Search result for

ขลุ่ย

(47 entries)
(0.0193 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ขลุ่ย-, *ขลุ่ย*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ขลุ่ย(ขฺลุ่ย) น. ชื่อเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่า มักทำจากไม้รวก ไม้ชิงชัน ไม้พะยูง งาช้าง ปัจจุบันใช้วัสดุอื่นก็มี เช่น พลาสติก เจาะรูตามยาวมีระยะห่างพอควร สำหรับเอานิ้วปิดและเปิดให้เป็นเพลงเมื่อเป่า, มีหลายชนิด เช่น ขลุ่ยอู้ ขลุ่ยหลีบ ขลุ่ยเพียงออ, ลักษณนามว่า เลา.
ขลุ่ยกรวดน. ชื่อขลุ่ยชนิดหนึ่ง ลักษณะคล้ายขลุ่ยเพียงออแต่เล็กกว่า มีระดับเสียงเทียบโน้ตสากล จึงใช้ร่วมบรรเลงกับวงเครื่องสายผสมเครื่องดนตรีสากล.
ขลุ่ยนกน. ชื่อขลุ่ยชนิดหนึ่ง ทำขึ้นเพื่อเลียนเสียงสัตว์ โดยเฉพาะนก เช่นบรรเลงเป็นเสียงนกโพระดก นกกางเขน.
ขลุ่ยหลีบน. ชื่อขลุ่ยชนิดหนึ่ง ขนาดเล็ก มีเสียงสูงแหลม ใช้เป่าเข้าคู่กับขลุ่ยเพียงออในวงเครื่องสายเครื่องคู่.
ขลุ่ยอู้น. ชื่อขลุ่ยชนิดหนึ่ง มีขนาดยาวและใหญ่กว่าขลุ่ยเพียงออ มีเสียงต่ำ ใช้เฉพาะในวงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์.
ขลุ่ยเพียงออน. ชื่อขลุ่ยชนิดหนึ่ง ขนาดกลาง ใช้เป่าและเป็นหลักเทียบเสียงในวงเครื่องสาย.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Khluiขลุ่ย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
There could a melon seed in the reed, take it out quickly.บางทีอาจจะมีเม็ดแตงอยู่ที่ลิ้นของขลุ่ยนะ เอาออกซะ Beethoven Virus (2008)
No, no, I was agreeing with you.เปล่าๆนะ.. ผมว่าเราเข้ากันเป็นปี่เป็นขลุ่ย The Ruins (2008)
They're a coalition.เข้ากันเป็นปี่เป็นขลุ่ยเลย Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
And-and you, you used to tell me everything, too, and now you and my brother are as thick as thieves.แล้วก็ แล้วก็คุณด้วย คุณก็เคยบอกฉัน ทุกเรื่องเหมือนกัน แล้วตอนนี้คุณกับน้องชายฉัน ก็เข้ากันเป็นปี่เป็นขลุ่ย Chuck Versus the Fake Name (2010)
And what with flute and pistol practice, there's barely any time over.แล้วเรื่องเป่าขลุ่ยกับฝึกยิงปืนล่ะ แทบไม่มีเวลาให้แล้ว The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
And when was the last time... anyone played on your flute?แล้วครั้งสุดท้าย ที่มีใครเป่าขลุ่ยของเธอน่ะเมื่อไหร่ The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
I don't want to hear you play your flute, kid.ฉันไม่อยากฟังเธอเป่าขลุ่ยแล้ว The Plateau (2010)
Your grandpa likes it that I can paint orchids and play the flute.เพราะว่าฉันเล่นทงซู(ขลุ่ยไม้ไผ่6รู) เต้น แล้วก็กินเก่ง คุณปู่ท่านชอบฉันมากๆเลย Episode #1.12 (2010)
And for years, everyone in my family was convinced that he was the clarinet enthusiast.แล้วตั้งหลายปีแหนะที่ทุกคนในครอบครัวฉัน ถูกกล่อมให้เชื่อว่าเขาเป็นพวกคลั่งขลุ่ยคลาริเน็ต The Herb Garden Germination (2011)
And six months later, for no particular reason Brick decided he was ready to cross the bridge.6 เดือนต่อมา อย่างไม่มีปี่มีขลุ่ย บริคตัดสินใจว่า เขาพร้อมข้ามสะพาน The Bridge (2011)
"Oh, Bernadette, please play my clarinet.""โอ เบอร์นาเดท มาเป่าขลุ่ยของฉันที" The Skank Reflex Analysis (2011)
Our energies are flying everywhere all at once with no rhyme or reason.พลังของเราล่องลอย\ กระจัดกระจายอยู่ทุกแห่งหน เกิดขึ้นหายไป อย่างไม่มีปี่มีขลุ่ย Bound (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขลุ่ย[n.] (khlui) EN: flute ; fife   FR: flûte [f] ; fifre [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fife[N] ขลุ่ยขนาดเล็ก, Syn. flute, whistle
flute[N] ขลุ่ย, See also: ปี่
piccolo[N] ขลุ่ยสั้นชนิดหนึ่ง, Syn. flute, pipe, woodwind
pipe[N] ปี่, See also: ขลุ่ย
quill[N] ขลุ่ย
reed[N] ขลุ่ย, See also: ปี่, Syn. flute, pipe

