพื่อน White to Play (2009)
It's just... it's gonna make you bitter and miserable,มันจะทำให้คุณขมขื่นและเศร้าหมอง Careful the Things You Say (2009)
Don't be bitter. It provokes wrinkles.อย่าขมขื่นน่ะ เดี๋ยวตีนกาขึ้น Haunted (2009)
You sound bitter.น้ำเสียงขมขื่นนะ Watchmen (2009)
Me? Bitter?ฉันขมขื่นเหรอ ? Watchmen (2009)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bitter[ADJ] ขมขื่น, See also: ขื่นขม, ทุกข์ใจ, ระทมใจ, ชอกช้ำ, ตรอมตรม, Syn. embittered, rancorous

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bitter(บิท'เทอะ) {bittered,bittering,bitters} adj. ขม,ขมขื่น,เผ็ดร้อน,ปวดแสบ,รุนแรง,ดุเดือด,จัด,หนาวจัด,สาหัส,อาฆาต n. ความขม,สิ่งที่รสขม vt. ทำให้ขม adj. ยิ่ง,จัด,มาก,รุนแรง, See also: bitterish adj. ดูbitter -bitterness n. ดูbitter คำที่มีความหมาย
deflorate(ดีฟลอ'เรท) adj. ซึ่งผ่านการออกดอกแล้ว ได้รับการเก็บดอกแล้ว. ถูกข่มขื่นกระทำชำเรา,เสียพรหมจรรย์ไป
gall(กอล) n. สิ่งที่ขม,สิ่งที่ขมขื่น,ความขมขื่น,น้ำดี,ความทะลึ่ง,ความอวดดี,แผลบนผิวหนัง,แผลที่เกิดจากการถูครูด,สิ่งที่ระคายเคือง,ภาวะระคายเคือง vt. ทำให้เป็นแผล,ครูดอย่างแรง,ทำให้ขุ่นเคือง,รบกวน,กวนโทสะ. vi. ขุ่นเคือง,เป็นแผล. -S...
sour(เซา'เออะ) adj. เปรี้ยว,บูดบึ้ง,บูด,ฟูขึ้น,ไม่สมใจ,ไม่มีรสชาด,เลว,มีอารมณ์บูดบึ้ง,ขุ่นเคือง n. สิ่งที่เปรี้ยว vi.,vt. (ทำให้) กลายเป็นเปรี้ยว,หมัก,หมักฟู,ทำให้เสื่อมเสีย,ทำให้เปรอะเปื้อน, (ดิน) เป็นกรดมากเกินไป,ทำให้เน่า,ทำให้ขมขื่น,ทำให้ขุ่นเคือง.

English-Thai: Nontri Dictionary
bitter(adj) ขมขื่น,ปวดแสบ,รุนแรง,ดุเดือด
bitterness(n) ความขม,ความขมขื่น,ความรุนแรง
distasteful(adj) ไม่ถูกปาก,ไม่อร่อย,ไม่ถูกรส,ไม่ถูกใจ,ขมขื่น,น่ารังเกียจ
embitter(vt) ทำให้ขมขื่น,ทำให้ทุกข์ระทม,ทำให้เคืองแค้น
gall(n) ความขุ่นแค้น,ความขมขื่น,น้ำดี
keen(adj) คม,อยาก,หลักแหลม,แหลม,ขมขื่น,แสบ,กล้า,กระตือรือร้น
keenness(n) ความคม,ความหลักแหลม,ความขมขื่น,ความใจจดใจจ่อ,ความกระตือรือร้น

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top