Search result for

ขยี้

(47 entries)
(0.0098 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ขยี้-, *ขยี้*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ขยี้(ขะยี่) ก. ใช้มือ เท้า หรือเล็บเป็นต้นบี้ซํ้า ๆ ให้แหลกละเอียด เช่น ขยี้พิมเสน ขยี้ดิน, เอาวัตถุเช่นผ้าถูกับเนื้อของมันเองในการซักฟอก, เอาวัตถุเช่นกระดาษถูกับเนื้อของมันเองเพื่อให้นิ่ม, เอามือกดถูไปมา เช่น ขยี้ตา ขยี้ผม, โดยปริยายหมายความว่า ทำลายให้แหลกละเอียด เช่น ขยี้ข้าศึก.
ขยี้น. วิธีบรรเลงดนตรีโดยเพิ่มพยางค์ในประโยคเพลงให้มากขึ้นกว่าการบรรเลงปรกติ ทำได้ ๒ วิธี คือ เพิ่มโดยเติมพยางค์ก่อนจะถึงลูกตกท้ายประโยค หรือเพิ่มโดยการบรรเลงประโยคนั้นให้เร็วขึ้นเป็นหลายครั้งในเวลาเท่ากับการบรรเลงเดิม.
ขยี่ขยัน(ขะหฺยี่ขะหฺยัน) ก. ขยันขันแข็ง เช่น เห็นก็จะขยี่ขยันเขยื้อน (ม. ร่ายยาว ชูชก).

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Allergic Saluteขยี้จมูกหรือใช้นิ้วมือหรือฝ่ามือดันจมูกขึ้น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Why would we risk such a proposal when our armies could wipe you out by nightfall?ทำไม ท่านจึงยอมเสี่ยงเพื่อยื่นข้อเสนอ ทหารของเราจะบดขยี้ทุกอย่างในเย็นวันนี้? The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Monkey King crushed every soldier sent to stop him.ราชาวานรไล่ขยี้ทหารทุกนาย ที่ถูกส่งมากำจัดเขา The Forbidden Kingdom (2008)
Smash them.เขาขยี้มัน Pineapple Express (2008)
Crush him!ขยี้มัน ! G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Gonna be a headache for England, that's for sure. We're gonna donnerthem.พวกทีมอังกฤษแย่แน่ๆ เพราะเราจะบดขยี้พวกมัน Invictus (2009)
Please fuck this up. So I can destroy you.พอซะที ไม่งั้นฉันจะขยี้แก Law Abiding Citizen (2009)
You know how you felt when your ideals were crushed?คุณรู้ไหมคุณรู้สึกยังไงเมื่อแผนการคุณถูกบดขยี้The Age of Dissonance (2009)
Crush the matriarch.บดขยี้เจ้าเเม่ Smite (2009)
If we tried to ransom count Dooku off to the separatists, they would simply send their droid armies here to wipe us out.ถ้าเราพยายามจะเรียกค่าไถ่กับพวกแบ่งแยก พวกมันคงไม่รอที่จะส่งกองทัพดรอยด์มาที่นี่ เพื่อขยี้เราซะ The Gungan General (2009)
We can crush it, incinerate it, throw it in the ocean.เราจะขยี้ หรือเผามันทิ้งซะก็ได้ หรือโยนทิ้งทะเลซะ Killing Your Number (2009)
Bill and Eric could a lot worse to him when they find out.บิลกับเอริคได้จัดการขยี้เขาแน่ ถ้าจับได้นะ Release Me (2009)
I could snap you like a twig.ฉันจะขยี้เธอเป็นชิ้นๆ ก็ได้ Timebomb (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขยี้[v.] (khayī) EN: rub ; scrub   FR: frotter
ขยี้[v.] (khayī) EN: crush ; squash ; quash ; trample   FR: écraser ; comprimer ; piétiner
ขยี้ตา[v. exp.] (khayī tā) EN: rub one's eyes   FR: se frotter les yeux

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beaten[ADJ] (อาหาร) ที่บดแล้ว, See also: ขยี้, ทำเป็นผง, กลายเป็นผง
crumble away[PHRV] ขยี้ละเอียด, See also: บด, บี้
crunch down[PHRV] บดให้เป็นผง, See also: ขยี้ให้เป็นผง, Syn. crunch up
crunch up[PHRV] บดให้เป็นผง, See also: ขยี้ให้เป็นผง, Syn. crunch down
crush into[PHRV] บดให้ละเอียด, See also: ขยี้ให้ละเอียด, Syn. crush to
crush to[PHRV] บดให้ละเอียด, See also: ขยี้ให้ละเอียด, Syn. crush into
grind out[PHRV] บด, See also: ขยี้ให้ละเอียด
grind under[PHRV] ขยี้, See also: บด
grind[VT] บด, See also: ขยี้, โม่
squelch[VT] ขยี้, See also: บดขยี้, Syn. crush, oppress

