Search result for

ขวัญ

(82 entries)
(0.0161 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ขวัญ-, *ขวัญ*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
กระเช้าของขวัญ (n ) gift basket

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขวัญดี[N] high morale, See also: good spirit, Example: ทหารในสนามรบยังมีขวัญดีอยู่, Thai definition: กำลังใจดี
ขวัญตา[N] lovely sight, Syn. แก้วตาดวงใจ, Example: พระองค์สร้างทาชมาฮาลขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกแห่งขวัญตาของพระองค์, Count unit: คน, Thai definition: มิ่งขวัญดวงตา
ขวัญตา[N] beauty, See also: beloved, Example: นานๆ ทีจึงจะได้เห็นลุงใส่สูทให้เห็นเป็นขวัญตา, Thai definition: สิ่งที่เห็นเป็นที่เจริญตา
ขวัญใจ[N] beloved, See also: dear, darling, sweetheart, Example: นักร้องชายหน้าใหม่คนนี้เป็นขวัญใจของวัยรุ่นทั่วประเทศ, Count unit: คน, Thai definition: ยอดกำลังใจ
ขวัญหนี[V] frightened, See also: terrified, scared, startled, Syn. ขวัญบิน, ขวัญหนีดีฝ่อ, ขวัญหาย, ตกใจ, ใจหาย, Example: พอเห็นช้างเธอก็อกสั่นขวัญหนี
ขวัญหาย[N] scared, See also: soul loss, startled, fearful, Syn. ขวัญหนี, ขวัญหนีดีฝ่อ, ขวัญบิน, ตกใจ, ใจหาย, Example: ประชาชนทั่วไปต่างอกสั่นขวัญหายเมื่อทราบข่าวการปฏิวัติ
ขวัญอ่อน[V] fearful, See also: afraid, nervous, frightened, Syn. ตกใจ, ขวัญหาย, ขวัญเสีย, ขวัญบิน, Example: เขาเป็นคนพูดเสียงดังขนาดเด็กๆ ที่ขวัญอ่อนตกใจร้องไห้จ้า, Thai definition: ตกใจง่าย
ขวัญเสีย[V] afraid, See also: fearful, disheartened, unnerved, scared, demoralize, Syn. เสียขวัญ, ขวัญหาย, ขวัญบิน, ใจหาย+G118, Example: ทหารขวัญเสียเมื่อหัวหน้าได้รับบาดเจ็บ, Thai definition: กลัวจนไม่ได้สติ
ขวัญแขวน[V] be frightened, See also: be terrified, scared, startled, Syn. ตกใจ, ขวัญหาย, ขวัญเสีย, Example: เจ้าพ่อตะโกนใส่ด้วยน้ำเสียงที่ดุดันทำให้หลายคนถึงกับอกสั่นขวัญแขวน, Thai definition: ขวัญไปค้างอยู่ที่อื่น
ขวัญเมือง[N] spirit of a city, Example: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลและพระราชอนุชาจะเสด็จฯ นิวัติพระนครมาเป็นขวัญเมืองนั้นเหมือนกับกินโอสถที่ทำให้หัวใจที่แห้งผากมาเป็นเวลานานค่อยคลายลง, Thai definition: ยอดกำลังใจของเมือง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ขวัญ(ขฺวัน) น. ผมหรือขนที่ขึ้นเวียนเป็นก้นหอย
ขวัญมิ่งมงคล, สิริ, ความดี, เช่น ขวัญข้าว ขวัญเรือน
ขวัญสิ่งที่ไม่มีตัวตน เชื่อกันว่ามีอยู่ประจำชีวิตของคนตั้งแต่เกิดมา ถ้าขวัญอยู่กับตัวก็เป็นสิริมงคล เป็นสุขสบายจิตใจมั่นคง ถ้าคนตกใจหรือเสียขวัญ ขวัญก็ออกจากร่างไป ซึ่งเรียกว่า ขวัญหาย ขวัญหนี ขวัญบิน เป็นต้น ทำให้คนนั้นได้รับผลร้ายต่าง ๆ, เรียกผู้ตกใจง่ายคือ เด็กหรือหญิงซึ่งมักจะขวัญหายบ่อย ๆ ว่า ขวัญอ่อน , และอนุโลมใช้ไปถึงสัตว์หรือสิ่งของบางอย่าง เช่น ช้าง ม้า ข้าว เรือน ฯลฯ ว่ามีขวัญเช่นเดียวกับคนเหมือนกัน, โดยปริยายหมายความว่า ยอดกำลังใจ เช่น ขวัญเมือง ว่า ยอดกำลังใจของเมือง
ขวัญกำลังใจดี เช่น ขวัญดี
ขวัญผู้รู้พิธีทำขวัญ เรียกว่า หมอขวัญ
ขวัญการทำพิธีเชิญขวัญหมายความว่า เรียกขวัญ มาอยู่กับตัว
ขวัญการเสียเงินค่าปรับให้แก่ผู้ถูกทำร้ายหรือถูกหมิ่นประมาท เรียกว่า ทำขวัญ
