Search result for

ขั้นบันได

(42 entries)
(0.0107 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ขั้นบันได-, *ขั้นบันได*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขั้นบันได[N] steps, Example: อย่าให้เด็กๆ ไต่ไปตามขั้นบันได เพราะอาจทำให้พลาดตกลงมาได้, Count unit: ขั้น, Thai definition: ส่วนของบันไดที่เป็นชั้นลดหลั่นกันเป็นลำดับ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Terrace ขั้นบันได
ที่ราบแบบขั้นบันไดซึ่งสร้างขึ้นในบริเวณลาด ชันสูง มีคันดินเป็นขอบ เพื่อป้องกันการกร่อน ควบคุมการไหลของน้ำ และรักษาความชุ่มชื้นของดิน [สิ่งแวดล้อม]
terraceterrace, ขั้นบันได [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's a little dinged up and it's missing a few steps, but...เป็นรอยนิดหน่อยขั้นบันไดหายไปบ้าง ชอบมากเลย Jumper (2008)
We brought him samples, and he analyzed them and found that a lot of the packages that were labeled as expensive meat from larger whales was actually dolphin meat.มากขึ้นๆเหมือนขั้นบันไดขึ้นไป สมารถขยายขึ้นไปเป็น 10 เท่า... กว่าจะถึงจุดบนสุดของห่วงโซ่อาหาร The Cove (2009)
You may see this orchestra as a stepping stone to greater things.นายอาจจะเห็นวงนี้เหมือนขั้นบันไดไต่เพื่ออนาคต Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
What did I tell you about sliding down the staircase?แม่บอกหนูว่ายังไง ไอเรื่องที่เล่นสไลด์ลงมาจากขั้นบันไดเนี่ย Everybody Ought to Have a Maid (2009)
these two knuckleheads decid to slide down the staircaseเด็กทึ่ม 2 คนนี้เล่นสไลด์ลื่นลงมาจากขั้นบันไดน่ะ Everybody Ought to Have a Maid (2009)
The steps of the met will no longer be restricted to a certain crowd.ขั้นบันไดหน้าพิพิธภัณฑ์เมท ก็ไม่เข้มงวดอีกต่อไป ถึงกลุ่มคนบางกลุ่ม Dan de Fleurette (2009)
He sat above me on the steps.เขานั่งบนขั้นบันไดเหนือหนู How to Succeed in Bassness (2009)
The hypotenuse of the triangle formed by the riser and tread looks to be approximately 33 centimeters.ด้านของสามเหลี่ยมมุมฉากที่เกิดจาก ขั้นบันได ดูเหมือนจะห่างกัน ประมาณ 33 เซนติเมตรได้นะ The Parts in the Sum of the Whole (2010)
Facedown at the bottom of a staircase.คว่ำหน้า ตรงบันไดขั้นสุดท้าย ของที่พักขั้นบันได Digging the Dirt (2010)
And I was crying on the staircaseAnd I was crying on the staircase ฉันน้ำตาไหล อยู่ที่ขั้นบันได Letters to Juliet (2010)
Meet me at top of the stairs in ten seconds.สิบวินาที ที่ฉันกระโดดข้ามขั้นบันได Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 (2010)
But perhaps from your lofty heights atop the corporate ladder, you've lost touch with the struggles of the common man.แต่ก็นะ ชนชั้นสูงอย่างนายผู้อยู่บน ยอดสูงสุดของขั้นบันไดแห่งองค์กร คงไม่รู้สึก ถึงการต่อสู้ของสามัญชน The Bus Pants Utilization (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขั้นบันได[n. exp.] (khan bandai) EN: step   FR: marche [f] ; barreau [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flight[N] ขั้นบันไดระหว่างชั้น
