Search result for

ขลิบ

(32 entries)
(0.0133 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ขลิบ-, *ขลิบ*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ขลิบ(ขฺลิบ) ก. เย็บหุ้มริมผ้าและของอื่น ๆ เพื่อกันลุ่ยหรือเพื่อให้งามเป็นต้น
ขลิบขยิบ เช่น ขลิบตา ว่า ขยิบตา.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Today you have your first beer, and tomorrow we'll circumcise you.วันนี้เราดื่มครั้งแรก และพรุ่งนี้ เราจะขลิบหนังหุ้มปลายของน้องชายหลาน Superhero Movie (2008)
You're circumcised;เธอขลิบเหรอ Changeling (2008)
He's circumcised;เขาขลิบด้วย Changeling (2008)
He could have had him circumcised; He could have;มันอาจจะขลิบเด็กคนนั้น หรืออาจจะ... Changeling (2008)
And circumcision?แล้วเรื่องขลิบล่ะคะ Changeling (2008)
They also come with optional leather trim and preferred suede inserts.มีให้ทั้ง เลือกสีขลิบริม กับแบบเบาะหนังกลับ Pilot (2009)
Exactly. The coroner can suck my uncircumcised dickถูกเลย ให้เจ้าหน้าที่ชันสูตร อมไอ้นั่น ที่ยังไม่ได้ขลิบของฉันได้เลย Living the Dream (2009)
Well, obviously you don't remember your circumcision.อืม งั้นนายคงจำตอนที่\ ฉันไปขลิบไม่ได้สินะ The Excelsior Acquisition (2010)
No saws! One circumcision was enough.ขลิบมาครั้งนึงแล้ว พอ The Robotic Manipulation (2010)
- Somebody's circumcised. - Okay.สวัสดีมีชัย ขลิบแล้วใช่มั้ยจ๊ะ Horrible Bosses (2011)
I am merely suggesting that instead of wearing blue ties with red piping, we wear jackets with red ties and blue piping for the competition.ฉันขอเสนอว่า แทนที่เราจะใส่ไทค์สีน้ำเงิน ขลิบแดง เรามาใส่แจ็คเก็ตกับไทค์สีแดง Original Song (2011)
Well, for his final question on his midterm exam, he detailed the entire history of the male circumcision.เอ่อ การตอบคำถาม ในการสอบมิดเทอม เขาอธิบายเจาะลึก ถึงประวัติการขลิบชาย The Tell (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขลิบ[v.] (khlip) EN: trim ; hem ; clip ; lop off ; hew   FR: couper ; tailler ; ourler

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
edge with[PHRV] ขลิบด้วย, See also: ใส่ขอบด้วย
lace[VT] ประดับด้วยลายลูกไม้, See also: ขลิบด้วยลูกไม้, Syn. decorate, trim, adorn
nip[VT] ขลิบ, See also: ตัด, เด็ด
scarify[VT] ขลิบหนัง, Syn. puncture
top[VT] เด็ดยอด, See also: ขลิบ, เล็ม, Syn. prune, amputate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
circumcision(เซอคัมซิส'เชิน) n. การขลิบหนังหุ้มลึงค์ออก,การชำระล้างจิตวิญญาณให้สะอาด,ชาวยิว
gimp(จิมพ) n. ขลิบด้าย,ความองอาจ,ความกระตือรือร้น,กำลังวังชา
hem(เฮม) vt. ปิดล้อม,ขลิบริม n. ขอบ,ริม,ม้วนขอบ -n. (การ) อุทาน"แฮ่ม!"หรือ"ฮึม!",พูดไม่เต็มปาก interj. แฮ่ม!, See also: hemmer n., Syn. edge,
piping(ไพ'พิง) n. ท่อ,หลอด,การวางท่อ,เสียงขลิบขอบผ้า,เสียงแหลม,เสียงปี่,เสียงขลุ่ย.
sleek(สลีค) adj.,vt. (ทำให้) ลื่น,เรียบเป็นมัน,อ่อนนิ่ม,มันขลิบ,หวีผมหรือขนเรียบร้อย,กลมกล่อม,ไพเราะ,สุภาพเรียบร้อย, See also: sleekness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
circumcise(vt) ขลิบหนังหุ้มออก
clip(n) การขลิบ,การเล็ม,ที่หนีบ,เข็มกลัด
clip(vt) ขลิบ,เล็ม,กลัด,หนีบ
edging(n) การขลิบริม,การแต่งขอบ,การทำให้คม,ขอบ
trim(vt) ตกแต่ง,ขลิบ,เล็ม,เจียน,ทำให้เรียบ,ปรับ,ตั้ง
welt(n) แผ่นหนัง,รอยเฆี่ยน,แผ่นโลหะ,ผ้าขลิบริม
welt(vt) เฆี่ยน,ขลิบริม,ทาบ,ดาม,หวด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top