Search result for

ขานรับ

(23 entries)
(0.2429 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ขานรับ-, *ขานรับ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขานรับ[V] answer, See also: respond to, Syn. ตอบรับ, ขานตอบ, Example: นักศึกษาขานรับระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยกันอย่างพร้อมเพรียง, Thai definition: ตอบรับกลับไปหรือเห็นพ้องด้วย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ขานรับก. ออกเสียงตอบ เช่น พอครูเรียกชื่อ นักเรียนก็ขานรับ, ตอบรับ เช่น หน่วยราชการขานรับนโยบายของรัฐบาล.
ขานยามขานรับเมื่อผู้ตรวจเรียกชื่อนักโทษทุกยาม เช่น ถ้าลักพระปล้นสดมลักช้างม้าเปนสัจให้จำ ๕ ประการไว้ในคุกให้ขานยาม (สามดวง).

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Women react to me the way that they do, Don Octavio... because they sense that I search out the beauty that dwells within them until it overwhelms everything else.ผู้หญิงขานรับผมด้วยวิธีของพวกเธอ ดอนอ็อคตาวิโอ เพราะพวกเขารับรู้ว่า ผมค้นหาความงดงามที่อยู่ภายในตัวเธอ จนกระทั่งมันบดบังทุกสิ่ง Don Juan DeMarco (1994)
The One Ring answers to Sauron alone. It has no other master.เเหวนเอกธำมรงค์ขานรับซอรอนเท่านั้น มันไม่มีเจ้านายอื่นอีก The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
- Why aren't you responding? - Yes, boss.ทำไมคุณไม่ขานรับMy Wife Is a Gangster 3 (2006)
You're in the army now. We have a way of addressing officers, don't we?ตอนนี้เธออยู่ในกองทัพ เรามีวิธี ขานรับแบบทหารใช่มั้ย The Water Horse (2007)
What, you can't answer when I'm calling you?อะไรกัน คูณขานรับไม่ได้ ตอนที่ฉันเรียกคุณงั้นเหรอ Seven Thirty-Seven (2009)
Mr. Jackson, I'm happy to let you use my phone.เขาไม่ขานรับ Negro Y Azul (2009)
Answering a pleas from the Senate, the Grand Army of the Republic mounts a bold offensive to liberate the system.ด้วยขานรับคำร้องขอจากสภาสูง กองทัพแห่งสาธารณรัฐ ได้เตรียมพร้อมสำหรับการจู่โจมอันอุกอาจ เพื่อปลดปล่อยระบบดาวแห่งนี้ให้เป็นอิสระ Storm Over Ryloth (2009)
Call me dream catcher. I'll answer.เรียกฉันว่านักสร้างฝัน แล้วฉันจะขานรับ Bride Wars (2009)
He laps up my lies like the snivelling dog he is.เขาขานรับคารมปลิ้นปลอกของข้า เหมือนสุนัขประจบเจ้าของเลยทีเดียว The Tears of Uther Pendragon (2010)
There are a few warriors amongst us.เพราะเมื่อข้าเรียกหา พวกเขาขานรับ The Hobbit: An Unexpected Journey (2012)
But the sorcerer called and a voice answered.นอกเสียจากผู้ร่ายมนตร์ผู้นั้นเปล่งเสียงเรียก และเสียงปริศนาขานรับ And Now His Watch Is Ended (2013)
- If I were Dad, I'd say yes.ถ้าดั๊นเป็นป๊า คงขานรับ Hotel Transylvania 2 (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขานรับ[v.] (khānrap) EN: answer ; respond to   
ขานรับนโยบาย[v. exp.] (khānrap nayōbāi) EN: ?   FR: ?

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
respond(รีสพอนดฺ') vi. ตอบ,พูดตอบ,ตอบสนอง,โต้ตอบ,ขานรับ,รับ,vt. พูดตอบ n. ผลตอบ,การตอบ,ฝาผนังที่ต่อกัน, Syn. reply ###A. ignore
respondence(รีสพอน'เดินซฺ) n. การตอบ,การตอบสนอง,การขานรับ, Syn. respondency
respondent(รีสพอน'เดินทฺ) adj. เกี่ยวกับการตอบ,เกี่ยวกับการขานรับ n. ผู้ตอบ,ผู้โต้ตอบ,ผู้ตอบสนอง,จำเลย,ผู้แก้คำถาม
response(รีสพอนซฺ') n. คำตอบ,การตอบ,คำรับ,ผลตอบ,ความรู้สึกตอบ,การโต้ตอบ,การขานรับ, Syn. answer,reply

English-Thai: Nontri Dictionary
respond(vi) ขานรับ,ตอบ,ตอบสนอง
response(n) การตอบสนอง,คำตอบ,การตอบ,การขานรับ,ผลตอบ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top