Search result for

ขัดแย้งกัน

(31 entries)
(0.0155 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ขัดแย้งกัน-, *ขัดแย้งกัน*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ประสานงาขัดแย้งกันอย่างรุนแรง, โดยปริยายหมายถึง ลักษณะที่รถหรือเรือแล่นเข้าชนกันอย่างแรง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
contradictoryขัดแย้งกัน [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But while we've been bickering amongst ourselves they've been breeding like cockroaches under a rock!แต่ระหว่างที่เรา ขัดแย้งกันเอง พวกมันก็แค่ออกลูกหลาน เหมือนแมงสาบใต้ก้อนหิน The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
I - I mean, we have some disagreements, but I hardly think I'm Sid Vicious.คือผมว่า เรามีเรื่องขัดแย้งกันบ้างก็จริง แต่ผมไม่คิดว่า ผมคือ ซิด วิเชียส หรอกนะ 500 Days of Summer (2009)
When I confronted him with some errors in the story, he began to cry and ...หลังจากผมได้คุ้ยความจริงหลังจากจับเรื่องที่ขัดแย้งกันเองของเขา Drag Me to Hell (2009)
If there is a conflict between the needle and the skin between the mark and the man then perhaps the path you've chosen is not the path for which you're suited.ถ้าเข็มหรือผิวหนังมีความขัดแย้งกัน ...หรือระหว่างรอยสักกับคน... บางทีรายที่ท่านเลือกอาจจะไม่เหมาะกับตนเองก็ได้ Ninja Assassin (2009)
GPS and the Serizawa Faction are involved in this.จีพีเอสและกองทัพเซรริซาวะยังขัดแย้งกันอยู่ Crows Zero II (2009)
Well, they're, uh- They're controversial.พวกเขาขัดแย้งกัน Demonology (2009)
I hate to bring up the obvious, but last time I checked, you two still disagreed as to what to do with Scylla if we actually get it.แต่ที่ฉันตรวจสอบครั้งที่แล้ว นายสองคนขัดแย้งกัน ในเรื่องการจัดการกับซิลล่า ถ้าเราได้มันมาจริงๆ Cowboys and Indians (2009)
Okay, knock it off. Listen to me.โอเค, เลิกขัดแย้งกันก่อน ฟังฉันนะ Chuck Versus the Colonel (2009)
Well, I guess we're just gonna have to agree to disagree on that one.อืม ฉันว่า เราคงต้อง ตกลงที่จะขัดแย้งกันในเรื่องนั้น Release Me (2009)
- No! we're having a lovely time. - No!ไม่นะ พวกเราก็เคยมีช่วงหวาน / แล้วก็มีช่วงขัดแย้งกันบ้าง Careful the Things You Say (2009)
We have two conflicting visions.เราเห็นภาพที่ขัดแย้งกันสองภาพ The Gift (2009)
why drive that far just to dump a body by the side of the road? a forensic countermeasure?ต้องการทำให้ขัดแย้งกันเพื่อปกปิดร่องรอย โดยระยะทางไกล ๆ อย่างนั้นเหรอ Cradle to Grave (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขัดแย้งกัน[v. exp.] (khatyaēng kan) FR: être en désaccord ; être en opposition

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
collide[VI] ขัดแย้งกัน, See also: เป็นปรปักษ์, Syn. clash, conflict, disagree, oppose, dispute
dispute about[PHRV] ขัดแย้งกันในเรื่อง, See also: โต้เถียงกันในเรื่อง
dispute against[PHRV] ขัดแย้งกันกับ, See also: โต้เถียงกันกับ
dispute over[PHRV] ขัดแย้งกันในเรื่อง, See also: โต้เถียงกันในเรื่อง
dispute with[PHRV] ขัดแย้งกันกับ, See also: โต้เถียงกันกับ
drive a wedge between[IDM] ไม่เห็นด้วย (ระหว่าง), See also: ขัดแย้งกันระหว่าง
fall out[PHRV] ทะเลาะกัน, See also: ขัดแย้งกัน
discord[VI] ไม่ลงรอยกัน, See also: ขัดแย้งกัน, Syn. disagree, differ, Ant. agree

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antinomy((แอนทิน' โนมี) n. ความขัดแย้งกันระหว่างกฎหรือหลักการ, คำพูดหรือข้อความที่ขัดกันเอง. -antinoic (al) adj., (contradiction)
contrariant(คันแทร'เรียนท) adj. ซึ่งขัดแย้งกัน,ซึ่งตรงกันข้ามกัน, See also: contrariety n.
discordant(ดิสคอ'เดินทฺ) adj. ซึ่งขัดแย้งกัน,บาดหมางกัน,ทะเลาะกัน,ต่อสู้กัน,ไม่เข้าหู,ห้วน, Syn. contradictory
incompatible(อินคัมแพท' ทะเบิล) adj. เข้ากันไม่ได้, ขัดแย้งกัน, ตรงกันข้าม, ต่อต้านกัน, ซึ่งไม่สามารถจะเป็นพร้อมกันได้, incompatibles บุคคลที่เข้ากันไม่ได้., See also: incompatibility, incompatibleness n. incompatibly adv. -S .unadapted, discrepant

English-Thai: Nontri Dictionary
clash(vt) ปะทะกัน,ชนกัน,กระทบกัน,ขัดแย้งกัน,โต้แย้งกัน,ทะเลาะกัน
incompatible(adj) ขัดแย้งกัน,ไม่ลงรอยกัน,เข้ากันไม่ได้

German-Thai: Longdo Dictionary
jedoch(Konj.) แต่ (เป็นคำที่ไพเราะกว่า aber มักใช้ในภาษาเขียน ใช้บ่งสิ่งที่ขัดแย้งกัน) เช่น Er wollte seine Eltern besuchen, tat jedoch nicht. เขาอยากไปเยี่ยมพ่อแม่ แต่ก็ไม่ได้ทำ, See also: S. aber, doch
seltsamerweise(adv) แปลกที่, ที่ขัดแย้งกัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top