Search result for

ขำ

(48 entries)
(0.2983 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ขำ-, *ขำ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขำ[V] be pretty and charming, See also: be handsome, be attractive, Syn. คมขำ, ดำขำ, Example: ผิวหล่อนขำงามดีออก ดูสวยคมคายไม่จืดชืดเหมือนพวกผิวขาว, Thai definition: มีลักษณะคมคายคมสันชวนให้มอง, Notes: ใช้แก่ผิว
ขำ[V] laugh, See also: amuse, giggle, snicker, snigger, titter, Syn. ตลก, ขบขัน, หัวเราะ, ขำขัน, Example: เธอจะขำอะไรมากมายขนาดนั้น ลดเสียงหัวเราะลงมาบ้าง, Thai definition: ชวนให้ขบขันนึกอยากหัวเราะขึ้นมา
ขำ[V] good-looking, See also: attractive, handsome, smart, elegant, pretty, pretty and charming, Syn. คมขำ, Example: ผิวหล่อนขำงามดีออก ดูสวยคมคายไม่จืดชืดเหมือนพวกผิวขาว, Thai definition: มีลักษณะคมคายคมสันชวนให้มอง, Notes: ใช้แก่ผิว
ขำขัน[V] humor, See also: joke, Syn. ขำ, ขบขัน, Example: การชมการแสดงเรื่องล้อยวนชวนขันนี้ให้ความสนุกสนานขำขันสมชื่อเรื่อง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ขำว. มีลักษณะหน้าตาคมชวนให้มอง เช่น งามขำ ดำขำ
ขำขบขัน เช่น นึกขำ.
ขำน. สิ่งหรือข้อความที่มีนัยซึ่งไม่ควรเปิดเผย เช่น ความขำเขาซับซี่ในวัดที่ดรธานปล่ยวน้นน (ม. คำหลวง ชูชก), แล้วทูลว่านางคันธมาลี ให้ข้านี้นำของมาถวาย เป็นความขำกำชับมามากมาย พลางยอบกายเข้าไปให้ใกล้ชิด (คาวี).
ขำกลิ้งว. ขบขันมาก.
ขำขันว. ที่ชวนให้หัวเราะ เช่น เรื่องขำขัน นิทานขำขัน.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
What's so funny?มีอะไรน่าขำเหรอ Emotions (2017)
It made me laugh.มันทำให้ฉันขำเลยล่ะ Confrontation (2017)
It's just that you said Michi with such a straight face.แค่ขำที่คุณพูดว่า "มิตจิ" และทำหน้านิ่งแบบนั้น Reason (2017)
What's so funny?มีอะไรน่าขำเหรอ Values (2017)
They don't take the NBA trophy at the end of the championship as a joke.ไม่มีใครมองถ้วยเอ็นบีเอท้ายฤดูกาล เป็นเรื่องขำขัน CounterPunch (2017)
They don't take the Super Bowl trophy as a joke.ไม่มีใครมองถ้วยซูเปอร์โบว์ล เป็นเรื่องขำขัน CounterPunch (2017)
You're funny.ขำตายล่ะ Smell the Weakness (2017)
You had something to do with this?มีอะไรน่าขำนัก ไบรอัน The Widow Maker (2017)
Why are you laughing?เจ้าขำทำไม Dragonstone (2017)
Well, that's funny, because where I'm from, we don't need women to run to our rescueขำว่ะ เพราะที่บ้านฉันเวลาสู้กัน เค้าไม่ให้ผู้หญิงมาช่วย The Fate of the Furious (2017)
They're worried about you, though.เอาละ ฉันขอโทษที่เคยหัวเราะเธอ แต่นี่ไม่ขำเลยนะ The Bye Bye Man (2017)
Is this fucking amusing to you?นี่มันน่าขำสำหรับนายใช่มั้ย Okja (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขำ[v.] (kham) EN: laugh ; be amused ; amuse ; giggle ; snicker ; snigger ; titter   FR: rire ; s'amuser
ขำ[adj.] (kham) EN: amusing ; humorous ; funny   FR: plaisant ; humoristique ; insolite ; amusant ; comique ; divertissant ; drôle ; rigolo (fam.)
ขำ[adj.] (kham) EN: pretty ; handsome ; smart ; elegant ; good-looking ; pretty and charming ; attractive   FR: beau ; joli
ขำ[adv.] (kham-kham) EN: jokingly   
ขำกลิ้ง[v.] (khamkling) EN: ?   FR: ?
ขำกลิ้งลิงกับหมา[X] (khamkling ling kap mā) EN: The Adventures of Pan and James : A Chimpanzee and Bulldog on Errands   
ขำขัน[v.] (khamkhan) EN: humour ; joke   
ขำขัน[adj.] (khamkhan) EN: humorous   FR: humoristique
ขำตกเก้าอี้[v. exp.] (kham tok kao-ī) EN: die with laughter   
ขำแตก[v.] (khamtaēk) EN: ?   FR: ?

