Search result for

ของโจร

(27 entries)
(0.0277 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ของโจร-, *ของโจร*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ของโจร[N] steal, See also: stolen goods, Syn. ของร้อน, Example: การรับซื้อของโจรนั้นผิดกฎหมาย, Thai definition: สิ่งของที่ถูกโจรกรรมมา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ของโจรน. สิ่งของที่ถูกโจรกรรมมา.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
stolen propertyของโจร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We're not intimidated by thugs.เขาไม่กลัวคำขู่ของโจรเลยสักนิดเดียว The Dark Knight (2008)
Is this a pirate's wheel?นี่มันพวงมาลัยของโจรสลัดนี่? High School Musical 3: Senior Year (2008)
Probably paid half what you paid, not that they often shop at thrift stores.อาจจะซื้อราคาครึ่งนึง คุณละ ไม่ใช่นะ พวกเขาชอบซื้อของโจร Confessions of a Shopaholic (2009)
Well, I guess that pirate brew is stronger than we thought.เอ่อ ข้าเดาว่าเหล้าของโจรสลัด คงจะแรงกว่าที่เราคิด The Gungan General (2009)
A string of robberies turned deadly in what authorities are now calling the vacation murder.-ได้พบร่องรอยของโจรที่ไล่ฆ่าคน เขาเรียกกันว่า ฆาตกรวันหยุด Blinded by the Light (2009)
For example from a kidnapper's voice on a phone call we can predict the person's build.ตัวอย่างเช่น... ...จากเสียงของโจรลักพาตัวในโทรศัพท์... ...เราสามารถนำมาทำนายตัวบุคคลได้... Episode #1.5 (2009)
Yes, Batman likes to keep things.แบทแมนชอบจิ๊กของโจรค่ะ Batman: Under the Red Hood (2010)
- So which individual... bought the stolen computer disk, Agent Noh...- ดังนั้นการที่บุคคล รับซื้อแผ่นดิสคอมพิวเตอร์ของโจร เจ้าหน้าที่โนห์... Let No Man Put Asunder (2010)
Any leads on the third man?มีเบาะแสของโจรคนที่สามนี่มั้ย The Box (2010)
Yes. A "fence."ใช่ พวกรับซื้อของโจร A Humiliating Business (2010)
Using this kind of back alley gangster tactics to ruin someone else's company!ใช้วิธีการของโจร ในการทำลายบริษัทของคนอื่น Cinderella's Sister (2010)
I was with a band of pirates and I met another dragon.ฉันอยู่กับกลุ่มของโจรสลัด และฉันได้พบมังกรตัวหนึ่ง The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ของโจร[n. exp.] (khøng jōn) EN: stolen goods   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
booty[N] ของที่ปล้นสะดมมา, See also: ของโจร, Syn. plunder
pillage[N] สิ่งของที่ปล้นสะดมมา, See also: ของโจร, Syn. booty, loot, plunder

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
booty(บูท'ที) n. ของโจร,ของที่ปล้นสะดมมา,ของขโมย, Syn. loot
fence(เฟนซฺ) {fenced,fencing,fences} n. รั้ว,เครื่องกั้น,คอกล้อม,พะเนียด,ศิลปะหรือกีฬาฟันดาบ,ความชำนาญในการโต้แย้ง,บุคคลผู้รับและจำหน่ายของโจร,สถานที่รับและจำหน่ายของโจร. -Phr. (sit on the fence เป็นกลาง,ไม่เข้าข้างฝ่ายใด) . vi. เล่นหรือฝึกฝนการฟันดาบ,ล้อมรั้ว,
picking(พิค'คิง) n. การเลือก,การสรร,การคัด,การขุด,การแคะ,การจิก,การเด็ด,การเก็บ,การดีดสายเครื่องดนตรี,สิ่งที่ถูกเลือก (คัด,ขุด...) ,สิ่งที่เก็บขึ้นมาได้,อัฐิที่ยังเผาไม่หมด,ของโจร, See also: pickings n.,pl. สิ่งที่ควรเก็บสะสมไว้,ผลกำไรที่ได้มาโดยทุจริต
spoil(สพอยลฺ) {spoilt/spoiled,spoiling,spoils} vt. ทำให้เสีย,ทำให้แย่,ทำอันตราย,โอ๋จนเสียคน,ทำให้เสื่อมเสีย,ปล้น,แย่ง. vi. เสีย,เสื่อมเสีย,แย่ลง,ปล้น,แย่ง. n. ของโจร,สิ่งที่ปล้นมา,ของเสีย -Phr. (be spoiling for อยากมาก ต้องการมาก) -S...
stealing(สทีล'ลิง) n. การขโมย,ของโจร,การแอบทำ, Syn. theft,embezzlement

English-Thai: Nontri Dictionary
booty(n) ของที่ยึดได้,ของโจร,ของขโมย,ของร้อน
loot(n) ของที่ปล้นมาได้,ของโจร,ของร้อน,ของที่โกงมา,ของเชลย
receiver(n) เครื่องรับ,ผู้รับ,ผู้รักษาทรัพย์,คนรับของโจร
spoil(n) ของที่ริบมาได้,ของที่ปล้นได้,ของโจร,ของเสีย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top