Search result for

ขี้ผึ้ง

(62 entries)
(0.0715 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ขี้ผึ้ง-, *ขี้ผึ้ง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขี้ผึ้ง    [N] beeswax, See also: wax, Example: เทียนทำมาจากขี้ผึ้ง, Thai definition: รังผึ้งที่เอามาหลอมใช้ในการต่างๆ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ขี้ผึ้งน. รังผึ้งที่เอามาหุงใช้ในการต่าง ๆ เช่น ทำเทียน ทำสีผึ้ง.
ขี้ผึ้งดูใน ขี้.
ขี้ผึ้งดู เต่าเหลือง ที่ เต่า ๑.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cerateขี้ผึ้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
burnout waxขี้ผึ้งชนิดไหม้หมด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
occlusal indicator waxขี้ผึ้งชี้จุดสบ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
periphery waxขี้ผึ้งดามขอบ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
ophthalmic ointment; oculentum; ointment, eyeขี้ผึ้งป้ายตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ointment, eye; oculentum; ointment, ophthalmicขี้ผึ้งป้ายตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ointment, ophthalmic; oculentum; ointment, eyeขี้ผึ้งป้ายตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oculentum; ointment, eye; ointment, ophthalmicขี้ผึ้งป้ายตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
eye ointment; oculentum; ointment, ophthalmicขี้ผึ้งป้ายตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
wax templateขี้ผึ้งรอยสบ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Analgesic Balmขี้ผึ้งแก้ปวดบวม [การแพทย์]
Antibiotic Ointmentขี้ผึ้งปฏิชีวนะ [การแพทย์]
Beeswaxขี้ผึ้งขี้ผึ้งจากผึ้ง [การแพทย์]
Coal Tar Ointmentsขี้ผึ้งรักษาโรคผิวหนังเรื้อรัง [การแพทย์]
Methyl Salicylate Ointmentขี้ผึ้งน้ำมันระกำ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This is our busiest time of year. This is busy?เออ เป็นเรื่องไอ้พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งบ้าๆบอๆดีไหม Fallen Idols (2009)
This.ฉันได้ทำหุ่นขี้ผึ้งชุดใหม่ขึ้นมาได้พักใหญ่แล้วล่ะ Fallen Idols (2009)
Give me the bone wax.Page cardio and set up a chest tray.ขอขี้ผึ้งห้ามเลือดที่กระดูกหน่อย เพจเรียกแผนกหัวใจและเอาผ้ามาคลุมผ้าที่ช่วงอก Invest in Love (2009)
What is this? Wax?นี่มันเป็นขี้ผึ้ง หรืออะไรน่ะ? Insidious (2010)
*Polish and wax, do laundry and mop and shine up.*♪โปแลนด์และขี้ผึ้งทำซักรีด และซับและเปล่งปลั่งขึ้น ♪ Tangled (2010)
When he's teaching him to wax on and off but really to fight?อย่างตอนเขาสอนทาขี้ผึ้ง ความจริงเขาสอนการต่อสู้ Crazy, Stupid, Love. (2011)
You might want to find yourself some ointment.คุณควรจะหาขี้ผึ้ง มาทาเสียนะคะ Mommy Dearest (2011)