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
drone(โดรน) n. ผึ้งตัวผู้,กาฝาก,เครื่องบินไร้คนขับที่ควบคุมด้วยวิทยุทางไกล,เสียงหึ่ง ๆ คล้ายผึ้ง,ขลุ่ยที่มีเสียงต่ำ,การพูดเสียงต่ำ,เสียงพึมพำที่น่าเบื่อ,คนที่พูดเสียงที่น่าเบื่อ v. (ทำ) เสียงหึ่ง ๆ คล้ายผึ้ง,ขลุ่ยที่มีเสียงต่ำ,การพูดเสียงต่ำ,เสียงพึมพำที่น่าเบื่อ,ค
fife(ไฟฟฺ) {fifed,fifing,fifes} n. ขลุ่ย. vt.,vi. เป่าขลุ่ย., See also: fifer n., Syn. flute
flute(ฟลูท) {fluted,fluting,flutes} n. ขลุ่ย,ราง,ร่อง,ร่องเล็บมือ,รางเว้า vi. เป่าขลุ่ย. vt. ขับร้องเสียงคล้ายขลุ่ย,ทำให้เกิดร่อง
fluting(ฟลุท'ทิง) n. การเป่าขลุ่ย,เสียงเป่าขลุ่ย,ร่อง,ราง,การทำร่องหรือราง
flutist(ฟลุท'ทิสทฺ) n. คนเป่าขลุ่ย., Syn. flautist
labial(เล'เบียล) adj. เกี่ยวกับริมฝีปาก,เป็นเสียงริมฝีปาก (เช่นการเป่าขลุ่ย) (เช่นเสียงp,v,m,w) . n. เสียงริมฝีปาก,พยัญชนะที่ออกเสียงด้วยริมฝีปาก., See also: labiality n. ดูlabial
ocarina(ออคคะรี'นะ) n. ขลุ่ยรูปไข่,
pan's pipe(แพน'ไพพฺ) n. ขลุ่ยแถว
panpipe(แพน'ไพพฺ) n. ขลุ่ยแถว
panpipes(แพน'ไพพฺ) n. ขลุ่ยแถว

English-Thai: Nontri Dictionary
fife(n) ขลุ่ย
fife(vi) เป่าขลุ่ย
flute(n) ขลุ่ย,ร่องเล็บมือ,ร่อง,ราง
flute(vi) เป่าขลุ่ย
fluted(adj) เป็นแถว,มีร่อง,มีเสียงคล้ายขลุ่ย
piccolo(n) ขลุ่ยผิว
pipe(n) ท่อ,ปี่,ขลุ่ย,หลอด,นกหวีด,กล้องสูบยา
piper(n) คนเป่าปี่,คนเป่าขลุ่ย
quill(n) ปากกาขนนก,ขนนก,หลอดด้าย,กระสวย,ขลุ่ย,ชนวนระเบิด
reed(n) ไม้รวก,ต้นอ้อ,ปี่,ขลุ่ย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
recorder (n) ขลุ่ย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top