ขวัญเอาเส้นด้ายผูกข้อมือเด็กแล้วกล่าวเรียกขวัญว่า “ขวัญเอ๋ย มาอยู่กับเนื้อกับตัว” แล้วกล่าวให้พรต่อไปตามควร เรียกว่า ผูกขวัญ
ขวัญเรียกขวัญหรือเชิญขวัญ เรียกว่า รับขวัญ
ขวัญทำพิธี เช่น รดนํ้ามนตร์ให้ เสกเป่าให้ หรือกล่าวปลุกใจต่าง ๆ เพื่อให้ขวัญดีมีใจกล้าหาญ เรียกว่า บำรุงขวัญ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Employee moraleขวัญในการทำงาน [TU Subject Heading]
Moraleขวัญ, ขวัญและกำลังใจ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Then again, she is handing you a giant gift that you don't think you deserve.อีกครั้งเธอให้ของขวัญชิ้นใหญ่\ ที่คุณไม่เคยคิดอยากได้กับคุณ Adverse Events (2008)
Shh--My gift,ของขวัญของฉัน Adverse Events (2008)
Draw her blood, let's find out which genetic gift her genetic parents gave her.เอาเลือดเธอมาตรวจ ดูซิ ว่าเป็นของขวัญจากพันธุกรรม หรือพ่อแม่เธอให้เธอมา Birthmarks (2008)
So give her a gift, lie!ฉันจะให้ของขวัญเธอ ไม่ใช่คำโกหก Birthmarks (2008)
A man who would lie about a gift from a dead girlfriend...ชายคนหนึ่งที่โกหกเกี่ยวกับของขวัญ\ ของแฟนสาวที่ตายไปแล้ว Birthmarks (2008)
So either you're buying this as a gift or this is some kind of weird "if you build it, they will come" moment.หรือนายซื้อของพวกนี้ เป็นของขวัญ หรือนี่เป็นบางอย่างที่น่าขนลุก "ถ้าคุณทำมัน พวกเขาจะมา" Lucky Thirteen (2008)
A little "Get well'"present for your guy, Darby.ของขวัญปลอบใจเล็กๆน้อยๆ สำหรับลูกน้องของนาย ดาร์บี้ Pilot (2008)
And next time, I'm not gonna use a.357 as a "get well" present.และครั้งต่อไป ฉันคงจะไม่ต้อง ใช้.357แม๊กนั่มเป็นของขวัญปลอบใจหรอกนะ Pilot (2008)
I though perhaps Count Dooku had, frightened you off.ข้านึกว่าเคาท์ดูกู ทำท่านขวัญหนีไปแล้วซะอีก Ambush (2008)
That's right. Minimal casualties, maximum effectiveness. That's us.ถูกต้องครับ เสียหายต่ำ ทำลายสูง นั่นล่ะ คำขวัญของเรา Shadow of Malevolence (2008)
Master Skywalker seems to inspire great confidence in his men.อาจารย์สกายวอล์คเกอร์นี่ ปลุกขวัญทหารได้ดีทีเดียวนะ Shadow of Malevolence (2008)
In the meantime, I have a gift for youในขณะเดียวกัน ข้าก็มีของขวัญสำหรับท่าน Cloak of Darkness (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขวัญ[n. exp.] (khwan) EN: guardian spirit ; tutelary spirit   FR: esprit tutélaire [m] ; génie protecteur [m]
ขวัญ[n.] (khwan) EN: morale ; spirit ; heart   FR: moral [m[ ; esprit [m]
ขวัญกระเจิง[v.] (khwan krajoēng) EN: be frightened ; be startled ; be scared   
ขวัญดี[n.] (khwan dī) EN: high morale ; good spirit   FR: bon moral [m] ; bon état d'esprit [m]
ขวัญตา[n.] (khwantā) EN: lovely sight   
ขวัญตา[n.] (khwantā) EN: beauty ; beloved   
ขวัญหนี[adj.] (khwannī) EN: frightened ; terrified ; scared ; startled   
ขวัญหนีดีฝ่อ[adj.] (khwannīdīfø) EN: frightened ; terrified ; scared ; startled   
ขวัญหาย[adj.] (khwanhāi) EN: scared ; soul loss ; startled ; fearful   
ขวัญอ่อน[adj.] (khwan øn) EN: fearful ; afraid ; nervous ; frightened   