She taught me how to make healing smokes and ointments.นางสอนข้าให้ทำควันและขี้ผึ้งบำบัด The Pointy End (2011)
I've worked up a couple of "Q's"พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง ทำเนียบดารา The Rhinitis Revelation (2011)
Or he's jonesing for a wax museum and some fudge.หรือไม่เขาก็วอนท์หุ่นขี้ผึ้งกับฟัดจ์ Fae-nted Love (2012)
Also, it smelled faintly of beeswax.มีกลิ่น ขี้ผึ้งอ่อนๆ Pilot (2012)
Oh, many surgeons, as you know, use a beeswax cream to protect their hands from the dehydrating effects of repeated washings.ศัลยแพทย์หลายคน อย่างที่คุณรูเ ใช้ครีมขี้ผึ้ง ป้องกันมือ ที่สูญเสียน้ำ จากการล้างมือบ่อยครั้ง Pilot (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขี้ผึ้ง[X] (khīpheung) EN: beeswax ; wax   FR: cire d'abeilles [f]
ขี้ผึ้ง[n.] (khīpheung) EN: ointment ; unguent ; salve ; pomade   FR: pommade [f] ; onguent [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
mineral oil(n phrase) ขี้ผึ้งหรือแวกซ์เหลวที่เหลือจากการกลั่นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
balm    [N] น้ำมันหอม, See also: ขี้ผึ้ง, ไขมันหอม, ยาหม่อง, Syn. emollient
beeswax    [N] ขี้ผึ้ง
mote    [N] ขี้ผึ้ง, See also: ผงธุลี, Syn. speck
ointment    [N] ขี้ผึ้ง, Syn. unguent
polish    [N] ขี้ผึ้งสำหรับขัดเงา, See also: ยาขัดให้มันเงา
pomade    [N] น้ำมันใส่ผม, See also: ขี้ผึ้งใส่ผม, Syn. hair oil, hair dressing, styling gel
unguent    [N] ยาที่ใช้ทา, See also: ขี้ผึ้งที่ใช้ทา, Syn. balm, cream, ointment
wax    [N] ขี้ผึ้ง, See also: สารที่คล้ายขี้ผึ้ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
balm(บาล์ม) n. ยาหม่อง,ยาขี้ผึ้งแก้ปวด, Syn. emollient
balsam(บอล'เซิม) n. ยางไม้หอมชนิดหนึ่ง,ขี้ผึ้งยา,ยาหม่อง, See also: balsamy adj.
batik(บะทีค') n. เทคนิคการย้อมสีสิ่งทอด้วยมือโดยใช้ขี้ผึ้งเป็นตัวปกคลุมส่วนที่ไม่ต้องการย้อม,สิ่งทอที่ย้อมสีโดยวิธีดังกล่าว, Syn. battik
beeswax(บีซ'แวคซฺ) n. ขี้ผึ้ง vi. ใส่ขี้ผึ้งเข้าไป
ceraten. ขี้ผึ้ง
cero-Pref. " ขี้ผึ้ง"
cerotic acidn. ขี้ผึ้งขาว
crayon(เคร'ออน,-เอิน) n. ดินสอสี,ดินสอเทียน,ดินสอขี้ผึ้ง,ดินสอชอล์ค,ภาพที่เขียนด้วยดินสอดังกล่าว, See also: crayonist n. ดูcrayon
ointment(ออยทฺ'เมินทฺ) n. ครีม,ยาขี้ผึ้ง,ยาที่เป็นครีม
paraffin waxn. พาราฟินในรูปขี้ผึ้ง

English-Thai: Nontri Dictionary
balsam(n) ขี้ผึ้ง,ยาหม่อง
beeswax(n) ขี้ผึ้ง
grease(n) ไข,มัน,ขี้ผึ้ง,น้ำมันหล่อลื่น,จาระบี
ointment(n) ครีม,ขี้ผึ้ง,น้ำมันนวดตัว
salve(n) ยาบรรเทา,ยาขี้ผึ้ง,สิ่งบรรเทา
unguent(n) ขี้ผึ้งใส่แผล,ยาทาภายนอก
vaseline(n) น้ำมันขี้ผึ้ง,วาสลิน
wax(n) ขี้ผึ้ง,ไข,ครั่ง,ยางเหนียว,ขี้หู
wax(vt) ทาขี้ผึ้ง,ขัดมัน,โรย,รูด,ฉาบ
waxen(adj) ทำด้วยขี้ผึ้ง,เหมือนขี้ผึ้ง,ซีดเหมือนผีตาย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top