Search result for

ของมีค่า

(32 entries)
(0.0217 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ของมีค่า-, *ของมีค่า*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ของมีค่า[N] valuables, See also: valuable thing, asset, precious thing, treasured object, Syn. ทรัพย์สมบัติ, Ant. ของไร้ค่า, Example: บ้านหลังนี้ไม่มีของมีค่าเลย, Count unit: ชิ้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อัญมณีของมีค่าอื่น ๆ เช่น มันผู้หนึ่งล้อมไว้เป็นไร่เป็นสวนมัน มันได้ปลูกสรรพอัญมณีในที่นั้นไว้ ให้ลดอากรไว้แก่มันปีหนึ่ง (สามดวง).

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
valuablesของมีค่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
thing of valueของมีค่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Never to leave anything that valuable unattended?ไม่ควรปล่อยให้ของมีค่าหายไป Chuck in Real Life (2008)
He doesn't want to damage his prizeเขาไม่กล้าทำร้ายของมีค่าของเขาได้หรอก Cloak of Darkness (2008)
Hidden, secret wealth. Money and jewels, they're safe to steal,เก็บช่อนไว้ ของมีค่าที่เป็นความลับ เงิน เพชรพลอย พวกเขาปลอดภัยที่จะไปขโมย The Bank Job (2008)
In my decades as a merchant, I've seen all sorts of precious goods.ข้าเป็นพ่อค้ามาสิบกว่าปี, ข้าไม่เคยเห็นของมีค่าเช่นนี้มาก่อนเลย The Kingdom of the Winds (2008)
Yougottaunderstand, in that part of the world antibiotics and syringes are like gold.คุณต้องเข้าใจเรื่องนั้น ในบางที่บนโลก ..ยาปฏิชีวนะและเข็มเป็นของมีค่า Nights in Rodanthe (2008)
It was the tin itself that was valuable, what you could do with it.เขาจะเอาตัวกระป๋องดีบุกต่างหาก ตอนนั้นถือเป็นของมีค่า เอาไปทำอะไรได้เยอะ The Reader (2008)
This, together with you the only valuable in my life.นอกจากเจ้าแล้ว, โงกุน มันเป็นของมีค่าอย่างเดียวของปู่ Dragonball: Evolution (2009)
Well that's what wrenches are for, dumbass.ก็ยังดีกว่าเอาของมีค่าให้ไอ้ใบ้โง่ Law Abiding Citizen (2009)
Here. I hope the negativity was worth it.นี่ไง ฉันหวังว่าคงไม่มีของมีค่านะ Strange Friends or the Truth Is, You're Sexy (2009)
It's perfect for storage.มันเหมาะมากที่จะไว้สะสมของมีค่า The Freshmen (2009)
- Hide the women and precious metal!- ซ่อนผู้หญิงกับของมีค่าMerry Madagascar (2009)
Can you just look around for valuables?คุณเก็บของ ที่จำเป็นหรือยัง? คุณช่วยดูสิว่า มีของมีค่าอะไรอีก Leap Year (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ของมีค่า[n. exp.] (khøng mī khā) EN: valuables ; object of value   FR: objet de valeur [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prize[N] ของมีค่า, See also: ของชั้นยอด
treasure[N] ของมีค่า, See also: เพชรพลอย, ของสูงค่า
valuable[N] ของมีค่า, See also: ของล้ำค่า, ของแพง, เครื่องประดับราคาแพง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
coffer {cofferedn. กล่องใส่ของมีค่า,หีบใส่เงิน,กำปั่น, See also: coffers n.,pl. กองทุน เงินทุน,หีบจมน้ำ,อู่เรือลอยน้ำ. vt. บรรจุในหีบ,ประดับด้วยหีบ
cofferingn. กล่องใส่ของมีค่า,หีบใส่เงิน,กำปั่น, See also: coffers n.,pl. กองทุน เงินทุน,หีบจมน้ำ,อู่เรือลอยน้ำ. vt. บรรจุในหีบ,ประดับด้วยหีบ
coffers}n. กล่องใส่ของมีค่า,หีบใส่เงิน,กำปั่น, See also: coffers n.,pl. กองทุน เงินทุน,หีบจมน้ำ,อู่เรือลอยน้ำ. vt. บรรจุในหีบ,ประดับด้วยหีบ
gem(เจม) n. เพชรพลอย,เพชรนิลจินดา,ของมีค่า adj. ล้ำค่า, Syn. jewel,stone,masterpiece
jewel(จู'เอิล) n. เพชรพลอย,สิ่งประดับที่ทำด้วยเพชรพลอย,ทรัพย์สินที่มีค่า,ของมีค่า,บุคคลที่มีค่ามาก,บุคคลที่ดีเลิศ,เม็ดเพชรพลอยในนาฬิกา. vt. ประดับด้วย,เพชรพลอย, See also: jeweler,jeweller n. พ่อค้าเพชรพลอย นาฬิกาทอง รูปพรรณหรือของมีค่าอื่น ๆ -S.gem,trea
safe-depositadj.,n. (การ) ฝากของมีค่าไว้ในตู้ธนาคาร
treasure(เทรช'เ?อะ) n. ทรัพย์สมบัติ,ของมีค่า,ขุมทรัพย์,สิ่งที่ล้ำค่า,บุคคลที่มีคุณค่าสูง. vt. สงวนไว้เป็นของล้ำค่า,ตราตรึงอยู่ในความทรงจำด้วยความรัก,เก็บรักษาไว้,สะสม., See also: treasurable adj., Syn. treasury,riches,cherish,va
valuable(แวล'ลิวเบิล) adj. มีค่า,มีคุณค่า,มีค่าเป็นเงินมาก,มีราคา,มีประโยชน์มาก,มีความสำคัญมาก. n. ของมีค่า,ของที่มีค่าเป็นเงินมาก., See also: valuableness n. valuably adv., Syn. costly,valued,worthy
vault 1(วอลทฺ) n. หลังคาโค้ง,ห้องหรือทางเดินใต้หลังคาโค้ง,ห้องใต้ดิน,อุโมงค์,ห้องใต้ถุน,ห้องนิรภัยสำหรับเก็บเงินหรือของมีค่า,ห้องสุสาน,สิ่งที่คล้ายหลังคาโค้ง. vt. สร้างหรือมุงด้วยหลังคาโค้ง,ทำให้เป็นหลังคาโค้ง. vi. โค้งเป็นรูปหลังคาโค้ง., See also: vault

English-Thai: Nontri Dictionary
gem(n) อัญมนี,ของมีค่า,หัวแหวน,รัตนชาติ,เพชรนิลจินดา
jewel(n) เพชรพลอย,ทองรูปพรรณ,อัญมณี,ของมีค่า

German-Thai: Longdo Dictionary
Schatz(n) |der, pl. Schätze| สิ่งของมีค่า, ทรัพย์สิน เช่น Ihre Großmutter besitzt einen Schatz von ein paar Millionen Euro. ยายของเธอเป็นเจ้าของทรัพย์สินหลายล้านยูโร

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top