English-Thai: Longdo Dictionary
advent calendar(n) ปฏิทินชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลศักดิ์สิทธิ์ของการมาจุติของพระเยซู เริ่มเฉลิมกันในเดือนธันวาคม ซึ่งผู้ใหญ่มักให้เป็นของขวัญแก่เด็กๆ ปฏิทินนี้ประกอบด้วยแผ่นกระดาษสองแผ่นซ้อนทับกัน มีช่องที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อให้เป็นประตูเปิดได้จากกระดาษชั้นบน ประตูเหล่านี้มีตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 24 ธันวาคม ก่อนถึงวันคริสต์มาส ซึ่งแต่ละช่องจะบอกเล่าถึงเรื่องราวของการประสูติของพระเยซู และอาจมีขนม ของขวัญชิ้นเล็กๆซ่อนอยู่ด้วยก็ได้
epiphany(n) เป็นวันฉลองเทศกาลที่โหราจารย์ 3 คนจากทิศตะวันออก ได้นำของขวัญมาถวายแก่กุมารเยซู โดยทั่วไปแล้วตรงกับวันที่ 6 มกราคม , R. Christmas

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beloved[N] ที่รัก, See also: ขวัญใจ, Syn. dear

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aghast(อะกาสทฺ', อะแกสทฺ') adj.ตกตะลึง,อกสั่นขวัญหนี (stunned, shocked, appalled)
bestow(บีส'โท) {bestowed,bestowing,bestows} vt. มอบของขวัญให้,มอบรางวัลให้,ให้ใช้,จ่าย,สละให้,เก็บ,วาง, See also: bestowal n. ดูbestow bestowment n. ดูbestow, Syn. present,grant
blessing(เบลส'ซิง) n. การให้พร,การทำให้ศักดิ์สิทธิ์,ผลประโยชน์,ความกรุณา,ของขวัญ,สิ่งทำให้โชคดีหรือมีความสุข,การสรรเสริญบารมี,การบูชา,การเห็นด้วย, Syn. grace,benediction
bluff(บลัฟ) vt.,vi.,n. (การ) หลอกลวง,ขู่ขวัญให้กลัว,แสร้งทำ adj. ตรงไปตรงมา,โผงผาง,หน้าตรงดิ่ง -n. ผาชัน,ตลิ่งชัน,ศพ -bluffer n.
blustering(บลัส'เทอริง) adj. โหมกระหน่ำ,เกิดพายุ,คำราม,บ้าระห่ำ,ซึ่งตะคอก,ขู่ขวัญ
bounty(เบา'ที) n. ความใจบุญ,ความอารี,ของขวัญ,เงินสงเคราะห์,สิ่งที่มอบให้,รางวัล, Syn. gifts,godsend
boxing dayn. วันหลังจากคริสต์มาสหนึ่งวัน เป็นวันให้ของขวัญคริสต์มาสแก่คนงาน บุรุษไปรษณีย์และคนอื่น
bywordn. สุภาษิต,ภาษิต,คำพูดที่พูดกันบ่อย,คำขวัญ -Conf. password
cachet(เคเช?',แคช'เช?) n. ตราประทับ,สัญลักษณ์,เกียรติคุณ,คำขวัญที่พิมพ์บนซองหรือจดหมาย, Syn. mark
catchwordn. คำอ้างอิง,คำขวัญ,คำหัวข้อของพจนานุกรม,คำนำหน้า

English-Thai: Nontri Dictionary
aghast(adj) ตกใจกลัว,อกสั่นขวัญหนี,ตกตะลึง
bounty(n) ความเอื้ออารี,ของขวัญ,รางวัล
byword(n) ภาษิต,สุภาษิต,คำขวัญ,คำพูดกันบ่อยๆ
catchword(n) คำพูดติดปาก,คำขวัญ
condole(vi) ปลอบขวัญ,แสดงความเสียใจ
condolence(n) การปลอบขวัญ,การแสดงความเสียใจ
consolation(n) การปลอบใจ,การปลอบโยน,การปลอบขวัญ
consolatory(adj) ที่ปลอบใจ,ที่ปลอบโยน,ที่ปลอบขวัญ
console(vt) ปลอบใจ,ปลอบโยน,ทำให้สบายใจขึ้น,ทำให้อุ่นใจ,ปลอบขวัญ
consternation(n) ความอกสั่นขวัญหนี,ความตกตะลึง,ความน่ากลัว

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
dismayขวัญหนีดีฝ่อ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
意気地のない[いくじのない, ikujinonai] Thai: ขวัญอ่อน

