Search result for

ขี้เกียจ

(51 entries)
(0.01 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ขี้เกียจ-, *ขี้เกียจ*
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
คร้าน (adj ) ขี้เกียจ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขี้เกียจ[ADJ] lazy, See also: idle, Syn. เกียจคร้าน, สันหลังยาว, Ant. ขยัน, Example: ครูส่วนใหญ่มักไม่ชอบเด็กขี้เกียจเป็นธรรมดาอยู่แล้ว, Thai definition: ไม่อยากทำงาน
ขี้เกียจ[V] lazy, See also: idle, Syn. เกียจคร้าน, สันหลังยาว, Ant. ขยัน, Example: เมียของเขาขี้เกียจจะตาย จนเขาออกปากบ่นอยู่เรื่อย, Thai definition: ไม่อยากทำงาน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ขี้เกียจก. มีนิสัยไม่ชอบทำงาน เช่น เด็กคนนี้ขี้เกียจ, เกียจคร้าน ก็ว่า, รู้สึกไม่อยากทำเพราะไม่เห็นประโยชน์เป็นต้น เช่น ขี้เกียจเถียง
ขี้เกียจเชื่อว่าเป็นเช่นนั้น (ใช้ในความประชดประชัน), ใช้เข้าคู่กับคำ จะ เป็น ขี้เกียจจะ เช่น พอให้เงินเข้าหน่อย ขี้เกียจจะรีบทำเสียอีก, ขี้คร้าน หรือ ขี้คร้านจะ ก็ว่า.
ขี้เกียจสันหลังยาว, ขี้เกียจหลังยาวก. เกียจคร้านเอาแต่นอน.
มนท-, มนท์ขี้เกียจ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Seriously, she's making me feel like a slacker.จริงๆนะ เธอทำให้ฉันรู้สึกเหมือนคนขี้เกียจ Pret-a-Poor-J (2008)
You're not getting lazy, are you?เธอไม่ได้ขี้เกียจใช่มั้ย? Odyssey (2008)
Which makes him lazy. Alvarez don't try too hard to cover his tracks.ซึ่งทำให้เขาขี้เกียจ อัลวาเรซ จะได้ไม่ต้องทำงานลำบากในการคุ้มกันของเขา Pilot (2008)
I can do it. I won't be lazy.ข้าทำได้ ข้าจะไม่ขี้เกียจ Iljimae (2008)
You, lazy bum. Wake up, Kim Byeol!เธอ, มันเด็กขี้เกียจ ตื่น! Baby and I (2008)
Get you asses up here, you lazy bastards!มาเร็วเข้า เจ้าพวกขี้เกียจ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
When are we gonna move so we don't have to wake up to that shit?ย้ายๆซักทีได้ไหม ฉันขี้เกียจทนไอ้เสียงบ้านี่นะ Wanted (2008)
Where's that lazy girl?ทำอะไรอยู่ยัยตัวขี้เกียจ The Ramen Girl (2008)
I was doing downward dog, and then I went into chakrasana, and that's when it happened.พอดีฉันทำท่าหมาบิดขี้เกียจน่ะ แล้วก็ไปท่า จักรซัน มันก็เกิดแบบนั้นแหละ New York, I Love You (2008)
What's a downward dog?ท่าหมาบิดขี้เกียจนี่มันอะไรน่ะ New York, I Love You (2008)
We're gonna show those bums.เราต้องทำให้พวกขี้เกียจนั่นเห็น Frost/Nixon (2008)
Get out of there!ขี้เกียจรอ Gomorrah (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขี้เกียจ [adj.] (khīkīet) EN: lazy ; indolent ; idle ; inactive   FR: paresseux ; indolent ; fainéant ; inactif ; oisif

