Search result for

ขั้นต่ำ

(20 entries)
(0.2279 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ขั้นต่ำ-, *ขั้นต่ำ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขั้นต่ำ[N] minimum, Ant. ขั้นสูง, Example: ฉันว่าเงินเดือนที่เป็นขั้นต่ำคงไม่เกิน 8,000 บาท, Thai definition: ส่วนที่มีปริมาณน้อยที่สุดหรือมีค่าน้อยที่สุด
ขั้นต่ำ[ADJ] minimum, See also: lowest, minimal, Ant. ขั้นสูง, Example: ชายต้องมีอายุขั้นต่ำคือ 20 ปี จึงจะจดทะเบียนสมรสได้, Thai definition: ที่มีปริมาณน้อยที่สุดหรือมีค่าน้อยที่สุด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
minimumขั้นต่ำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I sentence you to life imprisonment... and I instruct that you shall serve... a minimum of 30 years.ประโยคที่ผมคุณ ให้จำคุกตลอดชีวิต ... และผมสั่ง ที่คุณจะให้บริการ ... ขั้นต่ำ 30 ปี In the Name of the Father (1993)
These men can learn the value of an honest day's labor, while providing a valuable service to the community and... at a bare minimum of expense to Mr. and Mrs. John Q Taxpayer.คนเหล่านี้สามารถเรียนรู้คุณค่าของการใช้แรงงานวันที่ซื่อสัตย์ของ ขณะที่การให้บริการที่มีคุณค่าให้กับชุมชนและ ... ที่ขั้นต่ำเปลือยของค่าใช้จ่ายให้กับนายและนางจอห์น Q ตัวผู้เสียภาษีอากร The Shawshank Redemption (1994)
Of course, Norton failed to mention to the press that "bare minimum of expense" is a fairly loose term.RED: แน่นอนนอร์ตันล้มเหลวที่จะพูดถึงการกด ว่า "ขั้นต่ำเปลือยของค่าใช้จ่าย" เป็นคำที่ค่อนข้างหลวม The Shawshank Redemption (1994)
Making a dollar over minimum wage at 32 years old.หาเงินได้แค่ค่าแรงขั้นต่ำ อายุก็ปาเข้าไป 32 Lonesome Jim (2005)
Barely able to make minimum wage.ทำงานได้น้อยกว่าค่าแรงขั้นต่ำ Chapter Seven 'Nothing to Hide' (2006)
Your minimum payment is $17 a month.ใช้จ่ายได้ขั้นต่ำ $17 ต่อเดือน Bang, Bang, Your Debt (2007)
You told me I'd always be able to meet the minimums.ไหนคุณบอกว่าฉันจ่ายแค่ขั้นต่ำก็ได้ไง Bang, Bang, Your Debt (2007)
I mean, he's barely making his minimum payments.นั่นหมายถึง เขาแทบจะจ่ายขั้นต่ำสุดยังไม่ไหวเลย Bang, Bang, Your Debt (2007)
And Hardwick told me it was fine to make minimum payments.และฮาร์ดวิคก็บอกผมว่า จะจ่ายแค่ขั้นต่ำก็ได้ Bang, Bang, Your Debt (2007)
A minimum tip for my services.นั่นทิปขั้นต่ำที่ผมได้เลยหละ โอ้ ตอนนี้ผมรู้แล้วว่าทำไมค่าโทรศัพท์ถึงแพงนัก Slumdog Millionaire (2008)
That's why they get the cheap rates,you see.มันเป็นเหตุผลว่าทำไมพวกเขาสมควรได้แค่แรงงานขั้นต่ำ,เห็นไหม. ? Last Man Standing (2008)
The Haitians elect a priest who decides to raise the minimum wage from 38 cents to 1 dollar a day.ชาวเฮติเลือกตั้งรัฐ จึงตัดสินใจเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ จาก 28 เซ็นต์ส มาเป็นวันละ 1 ดอลลาร์ Quantum of Solace (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขั้นต่ำ[adj.] (khantam) EN: minimum ; lowest ; minimal   FR: minimum ; minimal ; le plus bas

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
at the bottom of the ladder[IDM] ระดับต่ำ, See also: ขั้นต่ำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cheap(ชีพ) adj.,adv. ถูก,ขั้นต่ำ,หยาบคาย,ไร้ศีลธรรม,ขวยใจ,ขี้เหนียว,ซึ่งได้มาง่าย, See also: cheapness n., Syn. inexpensive
clone(โคลน) n. พวกสิ่งมีชีวิตที่สืบพันธุ์จากระบบไร้เพศ., See also: clonal adj. คอมพิวเตอร์เลียนแบบหมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำเลียนแบบเครื่องคอมพิวเตอร์ยี่ห้อดัง ๆ ส่วนใหญ่จะมีราคาถูก โดยปกติ เขาแบ่งระดับขั้นของคอมพิวเตอร์กันดังนี้ คือ ถ้าเป็นระดับที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุด ก็มีคอมพิวเตอร์ของบริษัทไอบีเอ็ม (IBM) แมคอินทอช (Macintosh) และคอมแพค (Compaq) ถัดลงมาอยู่ในระดับเทียบเคียงได้ (compatible) หมายถึง พวกที่มีชื่อ แต่โด่งดังน้อยกว่า เช่น เอ็ปซอน (Epson) ที่ขั้นต่ำสุดก็คือพวกที่ทำเลียนแบบในราคาถูก .....ถูกจนคนมักจะชอบเสี่ยงซื้อไปใช้ จึงจะเรียกว่า "clone"

English-Thai: Nontri Dictionary
minimum(n) ขั้นต่ำ,ค่าน้อยที่สุด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top