Search result for

ขาน

(59 entries)
(0.1684 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ขาน-, *ขาน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขาน[V] reply, See also: answer, respond, Syn. ขานรับ, ขานตอบ, ตอบ, ตอบรับ, Example: ทำไมหนูไม่ขาน เมื่อแม่เรียก, Thai definition: พูดตอบกลับไปยังผู้ที่เรียก
ขาน[V] call out, See also: call, Syn. เรียก, เรียกชื่อ, ขานชื่อ, Example: คุณครูขานชื่อนักเรียนทุกคนเพื่อจะดูว่าใครขาดเรียน, Thai definition: เรียกชื่อเพื่อให้ตอบกลับมา
ขานตอบ[V] call out in reply, See also: give an answering call, answer, reply, Syn. ขานรับ, Example: ครูเริ่มอ่านบัญชีรายชื่อแต่ไม่มีใครขานตอบ
ขานรับ[V] answer, See also: respond to, Syn. ตอบรับ, ขานตอบ, Example: นักศึกษาขานรับระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยกันอย่างพร้อมเพรียง, Thai definition: ตอบรับกลับไปหรือเห็นพ้องด้วย
ขานชื่อ[V] call out names during a roll call, See also: make a roll call, announce, Syn. เรียกชื่อ, Example: ทหารถูกขานชื่อทีละคนตามลำดับยศ
ขานรหัส[V] call someone by signals, See also: call, Syn. เรียกรหัส, Ant. ตอบรหัส, Example: ทางศูนย์ขานรหัสมาแล้วแต่ฝ่ายเราส่งกลับไปไม่ได้, Thai definition: ร้องเรียกโดยใช้สัญญาณหรือสัญลักษณ์ที่กำหนดรู้กันโดยเฉพาะ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ขานก. ออกเสียงพูดหรือตอบเป็นต้น เช่น ขานยาม ขานรับ.
ขานว. ใช้ประกอบต่อคำ “ตาย” ว่า ไม้ตายขาน หมายความว่า ต้นไม้ที่ยืนต้นตายเป็นแถว ๆ.
ขานกยาง ๑น. ปืนโบราณที่ตั้งยิงบนขาคํ้า
ขานกยาง ๑เรียกตรวนที่มีลูกย่าง ๒ อัน ว่า ตรวนขานกยาง.
ขานกยาง ๑ดูใน ขา ๑.
ขานกยาง ๒น. ชื่อปลาทะเลชนิด Scomberoides tol (Cuvier) ในวงศ์ Carangidae ลำตัวแบนข้าง เรียวเล็กกว่าปลาสละและปลาเฉียบ แต่พอ ๆ กับปลาสีเสียด ซึ่งทั้งหมดอยู่ในสกุลเดียวกัน ปากไม่กว้างนัก ท้ายขากรรไกรบนอยู่ในแนวใต้จุดศูนย์กลางของตา เกล็ดเล็กและยาวมากคล้ายเข็มฝังแน่นในหนัง เส้นข้างตัวไม่มีเกล็ดที่เป็นสันแข็ง ครีบหลังตอนแรกเป็นหนามแข็ง ๖-๗ ก้าน เรียงห่างกัน มีกระดูกเป็นหนาม ๒ อัน อยู่หน้าครีบก้นและพับซ่อนในร่องเนื้อได้ ลำตัวสีเงินเทา มีจุดสีเทาดำอยู่ในแนวเส้นข้างตัว ๕-๘ จุด ขนาดยาวได้ถึง ๔๓ เซนติเมตร.
ขานนาคก. กล่าวตอบในเวลาที่พระคู่สวดสวดถามคุณสมบัติและโรคต้องห้ามเป็นภาษาบาลีในที่ประชุมสงฆ์ แล้วนาคผู้ขอบวชเป็นภิกษุตอบรับหรือปฏิเสธเป็นภาษาบาลีเช่นกัน.
ขานยามก. บอกเวลาเปลี่ยนชั่วโมง
ขานยามขานรับเมื่อผู้ตรวจเรียกชื่อนักโทษทุกยาม เช่น ถ้าลักพระปล้นสดมลักช้างม้าเปนสัจให้จำ ๕ ประการไว้ในคุกให้ขานยาม (สามดวง).
ขานยาวก. ร้องรับเพื่อให้พายเรือพร้อมกัน.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He's sweet.ขาน่ารัก Pilot (2011)
I looked upon a desolate shell with no whisper of the past about its staring walls.ฉันมองขึ้นไปยังโครงตึกอันรกร้าง ไร้ซึ่งเสียงกระซิบจากอดีต ขับขานถึงกําเเพงที่น่าขนลุกนั่น Rebecca (1940)
He would most certainly have called me back.ป่านนี้เขาน่าจะโทรกลับมาหาฉันได้เเล้วนะ Rebecca (1940)
Crawley didn't have much success with Rebecca, but he ought to have more luck this time.ครอว์ลี่ย์ชวดโอกาสกับรีเบคคา เเต่ครั้งนี้เขาน่าจะโชคดีกว่าเดิม Rebecca (1940)
He presented his case, not you.ขานำเสนอกรณีของเขาไม่ได้คุณ 12 Angry Men (1957)
What do you mean? Why didn't his lawyer bring it up?สิ่งที่คุณหมายถึงอะไร ทำไมไม่ทนายของเขานำมันมาได้อย่างไร 12 Angry Men (1957)
They sat on the terrace and many fishermen made fun of the old man.พวกเขานั่งอยู่บนระเบียงและ หลาย ของชาวประมงที่ทำสนุกของ ชายชรา The Old Man and the Sea (1958)
He smelled the tar and oakum of the deck as he slept... ... and he smelled the smell of Africa that the land breeze brought with the morning.เขากลิ่นต้าและเส้นเชือกของ ดาดฟ้า ในขณะที่เขานอนหลับอยู่และ เขาได้กลิ่นกลิ่น ของทวีปแอฟริกาที่สายลมที่ดิน The Old Man and the Sea (1958)
He lay forward, cramping himself against the line with his body... ... putting all his weight on his left hand, and he was asleep.ขานอนข้างหน้าตะคริวตัวเอง กับ สอดคล้องกับร่างกายของเขา วางน้ำหนักของเขาทั้งหมด ในมือซ้ายของเขาและเขาก็หลับ ไป The Old Man and the Sea (1958)
The moon had been up for a long time, but he slept on.ดวงจันทร์ได้รับการขึ้นเป็น เวลานาน แต่เขานอนอยู่บน The Old Man and the Sea (1958)
And when he's found I'd be scared to be put in his shoes!พอหาไอ้หมอนั่นเจอ ฉันกลัวว่าจะกลายเป็นอย่างเขาน่ะสิ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Answer 'Present' !ขานว่า 'อยู่ครับ' ! The Good, the Bad and the Ugly (1966)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขาน[v.] (khān) EN: call on ; announce   FR: répondre à l'appel
ขาน[n.] (khān) EN: tiger   FR: tigre [m]
ขานรับ[v.] (khānrap) EN: answer ; respond to   
ขานรับนโยบาย[v. exp.] (khānrap nayōbāi) EN: ?   FR: ?