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
die laughing[IDM] ขำมาก, See also: ขำกลิ้ง
fall about[PHRV] หัวเราะร่วน, See also: ขำกลิ้ง, Syn. crash about
fall around[PHRV] หัวเราะร่วน, See also: ขำกลิ้ง, Syn. crash about, fall about
tickle someone to death[IDM] ขำมาก, See also: ชอบใจมาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beauty(บิว'ที่) n. ความสวยงาม,สิ่งที่สวยงาม,สิ่งที่ดีงาม,หญิงงาม,คนงาม,ข้อขำ,การตกแต่งให้สวยงาม,ข้อได้เปรียบ,คนเด่น,สิ่งที่ดีเด่น, Syn. charm ###A. eyesore
droll(โดรล) adj. น่าขำ,น่าหัวเราะ,ตลก. n. คนตลก,คำพูดน่าขำ,ตัวตลก,เรื่องน่าขำ., See also: drollness n. drolly adv., Syn. comic
joke(โจค) {joked,joking,jokes} n. เรื่องตลก,เรื่องเล่น ๆ ,เรื่องล้อเล่น,เรื่องขำ ๆ ,คำตลก,สิ่งขบขัน,สิ่งง่าย ๆ vi. ล้อเล่น,พูดเล่น,พูดล้อเลียน,พูดตลก. vt. ทำตลก,เล่นตลก., See also: jokingly adv. -S.jest
point(พอยทฺ) n. จุด,จุดประสงค์,จุดเครื่องหมาย,จุดทศนิยม,สิ่งที่มีปลายแหลม,สถานที่,ตำแหน่ง,ทิศทาง,ขั้น,ตอน,สิ่งที่สำคัญที่เข้าใจ,ประเด็น,จุดสำคัญ,เอกลักษณ์,ข้อแนะ,ข้อคำขำ,หน่วย,หน่วยวัด,ขีด,คะแนน,การชี้,vt.,vi. ชี้,เล็ง,แจ้ง,ทำให้แหลม,เสริม,ใส่จุดทศนิยม -Phr. (inpoint เข้าประเด็น ทำได้,เกี่ยวข้อง)

English-Thai: Nontri Dictionary
droll(adj) น่าขำ,น่าหัวเราะ,น่าขัน,ตลกขบขัน
joke(n) เรื่องตลก,เรื่องขำขัน
pithily(adv) อย่างมีแก่นสาร,อย่างคมขำ,อย่างแหลมคม
pithy(adj) เต็มไปด้วยแก่นสาร,คมขำ,แหลมคม
tidbit(n) เกร็ดขำๆ,เศษ,ของดี,ของล้ำค่า,อาหารอร่อย
titbit(n) เกร็ดขำๆ,สิ่งโอชะ,เศษของดี,ของล้ำค่า

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
rofl ( ) ขำกลิ้ง

German-Thai: Longdo Dictionary
humorvoll(adj) ที่เต็มไปด้วยอารมณ์ขัน, ที่เต็มไปด้วยมุกตลก เช่น Er ist humorvoll. Er kann immer über sich selbst lachen. เขามีอารมณ์ขันจัง เขาสามารถหัวเราะขำตัวเองได้ตลอดเวลา , See also: A. humorlos,

French-Thai: Longdo Dictionary
poisson d'avril(phrase) เรื่องโกหกหรือเรื่องขำขันที่นำมาเล่นหลอกกันในวันที่ 1 เมษายน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top