German-Thai: Longdo Dictionary
diesen(Dem.pron.) สิ่งนี้ (คำสรรพนามหรืออาจเป็นคำนำหน้านามเพศชายรูป Akkusativ และนามพหูพจน์รูป Dativ ที่ใช้บ่งชี้เฉพาะสิ่งนั้นๆ) เช่น 1. Wer hat in diesen Apfel gebissen? ใครกัดแอปเปิ้ลลูกนี้เนี่ย 2. Ich habe dir ein Geschenk mit diesen Früchten mitgebracht. ฉันเอาของขวัญพร้อมด้วยผลไม้เหล่านี้มาฝากเธอ
Geburtstagsgeschenk(n) |das, pl. Geburtstagsgeschenke| ของขวัญวันเกิด
originell(adj) สร้างสรรค์, ประดิดประดอย เช่น Was für ein originelles Geschenk! ของขวัญอะไรเนี่ย ช่างสร้างสรรค์จริง, See also: S. kreativ,
je nachdemขึ้นอยู่กับว่า (มักตามด้วยวลีที่ขึ้นต้นด้วย wann / wie / wieviel / ob) เช่น Ich werde meiner Freundin ein Buch oder eine Handtasche zu ihrem Geburtstag schenken, je nachdem wieviel Geld ich in diesem Monat übrig habe. ผมจะให้หนังสือหนึ่งเล่มหรือกระเป๋าถือหนึ่งใบเป็นของขวัญวันเกิดแก่แฟนผม แต่มันขึ้นกับว่าผมมีเงินเหลืออยู่เท่าไหร่เดือนนี้
beschenken(vt) |beschenkte, hat beschenkt, jmdn. mit +D| ให้ของขวัญคนใดคนหนึ่งด้วยสิ่งใดๆ เช่น Er beschenkte seine Freundin mit einem wertvollen Buch. , See also: Related: schenken
Leder(n) |das, nur Sg.| วัสดุหนัง, หนังจากสัตว์ เช่น Ich möchte meinem Freund eine Jacke aus Leder schenken. ฉันอยากให้เสื้อแจ็คเก็ตหนังเป็นของขวัญแก่แฟนของฉัน
Spruch(n) |der, pl. Sprüche| คำขวัญ, คติพจน์, คำกล่าว, สุภาษิตโบราณ, See also: das Sprichwort
Adventskalender(n) |der, pl. Adventskalender| ปฏิทินชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลศักดิ์สิทธิ์ของการมาจุติของพระเยซู เริ่มเฉลิมกันในเดือนธันวาคม ซึ่งผู้ใหญ่มักให้เป็นของขวัญแก่เด็กๆ ปฏิทินนี้ประกอบด้วยแผ่นกระดาษสองแผ่นซ้อนทับกัน มีช่องที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อให้เป็นประตูเปิดได้จากกระดาษชั้นบน ประตูเหล่านี้มีตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 24 ธันวาคม ก่อนถึงวันคริสต์มาส ซึ่งแต่ละช่องจะบอกเล่าถึงเรื่องราวของการประสูติของพระเยซู และอาจมีขนม ของขวัญชิ้นเล็กๆซ่อนอยู่ด้วยก็ได้

French-Thai: Longdo Dictionary
cadeau(n) |m, pl. cadeaux| ของขวัญ
Image:
film,-s(n) le, = ภาพยนต์ เช่น film en couleurs = ภาพยนต์สี , film documentaire = ภาพยนต์แนวสารคดี , film muet = ภาพยนต์ใบ้ , film publicitaire = ภาพยนต์โฆษณา , film d'aventures = ภายนต์แนวผจญภัย , film d'horreur = ภาพยนต์แนวสยองขวัญ, film policier = ภาพยนต์แนวสืบสวนสอบสวน, film d'animation = ภาพยนต์คอมพิวเตอร์กราฟฟิก
encourager(vt) ให้กำลังใจ, เพิ่มขวัญ
Image:
calendrier de l'Avent(n) |m| ปฏิทินชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลศักดิ์สิทธิ์ของการมาจุติของพระเยซู เริ่มเฉลิมกันในเดือนธันวาคม ซึ่งผู้ใหญ่มักให้เป็นของขวัญแก่เด็กๆ ปฏิทินนี้ประกอบด้วยแผ่นกระดาษสองแผ่นซ้อนทับกัน มีช่องที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อให้เป็นประตูเปิดได้จากกระดาษชั้นบน ประตูเหล่านี้มีตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 24 ธันวาคม ก่อนถึงวันคริสต์มาส ซึ่งแต่ละช่องจะบอกเล่าถึงเรื่องราวของการประสูติของพระเยซู และอาจมีขนม ของขวัญชิ้นเล็กๆซ่อนอยู่ด้วยก็ได้

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top