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
call off[PHRV] ขาน (ชื่อ, คำฯลฯ), See also: เรียก, อ่าน, Syn. call over
number off[PHRV] ขานชื่อ, See also: เรียกชื่อ (ทางทหาร)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amanuensis(อะแมนนูเอน' ซิส) n., (pl. -ses) เลขานุการ, เจ้าหน้าที่คัดลอกหรือจดตามคำบอกหรือจดชวเลข (secretary)
chancellery(ชาน'ชะเลอรี) n. ตำแหน่งเสนาบดี,สำนักงานเสนาบดี,รัฐมนตรี,ตำแหน่งอัครมหาเสนาบดีของบางประเทศ,สถานเอกอัครราชฑูต,สถานกงสุลใหญ่,เจ้าหน้าที่ทั้งหมดของสถานเอกอัครราชฑูต (หรือกงสุล) ,เลขานุการเอกอัครราชทูต (หรือกงสุล) ,นายกรัฐมนตรี (ของบางประเทศ) ,ตุลาการใหญ่ของบางประเ
crier(ไคร'เออะ) n. ผู้ร้อง,คนร้องขาย,เจ้าหน้าที่ศาลที่เรียกขาน,เจ้าหน้าที่ประกาศ
iceberg(ไอซฺ'เบิร์ก) n. ภูเขาน้ำแข็ง
nomenclator(โน'มันเคลเทอะ) n. คนขานชื่อ,
pager(แพจ'เจอะ) n. เครื่องเรียกขานชื่อคน
private secretaryn. เลขานุการส่วนตัว
protect modeภาวะอารักขาหมายถึง แนวกั้น หรือแนวอารักขาในส่วนของแรม (RAM) ที่เป็น 386 หรือสูงกว่านั้น เพื่อไม่ให้มีการสับสนกัน เมื่อมีการปฏิบัติการมากกว่าสองโปรแกรมในเวลาเดียวกัน อย่างไรก็ตาม โปรแกรมระบบดอส (DOS) และวินโดว์ (Windows) ยังไม่สามารถใช้ภาวะอารักขานี้ได้ แต่จะใช้ได้ใน Windows NT และ OS/2
respond(รีสพอนดฺ') vi. ตอบ,พูดตอบ,ตอบสนอง,โต้ตอบ,ขานรับ,รับ,vt. พูดตอบ n. ผลตอบ,การตอบ,ฝาผนังที่ต่อกัน, Syn. reply ###A. ignore
respondence(รีสพอน'เดินซฺ) n. การตอบ,การตอบสนอง,การขานรับ, Syn. respondency