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
idle[ADJ] เกียจคร้าน, See also: ขี้เกียจ, ซึ่งไม่ทำอะไร, Syn. lazy, indolent, slothful
inactive[ADJ] เกียจคร้าน, See also: ขี้เกียจ, เฉื่อยชา, Syn. idle, lazy, sluggish, Ant. active
indolent[ADJ] ขี้เกียจ, See also: เกียจคร้าน, สังหลังยาว
laze away[PHRV] ขี้เกียจ
laze[VI] เกียจคร้าน, See also: ขี้เกียจ, เฉื่อยชา, Syn. loaf
lazy[ADJ] เกียจคร้าน, See also: ขี้เกียจ, เฉื่อยชา, เนือย, เชื่องช้า, Syn. idle, slothful, slack, Ant. brisk, active, fit, lively
otiose[ADJ] ขี้เกียจ, See also: สันหลังยาว, Syn. indolent, slothful, lazy
shiftless[ADJ] ซึ่งไม่เต็มใจทำ, See also: ขี้เกียจ, ซึ่งไม่มีประสิทธิภาพ idle; inactive
slothful[ADJ] ขี้เกียจ
sluggard[ADJ] ขี้เกียจ, See also: เฉื่อยแฉะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
feckless(เฟค'ลิส) adj. ไม่ได้ผล,ใช้การไม่ได้,อ่อนแอ,ไร้ค่า,ไม่เอาถ่าน,ขี้เกียจ., See also: fecklessness n., Syn. ineffective
inaction(อิคแอค' เชิน) n. ความขี้เกียจ, การไม่ทำอะไร, การไม่ดำเนินกิจการ, การอยู่เฉย ๆ, Syn. idleness, immobility, rest)
inactivate(อินแอค' ทะเวท) vt. ทำให้เฉื่อยชา, ทำให้ขี้เกียจ, หยุดยั้งการปฏิบัติงานของ., See also: inactivation n.
inactive(อินแอค' ทิฟว) adj. เฉื่อยชา, อยู่เฉย ๆ ไม่ทำอะไร, ขี้เกียจ, ไม่เคลื่อนไหว., See also: inactively adv. inactivity, inactiveness n., Syn. inert, motionless, idle
lazy(เล'ซิ) adj. ขี้เกียจคร้าน,เฉื่อยชา,เชื่องช้า, See also: lazily adv. ดูlazy laziness n. ดูlazy lazyish adj. ดูlazy, Syn. indolent
lazybones(เล'ซีโบนซ) n. คนขี้เกียจ
recumbent(รีคัม'เบินทฺ) adj.,n. (ผู้) นอนลง,เอกเขนก,พักผ่อน,พิง,หนุน,ขี้เกียจ,เกี่ยวกับส่วนที่เอนลงทางสิ่งอื่น, See also: recumbency n. recumbence n. recumbently adv.
rust(รัสทฺ) n. สนิมเหล็ก,สนิม,ขี้สนิม,สีสนิม,สิ่งที่ทำให้เสื่อม,นิสัยขี้เกียจ,โรคพืชที่เนื่องจากเชื้อราจำ,สีน้ำตาลอมแดง,สีสนิม vi. ขึ้นสนิม,ติดโรคพืชดังกล่าว,เสื่อมโทรม,กลายเป็นสีสนิม vt. ติดโรคพืชดังกล่าว,ทำให้เสื่อมโทรม,ทำให้เป็นสีสนิม
shiftless(ชิฟทฺ'ลิส) adj. ไม่มีสมรรถภาพ,ไม่มีความสามารถ,ขาดความกระตือรือร้น,ขี้เกียจ., See also: shiftlessness n.
slack(สแลค) adj.,n.,vt.,vi. (ความ,ทำให้,กลายเป็น) หย่อน,เนือย,ผ่อน,ย้อย,ขี้เกียจ,เหนื่อยหน่าย,สะเพร่า,เฉื่อย,เชื่องช้า,อ่อนแอไม่หนักแน่น, (ฝีเท้า) เบา,ไม่สมบูรณ์

English-Thai: Nontri Dictionary
loafer(n) คนเสเพล,คนไม่เอาถ่าน,คนขี้เกียจ
recumbent(adj) เอกเขนก,นอนราบ,ซึ่งพักผ่อน,ขี้เกียจ
shiftless(adj) ไม่กระตือรือร้น,เกียจคร้าน,ขี้เกียจ
slacken(vi,vt) เพลามือ,หย่อนลง,ผ่อน,ขี้เกียจ,ยาน
slacker(n) คนขี้เกียจ,คนเลี่ยงงาน,คนหนีงาน,คนหนีทหาร
supine(adj) ขี้เกียจ,หงาย,เกียจคร้าน
unoccupied(adj) ว่าง,ขี้เกียจ,ไม่มีเจ้าของ,เฉื่อยชา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
怠ける[なまける, namakeru] (vt) ขี้เกียจ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
怠る[おこたる, okotaru] Thai: ขี้เกียจ English: to be off guard

German-Thai: Longdo Dictionary
faul(adj) ขี้เกียจ, เกียจคร้าน

French-Thai: Longdo Dictionary
farniente(n) |m| การอยู่ว่างๆ เฉยๆ, การทำตัวขี้เกียจ, การปล่อยให้เวลาผ่านไปเฉยๆ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top