spoke[N] ขั้นบันได, Syn. rung
stair[N] ขั้นบันได, Syn. single step
stave[N] ขั้นบันได
stile[N] ขั้นบันไดติดข้างรั้วหรือกำแพง, See also: ขั้นบันไดสำหรับปีนข้ามรั้วหรือกำแพง, Syn. stairs, step
tread[N] ขั้นบันได
winder[N] ขั้นบันไดวน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cascade(แคส'เคด) {cascaded,cascading,cascades} n. น้ำตกเล็กที่ตกจากหน้าผาที่สูงชัน,น้ำตกเป็นหลั่น ๆ ,การต่อไฟฟ้าเป็นหลั่น ๆ ,การเชื่อมโยง,ใบพะเนียด vt.,vi. ตกลงมาเหมือนน้ำตก,ต่อเนื่องกันเป็นขั้นบันได, Syn. cataract แบบต่อเรียงการจัดเรียงวินโดว์บนจอภาพนั้น สามารถทำได้ 2 แบบ คือให้เป็นแบบต่อเรียง ซึ่งจะทำให้สามารถมองเห็นชื่อของแต่ละวินโดว์ที่เรียงต่อกัน หรือแบบแผ่เรียง (tile) ซึ่งจะทำให้มองเห็นทุกวินโดว์บนจอพร้อม ๆ กันในขนาดเล็ก ๆ ก็ได้ ทั้งนี้แล้วแต่คำสั่งของผู้ใช้เครื่อง (คอมพิวเตอร์) ว่าจะสั่งให้เป็นแบบ cascade หรือ tileดู tile เปรียบเทียบ
echelon(เอช'ชะลอน) n. การจัดกำลังทหารเครื่องบินหรือยานพาหนะอื่นเป็นขั้นบันได,ระดับตำแหน่ง,ระดับขั้นในระบบองค์กร vt.,vi. จัดเป็นขั้นบันได,จัดเป็นระดับ, Syn. rank
escalade(เอล'คะเลด) n.,vt. (การ) ขึ้นดอย,ทางขั้นบันได, (การ) ใช้บันไดปีนกำแพง,ขึ้นขั้นบันได, See also: escalader n.
flier(ไฟล'เออะ) n. สิ่งที่บินได้ (เช่นนก,แมลง) ,นักบิน,สิ่งที่เคลื่อนด้วยความเร็วสูง,ขั้นบันได
flight(ไฟลทฺ) n. การบิน,กองบินน้อย,ขั้นบันได,การเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว,การหายวับ,การเจริญอย่างรวดเร็ว,การหนี,การจากไปอย่างเร่งรีบ. -Phr. (take flight,take to flight ล่าถอย,หนี)
flyer(ไฟล'เออะ) n. สิ่งที่บินได้ (เช่นนก,แมลง) ,นักบิน,สิ่งที่เคลื่อนด้วยความเร็วสูง,ขั้นบันได
footstepn. ฝีเท้า,รอยเท้า,การก้าวเท้า,ที่สำหรับเท้าเหยียบ,ระยะห่างของก้าว,ขั้นบันได,--Phr. (follow in a person's footsteps ทำต่อเนื่อง,เลียนแบบ), Syn. pace
ladder(แลด'เดอะ) n. บันได,ขั้นบันได,สิ่งที่เป็นขั้นตอน,สิ่งที่เป็นอนุกรม,เส้นด้ายยุ่ง, Syn. bridge
landing(แลน'ดิง) n. การขึ้นบก,การลงสู่พื้นดิน,สถานที่ที่ขึ้นบก,พื้นหัวหรือใต้บันได,ขั้นบันได
mi(มี) n. เสียงที่3ของขั้นบันไดเสียง -ดูที่ myocardial infarction

English-Thai: Nontri Dictionary
doorstep(n) ทางเดินหน้าบ้าน,บันไดหน้าประตูบ้าน,ขั้นบันได
footboard(n) พื้นยกสำหรับรองเท้า,ขั้นบันไดขึ้นลงรถ,ที่เหยียบเท้า
footstep(n) ฝีเท้า,รอยเท้า,เสียงเดิน,การก้าวเท้า,ขั้นบันได
rung(n) ซี่ไม้,ขั้นบันได,ซี่ล้อรถ
spoke(n) พวงมาลัย,ซี่ล้อรถ,ขั้นบันไดชนิดพาด,ไม้ขัดล้อ
staircase(n) ขั้นบันได
stave(n) ขั้นบันได,ชั้น,ไม้เท้า
step(n) ฝีเท้า,ก้าว,ระยะ,ขั้นบันได,ธรณีประตู,จังหวะ,ตำแหน่ง
terrace(n) ชั้น,หลั่น,ดาดฟ้า,ระเบียง,ที่ดินขั้นบันได

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top