English-Thai: Nontri Dictionary
berg(n) ภูเขาน้ำแข็ง
caller(n) ผู้ขานชื่อ,ผู้เรียก,ผู้ไปเยี่ยม,ผู้มาหา
chancellor(n) อธิการบดี,อัครมหาเสนาบดี,นายกรัฐมนตรี,รัฐมนตรี,เลขานุการสถานทูตน
designate(vt) กะ,เรียกขาน,ระบุ,ตั้งชื่อ,บ่งชี้,กำหนด
designation(n) การแต่งตั้ง,ชื่อ,ตำแหน่ง,การตั้ง,การเรียกขาน,การระบุ
dub(vt) ให้ฉายา,ขนานนาม,แต่งตั้ง,เรียกขาน
glen(n) หุบเขาน้อยๆ
hillock(n) ภูเขาน้อย,เนินเขา,โคก,ควน
iceberg(n) ภูเขาน้ำแข็ง
respond(vi) ขานรับ,ตอบ,ตอบสนอง

German-Thai: Longdo Dictionary
erreichen(vt) |erreichte, hat erreicht| ไปถึง, ทำสำเร็จ Wann erreichen wir den Berggipfel? เมื่อไหร่เราจะถึงยอดเขาน
immerhinสุดท้ายแล้ว (ใช้บ่งว่า ไม่ควรเพิกเฉย) เช่น Du sollst ihm dabei helfen. Er ist immerhin dein Bruder. เธอควรช่วยเขานะ สุดท้ายแล้วเขาก็เป็นน้องชายของเธอเอง, See also: S. schließlich
sich setzen(vt) |setzte sich, hat sich gesetzt| นั่งลง, กำลังนั่งลง เช่น Er setzte sich zu uns im Restaurant. เขานั่งลงกับพวกเราในร้านอาหาร
stumm(adj adv) เป็นใบ้ หรือ ไม่ยอมพูด เช่น 1° Er sitzt die ganze Zeit stumm da. = เขานั่งเงียบไม่ยอมพูดอะไรตลอดเวลา 2° Meine einzige Tochter ist nach dem Unfall stumm geworden. = ลูกสาวคนเดียวของผมกลายเป็นใบ้หลังจากเกิดอุบัติเหตุครั้งนั้น
rauchen(vi vt) |rauchte, hat geraucht| สูบบุหรี่ เช่น Dass du rauchst, stört ihn. = ที่เธอสูบบุหรี่นะ รบกวนเขาน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top