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
annihilate(อะไน' ฮิเลท) vt. ทำลายล้าง, บดขยี้. -annihilator n., Syn. eradicate)
crush(ครัช) {crushed,crushing,crushes} n. ทำให้แตก,ขยี้,บี้,คั้น,บด,เหยียบ,กำจัด,ทำลาย,ทำให้โศกเศร้า. n. การขยี้ (บี้คั้น,บด,กำจัด,ทำลาย,ทำให้โศกเศร้า) ฝูงชนที่แน่นขนัด,ความหลงใหลอย่างมาก,สิ่งที่หลงไหลอย่างมาก,น้ำผลไม้คั้น, Syn. smash,
crushing(ครัช'ชิง) adj. ซึ่งทำให้แตก,ซึ่งบดขยี้,ซึ่งทำให้สยบ,เด็ดขาด,ซึ่งชี้ขาด
mangle(แมง'เกิล) vt. ตัดเฉือนหรือขยี้จนเสียรูปเสียร่าง,ทำให้เสีย,ทำให้เสียหาย,ทำให้บุบบู้บี้,ทำให้แหลกเหลว,รีดน้ำออกจากผ้า,กลิ้งให้เรียบ n. เครื่องรีดน้ำออกจากผ้า,เครื่องบีบผ้าที่ซักแล้วด้วยลูกกลิ้ง, See also: mangler n. -S...
pulverise(พัล'วะไรซ) vt. ทำให้เป็นผง,บด,ขยี้,ทำลายสิ้นเชิง. vi. กลายเป็นผง., See also: pulverizable adj. pulverization n. pulverizer n., Syn. crush
pulverize(พัล'วะไรซ) vt. ทำให้เป็นผง,บด,ขยี้,ทำลายสิ้นเชิง. vi. กลายเป็นผง., See also: pulverizable adj. pulverization n. pulverizer n., Syn. crush
scourge(สเคิร์จฺ) n. แส้,หวาย,เครื่องมือลงโทษผู้ทำลาย,สิ่งทำลาย,สิ่งที่นำมาซึ่งความหายนะ vt. เฆี่ยน,ลงแส้,โบย,หวด,ทำโทษ,วิจารณ์อย่างรุนแรง,ประณาม,ทำลาย,ขยี้,ระบาด, See also: scourger n. scourgingly adv.
squelch(สเควลชฺ) vt.,n. (การ) ขยี้,บด,บดขยี้,กำจัด,ทำลาย,ขจัด,ระงับ,ดับ,บีบคั้น,ทำให้เกิดเสียงผลัวะ,ทำให้เกิดเสียงสาดกระเด็น,การขยี้,การกำจัด,การบีบบังคับ., See also: squelcher n. squelchingly adv.
stamp(สแทมพฺ) vt. ตอก,ตี,ประทับ,กระแทก,กระทืบ,เหยียบ,บด,กด,ขยี้,กำจัด. vi. กระทืบ,เหนียบ,ย่ำ n. ตราประทับ,ตรา,รอยด่างประทับ,ดวงตราไปรษณียากร,ลักษณะเฉพาะ,เอกลักษณ์,เครื่องหมาย,สิ่งที่เห็นได้ชัด,เครื่องประทับตรา,เครื่องบด,เครื่องขยี้,เครื่องทุบ,การกระทืบ,การย่ำ,
stifle(สไท'เฟิล) vt. ทำให้หายใจไม่ออก,อุดปาก,บีบคอ,ฆ่าโดยการทำให้หายใจไม่ออก,ปราบปราม,ขยี้,กำจัด,อด,กลั้น. vi. กลายเป็นหายใจไม่ออก,หอบ., See also: stifler n., Syn. suffocate

English-Thai: Nontri Dictionary
crumple(vt) บี้,ขยี้,ละลาย,ทำให้ย่น,ทำให้ยู่ยี่
crush(vt) ทำลาย,บด,ขยี้,คั้น,ทำให้แตก,กำจัด
pulverize(vt) บดเป็นผง,บดขยี้
squelch(vt) ทำให้หยุด,กด,ระงับ,กำจัด,บดขยี้
suppress(vt) ปราบปราม,เลิก,กดขี่,กลั้น,ห้าม,ทำลาย,บดขยี้
tread(vt) เหยียบ,ย่ำ,ย่างเท้า,บดขยี้,เต้นรำ

German-Thai: Longdo Dictionary
zerdrücken(vt) |zerdrückte, hat zerdrückt| บด ขยี้ กดให้แบน
reiben(vt) |rieb, hat gerieben| ขัดถู, ขยี้ เช่น Ich habe mir die Augen gerieben und genau hingeschaut. ฉันขยี้ตาตัวเองแล้วก็มองไปที่นั่นอย่างละเอียดถี่ถ้วน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top