Search result for

ขับออก

(47 entries)
(0.0383 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ขับออก-, *ขับออก*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
expelขับออก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
eccrine; exocrineขับออก (ภายนอก) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
exocrine; eccrineขับออก (ภายนอก) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oustขับออก, ขับไล่, แย่ง, ถอน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Exudationขับออกมา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And then I heard a car driving off down the street. I guess someone was waiting for her.และผมยังได้ยินเสียงรถขับออก ไปยังถนน คิดว่าคงมีใครรอเธออยู่. Suspiria (1977)
She drives off the road, the man's killed.เธอขับออกไปยังถนน ผู้ชายถูกฆ่า Basic Instinct (1992)
A lot of people died.ขับออกมาจากตัวมัน มีคนตายเยอะแยะ Signs (2002)
Dumbledore's been driven out of this castle by the mere memory of me.ดัมเบิลดอร์ถูกขับออกจากปราสาทนี้ โดยแค่ความทรงจำของฉัน Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
After we met, I was sent home and excommunicated... for being gay.หลังจากที่เราพบกันวันนั้น ผมถูกส่งกลับบ้านและก็ถูกขับออกจากนิกายน่ะครับ เพราะว่าผมกลายเป็นเกย์ Latter Days (2003)
They packed their stuff and left in a rental carพวกเขาเก็บข้าวของ แล้วก็เช่ารถขับออกไปครับ Oldboy (2003)
He says he kept tryin' to drive away.เขาว่าเขาพยายาม ขับออกห่าง Crash (2004)
No, we gonna drive away. And he gonna let go.ไม่ เราจะขับออกไปเลย แล้วเขาก็จะปล่อยมือ Crash (2004)
- You've driven off the road. - No, I'm on the road.ขับออกนอกถนนแล้ว ไม่ เราอยู่บนถนน Hotel Rwanda (2004)
It recorded your car's license plate as you drove away.มันบันทึกหมายเลขทะเบียนรถของเธอได้ ตอนที่เธอขับออกไป Mr. Monk and the Panic Room (2004)
Okay. They drove off in Gumbal's car.โอเค พวกเขาใช้รถคุณกัมบอลขับออกไป Mr. Monk and the Other Detective (2005)
Our group was kicked out of Hyeon-To Cityกลุ่มของเราถูกขับออกมาจากเมืองฮยอนโท Episode #1.43 (2006)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cashier    [VT] ไล่ออก (ทหาร), See also: ขับออก, Syn. discard, dismiss, reject
dislodge from    [PHRV] ขับออกจาก, See also: ไล่ออกจาก, เอาออกจาก
dismiss for    [PHRV] ไล่ออกจาก (งาน, สถานที่) เพราะ, See also: ขับออกเพราะ
dismiss from    [PHRV] ไล่ออกจาก, See also: ขับออกจาก
drive away    [PHRV] ขับออกไป, See also: ขับจากไป, Syn. drive off
drive off    [PHRV] ขับออกไป, See also: แล่นออกไป
eject from    [PHRV] ขับออก, See also: ไล่ออก, Syn. throw out
evict from    [PHRV] ขับออกจาก, See also: ไล่ออกจาก
discharge    [VT] ปล่อยออก, See also: ขับออก, ส่งออกไป
discharge    [VT] ระบายออก, See also: ขับออก, ปล่อยออก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alienate(เอ' ลิเนท, แอล' เยินเนท) vt. ทำให้เหินห่าง, ทำให้บาดหมาง, โอน (เงิน,ที่ดิน) , ทำให้วิกลจริต, ขับออก. -alienator n. ผู้โอนกรรมสิทธิ์
alpha decayขบวนการแผ่กัมมันตภาพรังสีที่อนุภาคแอลฟ่าถูกขับออกจากนิวเคลียสของอะตอม ทำให้ atomic number ลดลงไปสอง
ban(แบน) {banned,banning,bans} vt.,n. ห้าม,ประกาศห้าม,สั่งห้าม,ขับออกนอกศาสนา,ประณาม,สาปแช่ง
bomb(บอมบ์) {bombed,bombing,bombs} n. ระเบิด,ลูกระเบิด,ก้อนวัตถุเหลวที่ขับออกจากภูเขาไฟ,ระเบิดภูเขาไฟ,ความล้มเหลวสิ้นเชิง,อาวุธนิวเคลียร์ vi. ปล่อยลูกระเบิด,ทิ้งลูกระเบิด,ยิงลูกระเบิด,ล้มเหลว, Syn. missile
curse(เคิร์ส) n. คำสาปแช่ง,คำแช่งด่า,คำสบถ,ความหายนะ,ภัยภิบัติ,ความอัปมงคล,สิ่งระยำ,คนระยำ,สิ่งที่ร้าย,สิ่งที่ถูกสาปแช่ง,การขับออกจากศาสนา vt. นำความชั่วร้ายหรือความหายนะ vi. สาปแช่ง,สบถ, Syn. exoriate,damn
deject(ดิเจค'ทะ) n., (pl. อุจจาระ,มูล,สิ่งที่ขับออกมา
disbar(ดิสบาร์') vt. ขับออกจากวงการทนายความ,เพิกถอนสิทธิในการเป็นทนายความ
discharge(ดิสชาร์จ') vi.,vt.,n. (การ) ปล่อย,เอาลง,ขับออก, ทำให้พ้นหน้าที่ความรับผิดชอบหรืออื่น ๆ ,ปลดจากประจำการ,ปลดจากงาน,ปล่อยกระแสไฟฟ้า,หนังสือหลักฐานการปลดจากภาระหน้าที่,การชำระสะสาง, See also: discharger n. ดูdischarge, Syn. unl
dislodge(ดิสลอจฺ') vt. ขับออกจากที่,เอาออก vi. เคลื่อนจากที่, See also: dislodgement n. ดูdislodge dislodgment n. ดูdislodge, Syn. remove
disposses(ดิสพะเซส') vt. ริบทรัพย์,ยึดทรัพย์,ปลด,ชิง,ขับออก., See also: dispossession n. dispossesor n. dispossessory adj., Syn. dismiss

English-Thai: Nontri Dictionary
bounce(vt) กระทบ,กระแทก,โยน,ไล่ออก,ขับออก,ทำให้เด้งกลับ
dethrone(vt) ปลดออกจากตำแหน่ง,ขับออกจากบัลลังก์
dethronement(n) การปลดออกจากตำแหน่ง, การขับออกจากบัลลังก์
dislodge(vt) แยกย้าย,ขับออกไป,เคลื่อนออกจาก,ย้ายที่
eject(vt) ขับออก,ปล่อยไป,ขับไล่,ไล่ไป,เป่า,พ่น
evacuate(vt) ทำให้ว่างเปล่า,ถอนไป,อพยพ,โยกย้าย,ขับออก,ขจัด
evacuation(n) การถอนทหาร,การอพยพ,การโยกย้าย,การขับออก,การทำให้ว่างเปล่า
expel(vt) ไล่ไป,ขับออก,ขับไล่
expulsion(n) การขับไล่,การขับออก,การไล่ออก
ostracism(n) การเนรเทศ,การคว่ำบาตร,การขับออก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top